Wersję językowe a generowanie szablonów dokumentów Word

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Dawid Golonka

 

Możliwość generowania dokumentów, to jedna z częściej wykorzystywanych akcji w WEBCON BPS. Definiując jeden szablon np. umowy, za pomocą programu Microsoft Word możemy go następnie wykorzystywać do szybkiego generowania dokumentów umów.  W środowiskach wielojęzycznych istnieje możliwość generowania dokumentów w wielu językach, gdzie podmiana szablonu na odpowiedni język odbywa się automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

 

Akcje generowania dokumentów

Projektant aplikacji może skorzystać z kilku akcji służących do generowania dokumentów z szablonów w WEBCON BPS. Są one zgromadzone w grupie „Excel, Word i PDF”.

 

 

Rysunek 1. Akcje generowania dokumentów.

 

 Generuj/Aktualizuj plik Word

Konfiguracja akcji generowania pliku Word składa się z dwóch zakładek. W zakładce „Szablon” należy wskazać tryb działania dodatku oraz lokalizację pliku, jaki ma zostać użyty do stworzenia dokumentu.

 

W zakładce „Wynik” istnieje możliwość zdefiniowania nazwy pliku, pod jaką ma zostać zapisany dokument, jego opis, kategoria oraz język dokumentu.

 

Rysunek 2. Konfiguracja akcji generowania.

 

Opcje wyboru języka dokumentu są następujące:

  • Wg ustawień aplikacji,
  • Język wybrany na stałe z listy (np. de-DE, uk-UA itd.)

 

Jeżeli założenie projektowanej aplikacji zawiera możliwość wyboru wersji językowej przez użytkownika, należy wskazać w konfiguracji akcji wartość „Wg ustawień aplikacji”.  Następnie należy sprawdzić jakie są aktualne ustawienia aplikacji, do której ma być podłączony szablon.

 

Gdzie można sprawdzić język aplikacji?

Na głównej stronie aplikacji, w lewym dolnym rogu znajduje się menu wyboru języka aplikacji.

Opcje możliwe do wybrania są następujące:

  • Wg ustawień globalnych,
  • Wg ustawień profilu użytkownika,
  • Wskazany język: (np. de-DE, uk-UA itd.)

 

Rysunek 3. Ustawianie języka aplikacji.

 

W opisywanym przypadku zastosowane zostało ustawienie języka według profilu użytkownika.

 

Przykładowy obieg

Utworzony został prosty obieg, służący do przechowywania kart pracowników, gdzie zawarte są podstawowe informacje o zatrudnionych osobach. Z poziomu tego obiegu, możliwe będzie wygenerowanie dokumentu Word zawierającego dane z karty.

 

Rysunek 4. Obieg karty pracownika.

 

Na formularzu kroku startowego uzupełnić należy dane pracownika (widok formularza w dalszej części artykułu). Po wprowadzeniu tych danych, kartę rejestruje się ścieżką „Zarejestruj kartę”, gdzie możliwy jest jej wydruk. Obieg umożliwia również zapisanie bieżącej wersji formularza i anulowanie prac nad kartą.

 

W obiegu karty pracownika, w atrybucie typu „Tabela danych” wyświetlane będą informacje o sprzęcie przypisanym do danej osoby. Utworzony został drugi obieg „Ewidencja sprzętu”, gdzie przechowywane będą informacje o wyposażeniu.

 

 

Rysunek 5. Obieg ewidencji sprzętu.

 

W obiegu ewidencji wprowadzić należy informacje o pracowniku, oraz nazwę i numer seryjny sprzętu, jaki przynależy do danego pracownika. Po przypisaniu dokument trafia do kroku „Sprzęt przypisany”. Widok formularza na tym kroku przedstawia się następująco:

 

 

Rysunek 6. Przypisanie sprzętu do pracownika.

 

Do pracownika „Borys Szyc” przypisany został laptop. W innych instancjach obiegu przypisano mu również telefon i tablet.

 

Wróćmy do obiegu karty pracownika, poniżej znajduje się zrzut ekranu formularza na kroku rejestracji, użytkownik korzystający z systemu, pracuje w polskiej spółce firmy i jako język Portalu ma wybrany język polski.

 

Rysunek 7. Formularz rejestracyjny karty pracownika.

 

Formularz karty pracownika został uzupełniony. W dolnym panelu formularza, znajduje się atrybut typu „Tabela danych”, gdzie wczytały się informacje o sprzęcie przypisanym do użytkownika w obiegu „Ewidencja sprzętu”. Aby tworzony przez nas obieg wyświetlał się użytkownikom w języku, który wskazali w ustawieniach profilu, należy do każdego atrybutu dodać tłumaczenie.

 

Pole wyboru rodzaju umowy ma źródło skonfigurowane w sposób obsługujący wielojęzyczność:

 

Rysunek 8. Tłumaczenie wartości w źródle typu "Stała lista wartości".

