Tryb dopisywania w atrybucie wiele wierszy tekstu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

Atrybut wiele wierszy tekstu pozwala na dodanie do formularza miejsca, gdzie można zapisywać większą ilość tekstu. W zależności od konfiguracji atrybut ten może być wykorzystywany jako pole tekstowe z wieloma wierszami tekstu lub edytor zaawansowany wraz z możliwością przechowywania formatowanego tekstu. Spośród wielu zastosowań atrybutu, pozwala on także na stworzenie prostej komunikacji między osobami korzystającymi z aplikacji lub zbieranie wiele informacji w jednym miejscu.

W niniejszym artykule opisano jak działa tryb dopisywania atrybutu wiele wierszy tekstu.

Włączanie trybu dopisywania

Aby w atrybucie typu „Wiele wierszy tekstu” włączyć tryb dopisywania, należy w Designer Studio, zaznaczyć dany atrybut i nacisnąć przycisk „Konfiguracja zaawansowana” w prawym dolnym rogu. Następnie w ekranie konfiguracyjnym zaznaczyć pole „Tryb dopisywania” i zapisać konfigurację procesu.


Rysunek 1 Włączanie trybu dopisywania

Działanie trybu dopisywania

Po uruchomieniu trybu działanie atrybutu zostanie zmienione, będzie on zachowywał się podobnie jak pole komentarz w WEBCON BPS. Przewaga wykorzystania atrybutu zamiast pola komentarz polega na tym, że możemy wykorzystać wiele takich pól na jednym formularzu, np. zbierając opinie poszczególnych działów czy też zespołów a systemowe pole komentarz użyć w innym kroku procesu.

Po wpisaniu informacji w pole atrybutu i zapisaniu elementu, treść wpisu wraz z autorem oraz datą zostanie wyświetlona na dole pola wg kolejności malejącej (od najnowszego). Taka konfiguracja jest przydatna w momencie kiedy w procesie chcemy zgromadzić opinie lub komentarze na temat danego projektu czy też zadania. W szybki sposób można odnaleźć ostatni wątek rozmowy oraz opinie wszystkich osób zaangażowanych w dyskusje.

Pierwsza wiadomość

Rysunek 2 Pierwsza wiadomość zapisana na atrybucie

Druga wiadomość

Rysunek 3 Druga wiadomość z widoczną historią

 

W przypadku podglądu elementu formularza (bez włączenia trybu edycji), włączenie tej opcji pozwala na zaoszczędzenie miejsca na formularzu. W trybie podglądu zostaną wyświetlone tylko zapisane elementy bez okna umożliwiającego dopisywanie informacji.

 

Rysunek 4 Tryb odczytu na atrybucie z trybem dopisywania

 

Należy pamiętać, że zapisanie informacji w atrybucie wiele wierszy teksty z włączonym trybem dopisywania nie pozwala na edytowanie wpisu. Nawet przekierowując ponownie zadanie w obiegu do tego samego użytkownika, nie ma on możliwości zmiany napisanej przez siebie treści. Pozostaje użytkownikowi napisanie nowego wpisu.

 

Raportowanie i dostęp do danych

Włączenie trybu dopisywania wprowadza zmianę w dostępie do danych zapisanych w tym polu. Zamiast standardowych procedur pobierających informacje, należy użyć dedykowanych funkcji, podobnie jak w przypadku pola komentarz.

W edytorze reguł, po rozwinięciu pola w włączonym trybem dopisywania, są widoczne dodatkowe funkcje:

• Tekst ostatniego wpisu – pozwala na zwrócenie wartości ostatniego wpisu w polu,
• Data ostatniego wpisu – zwraca datę ostatniego wpisu,
• Autor ostatniego wpisu – zwraca autora wpisu.

Rysunek 5 Reguła zwracająca tekst ostatniego wpisu

 

Jeżeli atrybut wiele wierszy tekstu jest użyty jako kolumna w raporcie, system udostępnia dodatkowe opcje wyświetlania:

• Nie zawijaj – wyświetla wszystkie znaki jakie są wypełnione w polu
• Pierwsze 100 znaków – wyświetla tylko ostatnie 100 znaków wartości pola atrybutu,

Rysunek 6 Konfiguracja raportu z atrybutem w trybie dopisywania

 

W przypadku wybrania opcji „Brak zawijania” w raporcie zostanie wyświetlony cały zapisany w atrybucie tekstu wraz a autorami oraz datami wpisów.
W uwagi na dużą ilość tekstu jaka może być zawarta w atrybucie z trybem dopisywania, zalecane jest używanie opcji zawijania tekstu.

Rysunek 7 Raport z atrybutem typu „Wiele wierszy tekstu” z opcją wyświetlania „Nie zawijaj”

 

Podsumowanie

Tryb dopisywania w atrybucie wiele wierszy tekstu pozwala na stworzenie dedykowanego pola, które być wykorzystywane jako zapisanie dyskusji zespołu, zapisanie statusu elementu lub dodatkowe pole komentarza określonego departamentu czy też działu. Włączenie tego trybu zmienia sposób wyświetlania atrybutu jak również dostępu do zapisanych w nim informacji.