WEBCON BPS w Office365

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.2; autor: Paweł Jawień

UWAGA! W wersji WEBCON BPS 2019 wprowadzono całkowicie nowy mechanizm integracji systemu z platformą Office 365. Poniższy akrtykuł dotyczy wyłącznie wersji WEBCON BPS 8,2 do 2017.

Począwszy od wersji 8.2 systemu WEBCON BPS pojawiła się możliwość integracji WEBCON BPS z Office 365. Nowa funkcjonalność umożliwia umieszczenie na witrynie Office365 dedykowanych WEB PARTOW dla Office 365. Są to:

 • BPS Authenticationf
 • BPS My Inbox – Aktywne zadania
 • BPS Show Workflow elements – Raport elementów
 • BPS Start Workflow – startowanie procesów

UWAGA!

WEBCON BPS nie może pracować samodzielnie w Office 365, nie ma możliwości instalacji aplikacji w tym środowisku. Koncepcja zakłada instalację hybrydową: instancja WEBCON BPS „on premises” ze zdefiniowanymi witrynami i WEB Partami, oraz instancja Office 365 z dedykowanymi WebPartami zapewniającymi połączenie z instancją „on premises”.

Instalacja i konfiguracja

Aby mówić o instalacji i konfiguracji WEBCON BPS w Office 365, musi powinna być wcześniej przeprowadzona synchronizacja środowiska Office 365 i konfiguracja jednokrotnej autoryzacji opisana w artykule: https://kb.webcon.pl/webcon-trial-bps-sposob-konfiguracji/

Uwaga!

Aby dodawać aplikacje webowe do witryny Sharepoint 365 należy utworzyć i aktywować witrynę przeznaczoną na magazyn dodawanych aplikacji. Szczegółowy opis można znaleźć:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn574752.aspx

Witryna ta służy, jako magazyn dla aplikacji, które będą dostępne dla użytkowników Office 365.

Instalacja komponentów WEBCON BPS dla Office 365 możliwa jest z poziomu instalatora systemu WEBCON BPS. W instalatorze pojawiła się nowa opcja: „Zarządzanie WEBCON Business Process Suite dla Sharepoint Online” za pomocą której można zainstalować komponenty WEBCON BPS dla Office 365. W przypadku, gdy komponenty są już zainstalowane instalator umożliwia wgranie nowej wersji komponentów.

o365_p1

Po wybraniu opcji instalacji, pojawi się ekran w którym należy podać:

Adres: adres witryny sharepoint 365 skonfigurowanej jako witryna aplikacji

o365_p2

Dane użytkownika: login i hasło użytkownika posiadającego uprawnienia wgrywania aplikacji w Office 365.

Dane lokalnej witryny – należy wybrać adres instancji Sharepointa „on-premises” do której będą się odwoływać komponenty WEBCON BPS dla Office 365.

Po poprawnej instalacji, w katalogu aplikacji na Sharepoint 365 pojawi się aplikacja WEBCON BPS

o365_p3

Gdy aplikacja została poprawnie zainstalowana w instancji Office 365, można przystąpić do przygotowywania witryny dla użytkowników. W tym celu należy przejść na witrynę użytkowników, uruchomić opcję: Ustawienia – Dodaj aplikację

o365_p4

Następnie przejść do sekcji: Twoje aplikacje – z Twojej organizacji

o365_p5

I dodać: aplikację WEBCON dla Sharepoint Online.

W tym momencie można przystąpić do dodawanie WEB Partów na witrynie użytkownika.

o365_p6

WebParty umieszczane w witrynie Sharepoint 365, są ścisłymi odpowiednikami WebPartów umieszczonych na Sharepoint „on-premises”. Połączenie odbywa się poprzez odpowiedni link/identyfikator dostępny dla każdego WebParty na witrynie „on-premises”.

W konfiguracji WebParty on-premises można znaleźć identyfikator/link w postaci:  https://intranet.webcon.pl/bugtracker?webPartGuid=g_63ecd7f8_6bd5_4fe9_ae77_d953726a3731 jak na rysunku poniżej.

o365_p7

Identyfikator ten należy skopiować i wkleić w konfiguracji WebParta w Office 365 w polu: „Identyfikator webparta źródłowego” w sekcji WEBCON BPS.

o365_p8 Po zapisaniu takiej konfiguracji, WebPart jest przygotowany do pracy.

UWAGA!

Oprócz WebPartów „użytkowych” konieczne jest umieszczone na stronie WebPartu umożliwiającego automatyczną autentykację użytkownika w systemie WEBCON BPS. Przy pierwszym otwarciu strony użytkownik musi jednorazowo kliknąć w WebPart autentykacji.

2 thoughts to “WEBCON BPS w Office365”

 1. Czy możliwe jest połączenie BPS z Office 365 bez synchronizacji jednokrotnej autoryzacji? Przyszli użytkownicy O365 nie będą mieć konta AD "on-premises" tylko konta założone bezpośrednio w O365. Chodzi tylko o to, żeby można było wystawić im proces i dane z niego pobierać do SharePoint z BPS zainstalowanego on-premise.

  1. W wersji aktualnej na dzisiaj (15.01.2017) 2016.1.3.72 system wymaga konta Active Directory – więc nie jest możliwy opisany przez Pana scenariusz.
   W wersji WEBCON BPS 2017 będzie możliwość korzystania również z innych providerów logowania (np. LiveID, Google, etc) i opisany scenariusz będzie jak najbardziej możliwy do realizacji.

   Pozdrowienia
   Paweł Jawień

Komentarze są zamknięte.