Wykorzystanie atrybutu – Tabela SQL

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Michał Kastelik

 

Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w aktualnej wersji systemu. Link do istniejącego artykułu – https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-atrybutu-tabela-sql/>

Wprowadzenie

Atrybut tabela danych pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych kolumnach. Dane te mogą pochodzić z dowolnego źródła danych zdefiniowanego w WEBCON BPS Designer Studio.

Artykuł opisuje konfigurację oraz powiązanie danych na przykładzie atrybutu „Employee’s reports” występującego w szablonie aplikacji „Expenses Report”.

 

Atrybut ten wyświetla poprzednie wnioski pracownika oraz umożliwia ich otwarcie w oknie podglądu po prawej stronie formularza.

Konfiguracja atrybutu: Źródło danych oraz filtr

Atrybut typu tabela danych do poprawnego działania wymaga zdefiniowania poprawnego źródła danych. Należy je zdefiniować w zakładce „Źródła danych” w Designer Studio a następnie wskazać po prawej stronie konfiguracji atrybutu.

 

W opisanym przypadku jest to źródło danych BPS o nazwie „[Expense Reports] Expense history”.

Zdefiniowane zostały następujące kolumny:

 • Sygnatura,
 • Krok,
 • Przypisane do,
 • Dni w kroku,
 • Title,
 • Total
 • Employee

Ponieważ na formularzu mają być wyświetlone poprzednie wnioski danego pracownika, należy powiązać dane ze źródła danych z aktualnie otwartym formularzem aplikacji. W opisanym przypadku elementem łączącym w filtrze jest pole „Employee.

Poniżej źródła danych w konfiguracji atrybutu znajduje się pole „Filtr” w którym zostało zdefiniowane następujące zapytanie.

Aby utworzyć filtr z wykorzystaniem pól ze źródła danych, należy po prawej stronie okna konfiguracyjnego filtra wybrać zakładkę „Wartości” a następnie rozwinąć grupę „Kolumny źródła danych”. Zostaną wówczas wyświetlone wszystkie kolumny, jakie znajdują się w wskazanym na poprzednim ekranie źródle danych. Dostęp do pól formularza jest możliwy po rozwinięciu grupy „Atrybuty formularza”.

 

Opisywany filtr jest zdefiniowany w następujący sposób:

 • Warunek 1: Identyfikator Employee (ID) w źródle danych ma być równy identyfikatorowi Employee w otwartym formularzu.
 • Warunek 2: ID aktualnie otwartego elementu ma być różne od ID występujących w źródle danych (nie chcemy wyświetlać aktualnego elementu w liście danych na formularzu).

Konfiguracja atrybutu: Kolumny wyświetlane

Naciskając przycisk „Konfiguracja zaawansowana” na atrybucie tabela danych, mamy dostęp do następujących opcji konfiguracji wyświetlania kolumn oraz szeregu innych dodatkowych opcji atrybutu.

 

Wyświetlanie kolumn

W górnej części okna konfiguracyjnego są wyświetlone wszystkie kolumny jakie są zdefiniowane w powiązanym źródle danych. Aby dana kolumna była widoczna na formularzu, należy zaznaczyć pole „Pokaż kolumnę”. Kolejność kolumn można ustalić za pomocą strzałek po prawej stronie.

Link do elementu

Jeżeli dana kolumna atrybutu ma być jednocześnie linkiem do elementu, należy zaznaczyć pole „Link do elementu”. W przypadku opisanej konfiguracji link do elementu jest określony na polu „Signature”. Po naciśnięciu wartości w tej kolumnie, zostanie otworzony podgląd elementu po prawej stronie formularza.

Po zaznaczeniu kolumny z włączoną opcją „Link do elementu”, można użyć przycisku pod strzałkami, aby otworzyć konfigurację zaawansowaną tej opcji. W polu „Tryb działania” można wybrać czy element ma być otwarty w nowym czy też istniejącym oknie.

 

Istnieje możliwość skonfigurowania akcji na kliknięcie elementu, która uruchomi nowy element obiegu w nowym lub istniejącym oknie.

 

Podsumowanie wierszy (sumowanie)

W przypadku kolumny typu liczbowego, można wyświetlić sumę lub średnią w podsumowaniu tabeli. Aby włączyć tą opcje, należy najpierw zaznaczyć opcję „Wyświetl wiersz sumujący” a następnie w kolumnie „Typ podsumowania” wskazać określony typ.

 

Stronicowanie

W przypadku źródeł zawierający wiele elementów, ilość wyświetlanych wierszy może być podzielona na zakładki. Opcja ta jest przydatna, kiedy chcemy zachować spójność wyglądu formularza. Konfiguracja pozwala na określenie ile elementów ma być wyświetlana jednocześnie na stronie.

 

Ukrywanie nazw oraz opisów

W zależności od wymagań, istnieje możliwość wyświetlenia lub ukrycia następujących pól:

 • Nazw kolumn -> opcja „Pokazuj nazwy kolumn”,
 • Opisu atrybutu -> opcja „Pokazuj opis atrybutu”,
 • Nazwy atrybutu -> opcja „Pokazuj nazwę atrybutu”

 

W przypadku kiedy atrybut występuje w grupie atrybutów ukrycie nazwy atrybutu pozwala na oszczędność miejsca na formularzu. Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowego opisu danych jakie są wyświetlane w atrybucie, możemy uzupełnić opis atrybutu i zaznaczyć opcję „Pokazuj opis atrybutu”. W przypadku nowych aplikacji, ułatwia to nowym użytkownikom platformy poznanie aplikacji.

Opcje źródła danych

Oprócz stronicowania danych, konfiguracja atrybutu zawiera także dodatkowe opcje dotyczące źródeł danych:

 • „Zezwalaj na puste tagi w źródle danych” – włączenie tej opcji powoduje, że w przypadku kiedy w zapytaniu występują puste tagi (np. Employee nie zwraca żadnego wyniku), nie jest sygnalizowany błąd atrybutu, jest on przez atrybut ignorowany
 • „Wczytuj na żądanie” – wyłącza opcje automatycznego wczytywania danych do atrybutu przy otwarciu formularza, aby wczytać dane należy użyć przycisku w prawym górnym rogu. Przycisk ten umożliwia także odświeżenie danych na żądanie użytkownika.

 

 • Pozwól” na exportowanie do arkusza Excel” – po włączeniu tej opcji na atrybucie zostanie wyświetlony dodatkowy przycisk eksportujący wyświetlone dane do pliku Excel.

Atrybut tabela danych może okazać się bardzo przydatny w aplikacjach, które mają kilka obiegów powiązanych ze sobą i istnieje potrzeba wyświetlenia w jednym dokumencie danych z innych obiegów. Możliwość szybkiego podglądu elementu w WEBCON BPS przyśpiesza oraz ułatwia pracę osób podejmujących decyzje. Możliwość wykorzystania jako źródła danych w atrybucie dowolnego źródła SQL pozwala na zbudowanie formularzy integrujących informacje w wielu różnych baz danych.

Szablon aplikacji Expense Report jest dostępny do pobrania tutaj.