Warunkowe wyświetlanie atrybutów w zależności od wartości innego atrybutu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 8.0.x, autor: Kamil Nędza

Opis funkcjonalności:

WEBCON BPS – Designer Studio umożliwia definiowanie styli, uprawnień i zachowań dla każdego z atrybutów. Jedną z kluczowych funkcjonalności jest warunkowe wyświetlanie atrybutu w zależności wartości innego atrybutu. Umożliwia to zachowanie porządku na formularzu, odfiltrowanie zbędnych informacji, lub uniemożliwia użytkownikowi edycję atrybutu w zależności od wprowadzonych informacji.

Przykład realizowanej funkcjonalności:

Na formularzu będzie wyświetlany atrybut „Opłata za nocleg” wyłącznie, gdy atrybut „Ilość dni delegacji” będzie różny od 1. W przeciwnym wypadku atrybut ma być ukryty.

Konfiguracja:

W drzewie procesów klikamy na atrybut, który ma zostać warunkowo ukryty. Następnie przechodzimy do zakładki “Uprawnienia”. W sekcji “Zapytanie ograniczające widoczność (SQL)”, należy wpisać odpowiednie zapytanie.

atrybut-sql

Rys. 1. Widok uprawnień dla atrybutu „Opłata za nocleg”

W tym celu możemy bezpośrednio wpisać interesujące nas zapytanie, lub skorzystać z pomocy edytora wyrażenia, klikając przycisk “Edytuj”. Widoczność atrybutu zależna jest od zwracanej przez zapytanie SQL wartości. W przypadku zwrócenia wartości 1, atrybut będzie widoczny, w przeciwnym przypadku atrybut będzie niewidoczny.

atrybut-zapytanie

 Rys. 2. Widok edytora wyrażenia

 

Edytowanie za pomocą edytora wyrażenia, pozwala użytkownikowi stosować tagi (umieszczone są w prawym panelu), które będą automatycznie podstawiać w wyrażeniu wartości pobrane z bieżącego dokumentu. W tym przypadku użyty został tag, zwracający wartość z atrybutu „Ilość dni delegacji” w bieżącym dokumencie Workflow.

Kiedy zapytanie jest już gotowe, należy kliknąć przycisk OK, a następnie zapisać proces.

 

Weryfikacja działania funkcjonalności

Na witrynie, przechodzimy do kroku, na którym ma być wyświetlany warunkowo atrybut. Widzimy, że w zależności od wartości atrybutu “Ilość dni delegacji” atrybut “Opłata za nocleg” jest odpowiednio wyświetlana lub chowana.

atrybut-wer

Rys. 3. Atrybut „Opłata za nocleg” jest wyświetlany

 atrybut-wer1

Rys. 4. Atrybut „Opłata za nocleg” jest ukryty