Web Part BPS Dashboard

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji 8.3.x (Dostępna pod koniec 2015 roku); Autor: Grzegorz Straś

Dashboard jest narzędziem administracyjnym pozwalającym szybko rzucić okiem na ogólne zdrowie serwisu.

dashboardnewPL

BPS Dashboard

 

Administrator może umieścić sobie ten kompaktowy Web Part w dowolnym miejscu na swojej stronie żeby mieć wgląd w pożądane informacje, np. status kolejek, bez zaglądania w zakładkę Raportów Designer Studio.

BPS Dashboard składa się z 3 segmentów: Status serwisu, Status kolejek oraz Status licencji. Domyślnie wszystkie 3 segmenty są widoczne, ale można dowolnie włączać/wyłączać ich widoczność w konfiguracji Web Partu.

dashconfigpl

Konfiguracja Web Part

 

Status serwisu – Wyświetla które serwisy są ‘aktywne’ i ‘nieaktywne’, natomiast status ‘brak odpowiedzi’ wyświetla się przez 2 minuty po wyłączeniu serwisu, lub podczas godzin serwisowych.

Status kolejek – Status kolejek przetwarzania załączników (OCR), wysyłek maili oraz Timeoutów.

Status licencji – Informacje o posiadanych i używanych licencjach.

 

Czwartą opcją w konfiguracji, która jest domyślnie wyłączona, jest udostępnienie Web Partu BPS Dashboard na urządzeniach mobilnych. Na aplikacjach mobilnych, segmenty Web Partu wyświetlają się jeden pod drugim, w następujący sposób:

BPS Dashboard na aplikacji mobilnej WEBCON BPS 2015