Używanie akcji cyklicznych w BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 8.0.x; autor: Kamil Nędza

Opis funkcjonalności:

WEBCON BPS – Designer Studio pozwala na cykliczne wykonywanie określonych akcji. Akcje cykliczne w odróżnieniu od akcji timeout nie muszą być powiązane z konkretnym dokumentem. Pozwalają na automatyczne rejestrowanie dokumentów lub przesuwanie już istniejących. Możliwe jest także wykonywanie akcji SDK, co daje szerokie spektrum możliwości w masowym procesowaniu istniejących dokumentów.

Przykład realizowanej funkcjonalności:

Firma posiada obieg wydatków, w którym wprowadzane są wszystkie wydatki firmy. Chcemy stworzyć akcję cykliczną, która raz dziennie będzie tworzyć obieg raportu. Dokument będzie zawierał tabele SQLGRID, która będzie pokazywała wszystkie zarejestrowane wydatki w bieżącym dniu.

Konfiguracja:

Tworzymy obieg raportów, który będzie przechowywał informacje na temat naszych wydatków. Obieg będzie składał się tylko z dwóch kroków („Rejestracja” i „Utworzone Raporty”). Obieg będzie posiadał 3 atrybuty:

  • Data raportu – pole daty
  • Raport – tabela SQL
  • Suma wydatków – liczba zmiennoprzecinkowa

Tworzenie obiegu nie jest przedmiotem tej instrukcji, więc szczegóły związane z konfiguracją obiegu i uzupełnianiem macierzy atrybutów zostaną pominięte.

cykliczne-r1

Rys. 1. Widok po utworzeniu obiegu Raportu

Przechodzimy teraz do akcji na kroku „Rejestracja”. Na ścieżce przejścia ustawiamy akcję, aby podczas przejścia ścieżką przejścia „Rejestruj” ustawiała  atrybut „Data raportu” na bieżącą datę.

cykliczne-r2

Rys. 2. Konfiguracja akcji „Ustaw [Data raportu]”

Ustawiamy także akcję, która wyliczy sumę wydatków z raportowanego dnia:

cykliczne-r3

Rys. 3. Konfiguracja akcji „Ustaw [Suma wydatków]”

 

Następnie konfigurujemy atrybut „Raport”. Tworzymy zapytanie SQL, które będzie zwracało dane z wszystkich „obiegów wydatku” zarejestrowanych w dniu rejestracji „Obiegu raportów”.

cykliczne-r4 Rys. 4. Widok konfiguracji atrybutu „Raport”

 

Kiedy „Obieg Raportu” jest już gotowy, przechodzimy do ustawienia akcji cyklicznej. Klikamy na „Obieg Raportu” w drzewie po lewej stronie i przechodzimy do zakładki „Akcje globalne”:

cykliczne-r5

Rys. 5. Widok konfiguracji akcji globalnych

 

Następnie klikamy w „Cykliczne (Startowe)” i później w „Dodaj”.

cykliczne-r6 Rys. 6. Dodawanie nowego cyklu

Klikając w „Nowy cykl” przechodzimy do jego konfiguracji. Zmieniamy nazwę i ustawiamy Interwał na jeden dzień. Dodatkowo ustawiamy, aby akcja wykonywała się w nieskończoność.

cykliczne-r7

Rys. 7. Konfiguracja cyklu

Mamy już utworzony „Pusty” cykl, który nie wykonuje jeszcze żadnych czynności. Wybieramy w drzewie utworzony cykl „Twórz raport dzienny” i klikamy „Dodaj”. Do naszego cyklu została przypięta nowa akcja.

cykliczne-r8

Rys. 8. Dodanie nowej akcji dla cyklu

Po utworzeniu akcji ustawiamy jej parametry i klikamy przycisk „Konfiguruj”.

cykliczne-r9

Rys. 9. Ustawienie parametrów dla akcji cyklicznej

Uzupełniamy konfigurację akcji. Konfigurowanie przebiega tak samo jak dla zwykłych akcji przypisanych do dokumentów.

cykliczne-r10a

cykliczne-r10b

Rys. 10. Konfiguracja  akcji cyklicznej

Po skonfigurowaniu akcji. Upewniamy się, że zapisaliśmy wszystkie zmiany. Przechodzimy do cyklu i uruchamiamy go poprzez wybranie „START”.

cykliczne-r11

Rys. 11. Startowanie cyklu

 

Gotowe! W przypadku chęci zrestartowania cyklu, po prostu ponownie go startujemy. Każde kolejne kliknięcie „START”, spowoduje restart cyklu. Liczbę poprawnie wykonanych cykli mamy widoczną w dolnej części okna.

cykliczne-r12

Rys. 12. Widok po wystartowaniu procesów

 

Weryfikacja działania funkcjonalności

Cykl wykonał się poprawnie. Przechodzimy więc na witrynę i sprawdzamy, czy został utworzony nowy dokument. Otwieramy go, i widzimy, że wszystko wykonało się poprawnie. A w tabeli wyświetlane są wszystkie dane dotyczące dokumentów z obiegu „Obieg wydatku” z dnia 2014-07-28.

cykliczne-r13

Rys. 13. Widok z formularza raportu utworzonego przez akcję cykliczną.

One thought to “Używanie akcji cyklicznych w BPS”

  1. Update 24/11/2015
    Od wersji 8.4 programu niepoprawne wykonanie cyklu zwiększy licznik jego błędnych wykonań tylko w przypadku wyrzucenia wyjątku przez akcję. Każde inne wykonanie zostanie uznane za poprawne i zwiększy licznik poprawnych wykonań cyklu. W obu przypadkach, niepoprawnie wykonany cykl nie powinien mieć negatywnego wpływu na pozostałe cykle.

Komentarze są zamknięte.