Tryb dopisywania w atrybucie „Wiele wierszy tekstu”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2022.1.x, autor: Krystyna Gawryał

 

Wprowadzenie

Atrybut typu Wiele wierszy tekstu umożliwia wprowadzanie na formularzu większej ilości tekstu. W zależności od konfiguracji, atrybut ten może być wykorzystywany jako pole tekstowe lub zaawansowany edytor, gdzie przechowywany jest sformatowany tekst. Atrybut posiada również przydatną funkcję, która pozwala na prostą komunikację między osobami korzystającymi z aplikacji oraz przechowywanie informacji w jednym miejscu. Funkcją tą jest Tryb dopisywania.

 

Włączanie Trybu dopisywania

Aby włączyć Tryb dopisywania w atrybucie typu „Wiele wierszy tekstu”, należy przejść do jego Konfiguracji zaawansowanej, a następnie w oknie konfiguracyjnym zaznaczyć pole wyboru Tryb dopisywania i zapisać ustawienia.

Rys. 1. Okno konfiguracji zaawansowanej atrybutu
Wiele wierszy tekstu z włączonym Trybem dopisywania

 

Działanie Trybu dopisywania

Po uruchomieniu trybu działanie atrybutu zostanie zmienione: będzie zachowywał się podobnie jak pole systemowe Komentarz na formularzu. Przewaga zastosowania atrybutu z włączonym Trybem dopisywania zamiast pola Komentarz polega na tym, że na formularzu można użyć wielu takich atrybutów, np. zbierając opinie poszczególnych działów lub zespołów, a pole Komentarz użyć w innym kroku procesu.

 

W polu atrybutu na formularzu należy wpisać wymaganą informację/wiadomość. Po przejściu ścieżką lub kliknięciu opcji Zapisz na górnej belce okna Portalu, treść wprowadzonej informacji/wiadomości zostanie zapisana, a nad nią pojawi się nagłówek informujący o jej autorze i dacie wprowadzenia.

Rys. 2. Informacja zapisana w elemencie obiegu

 

Po zapisaniu wprowadzonej informacji jej edycja nie jest możliwa. Nawet przekierowując ponownie zadanie w obiegu do tego samego użytkownika, nie ma on możliwości zmiany napisanej przez siebie treści. Użytkownikowi pozostaje zamieszczenie nowego wpisu.

Rys. 3. Wymiana informacji pomiędzy użytkownikami
z wykorzystaniem funkcji Tryb dopisywania

 

Funkcja ta znajduje zastosowanie, na przykład, jeśli użytkownik chce zgromadzić w procesie opinie na temat danego projektu lub zadania. W szybki sposób może odnaleźć ostatni wątek rozmowy oraz opinie wszystkich osób zaangażowanych w dyskusje.

Rys. 4. Dalsza wymiana informacji
pomiędzy użytkownikami

 

Wprowadzone informacje są zapisywane w porządku rosnącym – tj. od najnowszego do najstarszego wpisu.

Uwaga: ze względu na ograniczone miejsce, opcja ta jest niedostępna, w przypadku gdy atrybut Wiele wierszy tekstu zostanie użyty jako kolumna Listy pozycji.

 

Dostęp do danych i raportowanie

Włączenie Trybu dopisywania wprowadza zmianę w dostępie do danych zapisanych w polu atrybutu Wiele wierszy tekstu. Zamiast standardowych procedur pobierania informacji należy użyć dedykowanych funkcji, podobnie jak w przypadku pola systemowego Komentarz.

W edytorze Reguł, po rozwinięciu gałęzi atrybutu typu Wiele wierszy tekstu z włączonym Trybem dopisywania, wyświetlane są dodatkowe funkcje:

  • Tekst ostatniego wpisu – zwraca wartości ostatniego wpisu w kontrolce atrybutu,
  • Data ostatniego wpisu – zwraca datę ostatniego wpisu,
  • Autor ostatniego wpisu – zwraca autora wpisu.

Rys. 5. Reguła zwracająca tekst ostatniego wpisu

 

Jeśli natomiast atrybutu typu Wiele wierszy tekstu użyje się jako kolumny w raporcie, dostępne będą dodatkowe opcje wyświetlania:

  • Nie zawijaj – wyświetla wszystkie znaki wprowadzone w polu atrybutu na formularzu,
  • Pierwsze 100 znaków – wyświetla ostatnie 100 znaków wartości pola atrybutu.

Rys. 6. Konfiguracja widoku raportu, którego kolumną jest atrybut typu
Wiele wierszy tekstu w Trybie dopisywania

 

W przypadku wybrania opcji Nie zawijaj w raporcie zostanie wyświetlony cały tekst wszystkich wpisów wraz z ich autorami i datami.

Rys. 7. Raport z atrybutem typu Wiele wierszy tekstu z wybraną Opcją wyświetlania „Nie zawijaj”

 

Z uwagi na dużą ilość tekstu, jaką może zawierać kolumna raportu utworzona na bazie atrybutu z włączonym Trybem dopisywania, zaleca się stosowanie opcji zawijania tekstu.

 

Podsumowanie

Tryb dopisywania atrybutu Wiele wierzy tekstu pozwala tworzyć dedykowane pola, które mogą być wykorzystywane do zapisywania dyskusji zespołu, statusu elementu lub jako dodatkowe pola komentarza. Włączenie tego trybu i powiązanych z nim opcji zmienia sposób wyświetlania atrybutu na formularzu lub raporcie, a także ma wpływ na dostępność zapisanych w nim informacji.