Warunkowe wyświetlanie atrybutów w zależności od wartości innego atrybutu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik

Formularze WEBCON BPS pozwalają na zbudowanie zaawansowanych szablonów atrybutów. Bardzo często istnieje potrzeba aby atrybuty lub grupy atrybutów wyświetlały się lub ukrywały w zależności od wartości jednego z nich.

Pozwala to ukrywać pola niepotrzebne i tym samym zwiększać czytelność całego rozwiązania. W niniejszej instrukcji zostanie opisane jak w prosty sposób skonfigurować ukrywanie grupy atrybutów w oparciu o wartość jednego atrybutu.

Prezentowane rozwiązane

W aplikacja Sprawa istnieje możliwość powiązania zadania z kontrahentem. Po zaznaczenia atrybutu pola „Powiązana z kontrahentem” system wyświetla pole wyboru kontrahenta z bazy.

Pole Kontrahent ukryte Pole Kontrahent wyświetlone

Rysunek 1 Efekt działania reguły formularza

Implementacja rozwiązania

Wprowadzenie warunkowego wyświetlania atrybutu składa się z kilku kroków:
1) stworzenie reguły formularza,

2) podłączenie reguły pod atrybut, którego zmiana wpływa na widoczność innego pola,
3) podłączenie reguły jako regułę zdefiniowaną globalnie na formularzu.

 

  1. Reguła formularza

Reguły formularza pozwalają na zdefiniowania w prosty i czytelny sposób logiki zachowania się pól na formularzu. W prezentowanym przypadku, spodziewany efekt polega na ukryciu lub pokazaniu pola wyboru „Kontrahent”.

Aby utworzyć nową regułę formularza, należy w zakładce KONFIGURACJA obiegu wybrać gałąź „Reguły formularza” a następnie nacisnąć przycisk „Nowa reguła”. Następnie w oknie edytora, wybrać funkcję IF THEN a następnie w brakujące miejsca wstawić pola atrybutów.

Graficznie reguła ta wygląda następująco:

W regule zastosowano funkcje IF THEN (JEŻELI, WTEDY) w skróconej formie.

Kod należy czytać w następujący sposób: jeżeli pole „Powiązana z kontrahentem” jest zaznaczone, pole Kontrahent będzie wyświetlane.

Przy zapisaniu reguły należy nadać jej nazwę, w opisywanym przypadku to „Pokaż/Ukryj kontrahenta (sprawa)”.

 

  1. Podłączenie reguły pod pole formularza

W pierwszej kolejności otwieramy konfiguracje atrybutu „Powiązana z kontrahentem” i przechodzimy do zakładki „Styl i zachowanie”.

 

Rysunek 2 Miejsce konfiguracji reguły na zmianę wartości

 

W oknie „Reguła formularza wykonywana na zmianę wartości” należy otworzyć edytor za pomocą przycisku (..)  a następnie wybrać formułę z listy reguł formularza procesu, dostępnej w zakładce „Funkcje” okna. Po kliknięciu na nazwę reguły, zostanie ona automatycznie wklejona w edytor.

 

Rysunek 3 Reguła wczytana w edytorze

 

Po zapisaniu definicji procesu w Designer Studio, kod reguły będzie działał na zmianę wartości pola „Powiązana z kontrahentem”.

Pole „Kontahent” będzie się pokazywać oraz chować w zależności od zaznaczenia atrybutu, ale inicjatorem wykonania kodu musi być użytkownik, który powinien zaznaczyć lub odznaczyć to pole. Aby reguła działała także przy wczytaniu się formularza, należy ją podłączyć jeszcze w dodatkowym miejscu – Globalnym szablonie formularza.

 

Globalny szablon formularza

Reguły formularza podłączone do globalnego szablonu formularza są wykonywana przy każdym ładowaniu strony. Aby podłączyć opisywaną regułę w tym miejscu należy wybrać „Formularz podstawowy” danego obiegu i przejść do zakładki „Zachowanie”.

 

Rysunek 4 Reguła podłączona w globalnym formularzu

 

Następnie podobnie jak poprzednio, wybrać przycisk (…) i wybrać regułę z listy. Po zapisaniu procesu, cała konfiguracja warunkowego chowania atrybutów została zakończona.

Warunkowe pokazywanie lub ukrywanie atrybutów w zależności od wartości innego atrybutu jest dosyć często używaną funkcjonalnością w wielu obiegach WEBCON BPS. Wprowadzenie reguł formularza w znaczny sposób uprościło konfigurację tego rodzaju skryptów.