Outlook Modern – instalacja i korzystanie z dodatku

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.x i powyżej, autor: Krystyna Gawryał

Aktualizacja artykułu dostępna jest [TUTAJ].

Wprowadzenie

Microsoft Outlook jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez pracowników biurowych. Za jego integrację z WEBCON BPS Portal odpowiadają dodatki Outlook Classic oraz Outlook Modern. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swoich zadań, może wyświetlać zawartość wybranych formularzy i korzystać z wielu innych funkcjonalności Portalu z poziomu korespondencji e-mail, bez konieczności zamykania aplikacji pocztowej.

Niniejszy artykuł opisuje metodę instalacji dodatku Outlook Modern w webowej aplikacji Outlook pakietu Microsoft 365 oraz zawiera krótką prezentację funkcjonalności tego dodatku.

 

Dostępność

Z dodatku Outlook Modern można korzystać zarówno w desktopowej, jak i webowej aplikacji Outlook w systemie Windows oraz macOS.

W przypadku innych lokalnych wersji MS Outlook prawidłowe działanie Outlook Modern jest uzależnione od tego, czy aplikacja korzysta z Microsoft Edge WebView2. Jeśli środowisko wykonawcze aplikacji jest niekompatybilne, dodatek Outlook Modern nie zadziała, a przy próbie jego uruchomienia pojawi się komunikat "This add-in won't run in your version of Office. Please upgrade to either one-time purchase Office 2021 or to a Microsoft 365 account."

Szczegółowe informacje na temat środowisk wykonawczych wykorzystywanych przez poszczególne dodatki do aplikacji Microsoft można znaleźć na stronie: Browsers used by Office Add-ins – Office Add-ins | Microsoft Learn

 

Pobieranie

Instalacja dodatku Outlook Modern wymaga pobrania odpowiedniego pliku manifestu OutlookWebconBPSAddIn.xml, który jest dostępny w menu użytkownika WEBCON BPS Portal. Po zalogowaniu do Portalu należy kliknąć na ikonę profilu i wybrać opcję Zainstaluj dodatki MS Office, a następnie Outlook Modern dostępną na rozwijanej liście po lewej stronie.

 

Wyświetlone zostanie okno z krótką informacją o dodatku, a po wybraniu przycisku Pobierz plik manifestu dodatku Outlook Modern rozpocznie się pobieranie wymaganego pliku.

 

Uwaga: dodatek należy pobrać z Portalu, który zostanie zintegrowany z aplikacją MS Outlook – w manifeście automatycznie umieszczany jest adres Portalu, z którego został pobrany dodatek. W przeciwnym razie dodatek może nie być kompatybilny z Portalem i korzystanie z niego nie będzie możliwe.

 

Instalacja w aplikacji webowej

Aby zainstalować dodatek w webowej wersji aplikacji Outlook, należy się do niej zalogować w przeglądarce. Następnie należy nacisnąć przycisk Pobierz dodatki dostępny na wstążce, w prawym górnym rogu aplikacji.

 

Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym należy przejść na zakładkę Moje dodatki, a następnie rozwinąć listę Dodaj dodatek niestandardowy i wybrać opcję Dodaj z pliku… .

 

W kolejnym oknie, które się pojawi należy wskazać plik manifestu pobrany z Portalu, po czym system przeprowadzi instalację dodatku.

Po zakończonej instalacji należy wejść w ustawienia MS Outlook – kliknąć na ikonę zębatki dostępną w prawym górnym rogu okna aplikacji, a następnie wybrać Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 

W dalszej kolejności należy przejść na zakładkę Poczta, wybrać opcję Dostosowywanie akcji i zaznaczyć pole wyboru przy nazwie dodatku WEBCON BPS Add-In.

 

Po wykonaniu powyższych czynności dodatek Outlook Modern jest gotowy do użycia w aplikacji webowej.

 

Instalacja w aplikacji desktopowej

Istnieje kilka sposobów instalacji dodatku (manifestu) w desktopowych aplikacjach pakietu Microsoft 365 oraz w środowisku Office Online. Wszystkie zostały szczegółowo opisane na stronie: Deploy and publish Office Add-ins – Office Add-ins | Microsoft Learn

 

Korzystanie z dodatku

Aby skorzystać z dodatku, należy w aplikacji pocztowej otworzyć odebraną wiadomość e-mail i nacisnąć ikonę WEBCON BPS.

 

Jedną z opcji dostępnych w tym miejscu jest Show context item form – po jej wybraniu po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie panel z podglądem elementu, którego dotyczy wiadomość e-mail.

 

Natomiast wybranie opcji Actions spowoduje rozwinięcie listy następujących akcji:

 

Show BPS Portal – po jej wybraniu na panelu pojawi się podgląd strony głównej Portalu. Z tego miejsca użytkownik może przeprowadzać działania w sposób analogiczny jak bezpośrednio z Portalu.

 

Show my tasks – po jej wybraniu pojawi się podgląd aktywnych zadań użytkownika, który może przejść bezpośrednio do ich realizacji.

 

Show search – po jej wybraniu pojawi się podgląd wyszukiwarki systemu.