Wzorce akcji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jakub Okrzesik

 

Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w wersji 2020.1.3. Link do istniejącego artykułu: https://kb.webcon.pl/wzorce-akcji/)

Wprowadzenie

Wzorce akcji to funkcjonalność pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu podczas wdrażania procesów, równocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów konfiguracyjnych. Pozwalają one stworzyć jedną globalną konfigurację jakiejś akcji w obrębie procesu, która następnie może być wykorzystana w dowolnym miejscu obiegu bez konieczności każdorazowej konfiguracji akcji od podstaw.

Gdzie można wykorzystać wzorce?

Wyobraźmy sobie scenariusz, gdzie tworzone są procesy przy pomocy których opracowany jest jakiś projekt. Często projekt złożony jest z wielu etapów, które obsługiwane są przez osobne procesy. W trakcie każdego etapu niektóre parametry projektu ulegają zmianie, co może być powodem niespójności na dalszych etapach prac. By tego uniknąć można stworzyć proces który zawierał będzie historię zmian kluczowych parametrów projektu. Chcemy więc by w przypadku gdy podczas trwania procesu będącego pewnym etapem prac na projekcie, zmianie ulegnie jakiś kluczowy parametr, zostanie to zarchiwizowane w dokumencie obrazującym historię zmian parametrów tego projektu. Brzmi łatwo, jednak wiąże się to z dodaniem na każdym kroku, każdego procesu, akcji aktualizującej dokument zawierający historię projektu. Konfigurowane tej samej akcji na kilkunastu krokach procesu może być czasochłonne, jednak dzięki wzorcom możemy zaoszczędzić sporo czasu.

Jak skonfigurować wzorce?

Konfiguracja wzorców odbywa się w obrębie procesu, w WEBCON BPS Designer Studio w sekcji „Konfiguracja” znajduje się zakładka „Wzorce akcji”.

Rys. 1. Tworzenie nowego wzorca

 

Należy więc kliknąć tę zakładkę, a następnie przycisk „Nowy wzorzec”, po czym jesteśmy przekierowani do okna konfiguracyjnego przypominającego okno konfiguracji akcji w obiegu.

Rys. 2. Konfiguracja wzorca akcji

 

W oknie tym należy wpisać nazwę akcji (wzorca), wybrać rodzaj akcji oraz skonfigurować ją zgodnie z potrzebami, można również wpisać warunek wykonania po którym akcja zostanie wykonana. Po skonfigurowaniu wzorca należy zapisać proces. Nasz wzorzec jest już widoczny w zakładce z dostępnymi wzorcami, możemy z niego korzystać.

Rys. 3. Utworzony wzorzec akcji

 

Wykorzystanie wzorca w obiegu jest bardzo proste, można tego dokonać na dwa sposoby, dodając nową akcję tego samego rodzaju co wzorzec, następnie wiążąc ją z odpowiednim wzorcem.

Rys. 4. Tworzenie powiązania akcji z wzorcem

 

Lub tez bezpośrednio z wzorca używając przycisku „Dodaj z wzorca” .

Rys. 5. Dodawanie nowej akcji z wzorca

 

Po powiązaniu akcji z wzorcem (bądź utworzeniu akcji z wzorca) przenoszony jest domyślny warunek wykonania akcji z wzorca (można go zmienić) oraz tracimy możliwość jej konfiguracji z poziomu obiegu. Rekonfigurować możemy globalnie cały wzorzec, co powoduje natychmiastowe rozpropagowanie wprowadzonych zmian na wszystkie powiązane z wzorcem akcje.

Rys. 6. Akcja dodana z wzorca

 

W każdym momencie istnieje również możliwość zerwania dziedziczenia konfiguracji akcji z wzorca, wystarczy tylko wybrać pozycję „<Brak>” na liście wyboru wzorców. Spowoduje to rozłączenie akcji od wzorca i będzie możliwa niezależna konfiguracja.

Rys. 7. Zerwanie dziedziczenia akcji z wzorca

 

Innym sposobem na utworzenie wzorca akcji, jest wybranie opcji „Stwórz wzorzec” klikając prawym przyciskiem myszy na już utworzoną i skonfigurowaną akcję.

Rys. 8. Tworzenie wzorca akcji z już istniejącej akcji

 

Podsumowanie

Poprzez użycie prostego mechanizmu szablonów akcji można skrócić czas poświęcony na konfigurację akcji, które używane są powtarzalnie w całym procesie. Ponadto, ponieważ wszystkie akcje powiązane z szablonem mają wspólną konfigurację, możesz szybko zaktualizować konfigurację w konfiguracji szablonu, a wszystkie akcje powiązane z tym szablonem również zostaną zaktualizowane. Możesz także ustawić niezależny warunek wykonania dla każdej akcji, niezależnie od tego, czy jest ona powiązana z szablonem.