WEBCON BPS – zarządzanie licencjami użytkowników (CAL)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.3; autor: Paweł Jawień

W systemie WEBCON BPS występuje kilka sposobów licencjonowania. Oprócz licencji serwerowej, konieczne są również licencje dla użytkowników (USER CAL) lub licencja na proces.

W przypadku, gdy firma posiada licencjonowanie typu: USER CAL (dla nazwanego użytkownika) często zachodzi konieczność zarządzania licencjami w przypadku, gdy zmieniają się pracownicy firmy.

Technicznie licencja przypisywana jest dla nazwanego użytkownika w momencie, gdy dokona on pierwszego zapisu w systemie, lub przydzielone zostanie dla niego zadanie w systemie (czyli staje się aktywnym użytkownikiem systemu).

Przypisanie licencji można sprawdzić z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w sekcji Raporty – gałąź Licencje – Użytkownicy Workflow.

rap-licencje

Raport pokazuje listę aktywnych użytkowników z datą ostatniego logowania do systemu. W przypadku, gdy użytkownik nie loguje się (nie rejestruje dokumentów) przez 90 dni wówczas licencja jest zwalniana i może być używana przez innego użytkownika.

Na raporcie widoczny jest również klawisz: „Zwolnij licencję”. Pozwala on na ręczne, wcześniejsze zwolnienie licencji, ale tylko dla użytkowników których konto w Active Directory zostało wyłączone lub usunięte. W przypadku próby zwolnienia licencji dla aktywnego użytkownika pojawi się komunikat jak na poniższym obrazku:

licencje-zw