Ustawianie dowolnego koloru aplikacji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka

 

Wstęp

System WEBCON BPS udostępnia narzędzia umożliwiające modyfikację wizualną tworzonych rozwiązań m.in. ustawienie innego interfejsu portalu (wraz z dopasowaniem palety kolorów pod swoje upodobania) czy własnego logo. Od wersji systemu 2020.1.3.277 panel wyboru koloru aplikacji został rozszerzony – obecnie znalezienie odpowiednika koloru przewodniego naszego przedsiębiorstwa nie powinno stanowić problemu.

Opis

Kolor domyślny i sekcja ustawień koloru aplikacji

Poniższy zrzut ekranu przedstawia domyślny widok formularza, w takiej konfiguracji kolorem aplikacji jest pomarańczowy.

Rys. 1. Widok formularza z aktualnie ustawionym kolorem

 

Aby zmienić kolor aplikacji, należy w WEBCON BPS Designer Studio przejść na kartę ustawień ogólnych, po wybraniu aplikacji z listy po lewej stronie.

Rys. 2. Miejsce zmiany koloru aplikacji w WEBCON Designer Studio

 

Po rozwinięciu listy w polu kolor pojawia się dostęp do okna wyboru kolorów. Okno podzielone jest na dwie sekcje „Niestandardowy” i „Predefiniowany”.

Kolory predefiniowane

Poniżej przedstawiony został panel wyboru kolorów predefiniowanych:

Rys. 3. Karta wyboru kolorów predefiniowanych

 

Kolory niestandardowe

Druga z dostępnych zakładek umożliwia ustawienie koloru niestandardowego:

Rys. 4. Karta umożliwiająca ustawienie niestandardowego koloru aplikacji

 

Na tej zakładce pojawia się możliwość wyboru barwy z dwóch palet, oznaczonych jako „kolory motywu”, oraz „kolory standardowe”. W sytuacji, gdy żaden z prezentowanych tu kolorów nam nie odpowiada, bądź dysponujemy ściśle określonym kodem koloru, należy wybrać przycisk „Więcej kolorów”.

W oknie, które się pojawi, wymagany kolor możemy ustawić korzystając z dwóch modeli – RGB oraz HSB. Poniższy zrzut dotyczy wyboru koloru z palety RGB.

Rys. 5. Rozszerzony panel zmiany koloru – wybór z modelu RGB

 

Po wybraniu koloru z podglądu po lewej i ustawieniu jego jasności suwakiem po prawej, istnieje możliwość skorzystania z funkcji „Paleta internetowa”, która ustawia dla wybranej barwy najbliższy tonalnie kolor z bezpiecznej palety internetowej [Jest to specjalna paleta 216 kolorów, która ma wyglądać na wszystkich komputerach identycznie]. Wartości składowych koloru można też wprowadzić ręcznie w polach po prawej stronie.

Poniżej wybór koloru z modelu HSB, obsługa tej karty przebiega analogicznie jak przy modelu RGB.

Rys. 6. Rozszerzony panel zmiany koloru – wybór z modelu HSB

 

Prezentacja zmian w portalu

Po wybraniu odpowiadającego koloru i zapisaniu zmian, zmienią się akcenty kolorystyczne na formularzu, przykładowo wybrana zielona szata prezentuje się następująco:

Rys. 7. Widok formularza z ustawionym nowym kolorem