 

Przetłumaczone zostały również kolumny listy pozycji dotyczącej uprawnień, a także nagłówki kolumn tabeli danych „Przypisany sprzęt”.

 

Konfiguracja szablonów dokumentów w różnych językach

Utworzone zostały dwa szablony do generowania karty pracownika.

Szablon w języku polskim:

 

Rysunek 9. Szablon karty pracownika w języku polskim – 1 strona.

 

Rysunek 10. Szablon karty pracownika w języku polskim – 2 strona.

 

Szablon w języku angielskim:

Rysunek 11. Szablon karty pracownika w języku angielskim  – 1 strona.

 

Rysunek 12. Szablon karty pracownika w języku angielskim – 2 strona.

 

W szablonie w języku angielskim można zauważyć polskie nazwy w kolumnach listy pozycji oraz w kolumnach tabeli danych. Szablon wyświetla wartości tekstowe z pola „Oryginalny tekst” z sekcji tłumaczeń atrybutu. Po użyciu kombinacji „Alt + F9” można sprawdzić, że pod tymi nazwami znajdują się odwołania do elementów systemowych:

 

Rysunek 13. Odwołania do elementów systemowych w atrybucie typu tabela danych.

 

Ważne! Jeśli skorzystaliśmy z przywołanej przed chwilą kombinacji klawiszy, przed zapisaniem szablonu należy znów skorzystać z kombinacji „Alt + F9”, by przejść w standardowy tryb wyświetlania dokumentu.

 

Oba szablony dokumentów zostały dodane do utworzonego na potrzeby obiegu procesu szablonu dokumentów. Utworzono dwie stałe, przechowujące ID szablonów z tego procesu, jedną dla szablonu polskiego, drugą dla angielskiego.

 

Rysunek 14. Stała przechowująca ID szablonu w języku angielskim.

 

Następnie utworzono regułę biznesową „Wybierz język szablonu”, która w zależności od ustawienia języka przez użytkownika, zwróci ID dokumentu szablonu w odpowiednim języku. Z tej reguły skorzystamy w konfiguracji akcji generowania pliku Word.

 

Rysunek 15. Reguła biznesowa służąca do wybierania odpowiedniego szablonu dokumentu.

 

Konfiguracja akcji generowania pliku Word

Na kroku „Karta pracownika” obiegu karty pracownika dodany został przycisk umożliwiający wygenerowanie karty. Przycisk wykona akcję generowania pliku Word z kartą.

 

Rysunek 16. Przycisk do generowania karty pracownika.

 

Wybór szablonu dokumentu jest uzależniony od języka ustawionego na Portalu przez użytkownika. Skorzystamy w tym celu z utworzonej wcześniej reguły biznesowej:

Rysunek 17. Konfiguracja wyboru szablonu dokumentu w odpowiednim języku.

 

Konfiguracja zakładki „Wynik” pozostaje analogiczna jak na rysunku nr. 2 tego artykułu.

 

Sprawdzenie działania funkcjonalności

Skonfigurowany obieg może być obsługiwany przez spółki i pracowników posługujących się różnymi językami. Przedstawiony na rysunku „7” formularz został zarejestrowany dla spółki, gdzie pracownicy posługują się językiem polskim. Na kroku „Karta pracownika” procesowania tego elementu, wygenerowano kartę pozostając w polskim interfejsie. Wygenerowany plik wygląda następująco:

Rysunek 18. Wygenerowana karta pracownika w języku polskim – strona 1.

 

Rysunek 19. Wygenerowana karta pracownika w języku polskim – strona 2.

 

Jak widać karta wydrukowała się poprawnie w języku polskim.

 

Rozważmy teraz przypadek korzystania z obiegu w spółce anglojęzycznej. Uzupełniony formularz karty pracownika przy interfejsie angielskim przedstawia się następująco:

 

Rysunek 20. Uzupełnianie formularza karty pracownika w spółce anglojęzycznej.

 

Po zarejestrowaniu elementu i wygenerowaniu karty uzyskujemy plik Word, który odpowiada wersji językowej formularza na której pracujemy.

 

Rysunek 21. Wygenerowana karta pracownika w języku angielskim  – strona 1.

 

Rysunek 22. Wygenerowana karta pracownika w języku angielskim – strona 2.

 

Wartości z pola wyboru, listy pozycji i tabeli SQL przetłumaczyły się poprawnie.

 

Podsumowanie

Wdrażając oprogramowanie Webcon BPS, do obsługi procesów biznesowych w przedsiębiorstwach operujących na rynkach kilku różnojęzycznych krajów, istnieje możliwość takiego skonfigurowania wydruków z obiegów, by działały one prawidłowo niezależnie od języka interfejsu na jakim pracują użytkownicy.