VebView2

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2024 R1 i powyżej; autor: Marek Pęcikiewicz

 

W wersji WEBCON BPS 2024.1.1 zmieniono sposób działania widoków Webview w WEBCON BPS Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic.

Do poprawnego działania wymagają one instalacji „Środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2”, które dotychczas było dystrybuowane w ramach paczek instalacyjnych obu komponentów. W wersji 2024.1.1 paczki instalacyjne nie zawierają już Microsoft Edge WebView2, dzięki czemu znacząco zmniejszyły się ich rozmiary, a oba komponenty wykorzystują najnowsze wersje runtime'a zainstalowanego w systemie operacyjnym. Do porawnego działania Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic wymagane jest „Środowisko uruchomieniowe Microsoft Edge WebView2” w wersji co najmniej 105.0.1343.22.

Microsoft Edge WebView2 runtime jest preinstalowany na wszystkich urządzeniach z systemem operacyjnym Windows 11, natomiast w przypadku Windows 10 oraz sytemów Windows Server konieczne jest zainstalowanie go na każdej maszynie, na której będzie uruchamiane Designer Studio lub użytkownicy będą korzystać z dodatku Outlook Classic.

Dostępne są dwa sposoby dystrybucji runtime'a:

  • Evergreen Bootstrapper, niewielki instalator, który zapewnia instalację najnowszej wersji oraz późniejsze automatyczne aktualizacje do nowszych wersji. Opcja zalecana w środowisku z dostępem do Internetu.
  • Evergreen Standalone Installer (x64), pełny instalator dla środowisk bez dostępu do Internetu.

Więcej informacji o pobieraniu runtime'a można znaleźć na stronie: https://learn.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution#understanding-the-options-at-the-runtime-download-page.

WAŻNE: aby zapewnić instalację „Środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2” dla wszystkich użytkowników na danej maszynie, instalator należy uruchomić w trybie „Uruchom jako Administrator”. W przeciwnym razie środowisko WebView2 zostanie zainstalowane tylko dla użytkownika, który uruchamia instalator.

Kolejne wersje WEBCON BPS będą zgodne z najnowszymi dostępnymi wersjami Microsoft Edge WebView2 runtime. Aby zapewnić poprawne działanie komponentów Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic konieczne jest regularne aktualizowanie runtime'a do najnowszej wersji.

Dostarczanie środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2 dla zarządzanych urządzeń z systemem Windows 10 zostało opisane tutaj: https://blogs.windows.com/msedgedev/2022/12/14/delivering-microsoft-edge-webview2-runtime-to-managed-windows-10-devices/.

Dostarczanie środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2 dla środowisk z Windows Server Update Services (WSUS) zostało opisane tutaj: https://learn.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution#servicing-the-webview2-runtime-through-windows-server-update-services-wsus.

Dodatkowe informacje na temat Microsoft Edge WebView2 można znaleźć na stronie: https://developer.microsoft.com/en-US/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH.