WEBCON BPS 2019 – nowe poziomy uprawnień

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

 

dotyczy wersji: 2019.1.x; autor: Martyna Krzyżak

Wersja WEBCON BPS 2019 wraz z wprowadzeniem nowej warstwy prezentacji jaką jest WEBCON BPS Portal zawiera w sobie zmiany dotyczące nadawania uprawnień. Główną zmianą jest dodanie nowego poziomu uprawnień, uprawnień do warstwy prezentacji/aplikacji. W wersji WEBCON BPS 2019 zarządzanie wszystkimi uprawnieniami (w tym do warstwy prezentacji BPS Portal) realizowane jest w jednym miejscu – z poziomu WEBCON BPS Designer Studio.

POZIOMY UPRAWNIEŃ

Rozpoczynając temat uprawnień należy zdefiniować dwa główne poziomy uprawnień:

  • Dostęp do portalu/warstwy prezentacji/konfiguracji,
  • Dostęp do danych.

Pierwszy poziom uprawnień pozwala na dostęp/modyfikację/projektowanie aplikacji na portalu, ale nie daje uprawnień w kontekście dostępu do dokumentów w obiegach. Mając takie uprawnienia zobaczymy portal oraz aplikację, do której mamy dostęp, ale na raportach czy zestawieniach zobaczymy same nagłówki, bez elementów obiegu.

Można to porównać do dostępu do witryny SharePoint – mając dostęp do witryny możemy na nią wejść, zobaczyć WebParty na stronie, ale jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień na procesie, nie zobaczymy na raportach SWE elementów obiegu.

Natomiast poziom dostępu do danych umożliwia użytkownikowi wyświetlenie danych elementów na raportach oraz ich podgląd/edycję w zależności od nadanej roli.

UPRAWNIENIA GLOBALNE

Globalne uprawnienia do systemu w Studio w wersji WEBCON BPS 2019 zostały rozszerzone na 3 elementy:

  • Administrator systemowy,
  • Administrator biznesowy,
  • Dostęp do wszystkich elementów obiegu.

Wcześniej były to tylko uprawnienia administratorskie nadające dostęp do wszystkich elementów wszystkich procesów oraz umożliwiające wejście na tych wszystkich elementach w tryb admina. W najnowszej wersji te uprawnienia to uprawnienia Administratora biznesowego.

Poniżej przedstawione zostały uprawnienia globalne wraz z ich najważniejszymi funkcjami:

UPRAWNIENIA APLIKACJI

Zupełnie nowym węzłem uprawnień pojawiającym się w wersji WEBCON BPS 2019 są uprawnienia aplikacji. Nadajemy je użytkownikom w Studio z poziomu danej aplikacji.

Na poniższym schemacie przedstawione zostały poziomy uprawnień na aplikacji oraz możliwości jakie daje dana rola:

W przypadku uprawnień do aplikacji należy pamiętać, że nowe aplikacje może tworzyć tylko osoba mająca rolę Administratora systemowego. Administrator systemowy dopiero po utworzeniu aplikacji może nadać innej osobie rolę Administratora tej aplikacji. Po nadaniu takich uprawnień osoba ma już dostęp do Studio i ma możliwość modyfikacji danej aplikacji.

 UPRAWNIENIA NA PROCESIE

Uprawnienia nadawane bezpośrednio na procesie uległy tylko małej modyfikacji w nowej wersji – zostały zmienione ich nazwy (zgodnie z poniższym schematem). Natomiast poza zmianą nazw nie nastąpiły żadne zmiany jeśli chodzi o poziom danych uprawnień do dokumentów, czyli osoba mająca uprawnienie „Dodawania nowych” w starej wersji będzie miała takie same możliwości jak osoba mająca uprawnienia „Możliwość startowania nowych elementów” w wersji 2019.