WEBCON BPS 2019 – Modern Web Parts

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji: 2019.1.1.x; autor: Paweł Jawień

Jedną z najważniejszych zmian rozwojowych platformy WEBCON BPS w wersji 2019 jest wprowadzenie nowej warstwy prezentacji danych dla użytkownika jaką jest WEBCON BPS Portal.

Uzupełnieniem tej funkcjonalności dla środowisk działających na platformie MS SharePoint jest możliwość wyświetlania elementów WEBCON BPS Portal bezpośrednio na witrynach SharePoint za pomocą dedykowanych Web Partów: WEBCON Modern WebParts

Komponent: WEBCON BPS Modern WebParts jest jednym z komponentów instalacji platformy, standardowo proponowany dla każdego typu instalacji.

 

UWAGA!

W przypadku instalacji z wykorzystaniem systemu MS SharePoint Server 2016 lub 2019, przed instalacją komponentu WEBCON BPS Modern WebParts konieczne jest przygotowanie tzw. AppCatalogu (katalogu aplikacji) platformy SharePoint.

Procedura tworzenia i zarządzania App Catalogiem opisana jest m.in.: https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/administration/manage-the-app-catalog

Do poprawnego działania App Catalogu, wymagana jest instalacja na serwerze MS SharePoint 2016 poprawki: KB4011243

Instalacja dla MS SharePoint 2013, nie wymaga tego typu przygotowań.

W procesie instalacji, w kroku: „Modern WebParts Installation” należy podać URL wskazujący na przygotowany App Catalog (katalog aplikacji SharePoint).

Po zakończeniu instalacji platformy WEBCON BPS 2019 wraz z komponentem „WEBCON BPS Modern WebParts” dla systemu MS SharePoint 2016/2019 należy udostępnić dla użytkowników przeprowadzając procedurę wdrożenia (Deploy) Web Partów dla określonego zbioru witryn.

Po wdrożeniu globalnym Modern WebParts należy dodać aplikacją WEBCON Modern WebParts na witrynach, na których będą używane. W tym celu na każdej z witryn należy przejść do sekcji: „Zawartość witryny” i na liście dostępnych aplikacji dodać: „WEBCON BPS Modern WebParts”.

Po dodaniu aplikacji do witryny, można przystąpić do konfiguracji poszczególnych Web Partów na witrynie.

Web Party typu Modern dodaje się na stronach analogicznie jak standardowe Web Party SharePoint. Znajdują się one w sekcji: „WEBCON”. Na stronach można umieszczać 7 różnych typów Web Partów:

 • Widok Aplikacji (Application view) – umożliwia wyświetlenie na witrynie widoku portalowego wybranej aplikacji.

 • Dasboard – umożliwia wyświetlanie na witrynie wybranego, wcześniej zdefiniowanego w WEBCON BPS Portal dashboardu.

 • Widok Portalu (Portal view) – pozwala na wyświetlanie w obrębie witryny pełnego WEBCON BPS Portal.

 • Raport (Report) – umożliwia wyświetlenie zdefiniowanego wcześniej w WEBCON BPS Portal raportu (modern SWE).

 • Przyciski startowania (Start buttons) – pozwala na osadzanie zdefiniowanych wcześniej klawiszy startowych dla aplikacji.

 • Lista zadań (Task list) – umożliwia osadzenie na witrynie listy zadań użytkownika.

 • Licznik zadań (Task counter) – umożliwi wyświetlenie podsumowanie ilości zadań użytkownika.

 

Każdy z komponentów ma własną niezależną konfigurację, która pozwala ustawić parametry dla Web Partu (np. aplikację, raport, sposób otwierania linków etc.)

Na poniższym ekranie przestawiono witrynę SharePoint 2016 w umieszczonymi na niej przyciskami startu, raportem i listą zadań.

2 thoughts to “WEBCON BPS 2019 – Modern Web Parts”

 1. Panie Pawle,
  czy modern web party na SP działają z dowolną przeglądarką ?
  W dokumentacji doczytałem się, że portal wymaga IE 11 lub nowszego.
  Co z Chrome, Firefox itp ?
  Zakazaliśmy w tej chwili użytkownikom używania IE dla aplikacji Webcon, kilka rzeczy n ie działa na IE poprawnie.

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Nie do końca "dowolną", ale Modern Web Party powinny działać na każdej przeglądarce zgodnej z daną wersją SP (np. SP2013 i SP2016 wymagają IE10).
   Ogólnie – Wspieramy te same przeglądarki co SharePoint, i Modern Web Party powinny na nich działać.

   Edit: Warto dodać że zapewniamy poprawność działania dla Firefox, Chrome oraz Edge w wersjach aktualnych w momencie wypuszczenia wersji WEBCON BPS 2019 i kolejnych.
   Natomiast IE11 jest konieczne na maszynie na której uruchamiane jest WEBCON BPS Designer Studio (do obsługi m.in. konfiguracji elementów prezentacji w aplikacji)

Komentarze są zamknięte.