Wzorce akcji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Jakub Okrzesik

Wprowadzenie

W wydanej wersji BPS 8.3 pojawiła się zupełnie nowa funkcjonalność pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu podczas wdrażania procesów, równocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów konfiguracyjnych. Wzorce akcji, bo o nich mowa w tym artykule, pozwalają stworzyć jedną globalną konfigurację jakiejś akcji w obrębie procesu, którą następnie możemy wykorzystywać w dowolnym miejscu obiegu bez konieczności każdorazowej konfiguracji akcji od podstaw.

Gdzie można wykorzystać wzorce?

Wyobraźmy sobie scenariusz, gdzie tworzone są procesy przy pomocy których opracowany jest jakiś projekt. Często projekt złożony jest z wielu etapów, które obsługiwane są przez osobne procesy. W trakcie każdego etapu niektóre parametry projektu ulegają zmianie, co może być powodem niespójności na dalszych etapach prac. By tego uniknąć możemy stworzyć proces który zawierał będzie historię zmian kluczowych parametrów projektu. Chcemy więc by w przypadku gdy podczas trwania procesu będącego pewnym etapem prac na projekcie, zmianie ulegnie jakiś kluczowy parametr, zostanie to zarchiwizowane w dokumencie obrazującym historię zmian parametrów tego projektu. Brzmi łatwo, jednak wiąże się to z dodaniem na każdym kroku, każdego procesu, akcji aktualizującej dokument zawierający historię projektu. Konfigurowane tej samej akcji na kilkunastu krokach procesu może być czasochłonne, jednak dzięki wzorcom możemy zaoszczędzić sporo czasu.

Jak skonfigurować wzorce?

Konfiguracja wzorców odbywa się w obrębie procesu, w BPS Designer Studio pojawiła się nowa zakładka „Wzorce akcji”

1

 

Należy więc kliknąć tę zakładkę, a następnie przycisk „Nowy wzorzec”, po czym jesteśmy przekierowani do okna konfiguracyjnego przypominającego okno konfiguracji akcji w obiegu.

2

 

W oknie tym wpisujemy nazwę akcji (wzorca), wybieramy rodzaj akcji, konfigurujemy ją według naszych potrzeb, możemy również wpisać warunek wykonania po którym akcja zostanie wykonana. Po skonfigurowaniu wzorca należy zapisać proces. Nasz wzorzec jest już widoczny w zakładce z dostępnymi wzorcami, możemy z niego korzystać.

3

 

Wykorzystanie wzorca w obiegu jest bardzo proste, możemy tego dokonać na dwa sposoby, dodając nową akcję tego samego rodzaju co wzorzec, następnie wiążąc ją z odpowiednim wzorcem,

4

 

Lub tez bezpośrednio z wzorca używając nowego przycisku „Dodaj z wzorca” .

5

 

Po powiązaniu akcji z wzorcem przenoszony jest domyślny warunek wykonania akcji z wzorca (można go edytować) oraz tracimy możliwość jej konfiguracji z poziomu obiegu. Rekonfigurować możemy globalnie cały wzorzec, co powoduje natychmiastowe rozpropagowanie wprowadzonych zmian na wszystkie powiązane z wzorcem akcje.

W każdym momencie istnieje również możliwość zerwania dziedziczenia konfiguracji akcji z wzorca, wystarczy tylko wybrać pozycję „<Brak>” na liście wyboru wzorców.

6

 

W ten oto prosty sposób znacznie można skrócić czas przeznaczony na konfigurację akcji oraz mamy pewność że w przypadku konieczności wprowadzenia zmian/poprawek możemy to zrobić szybko i skutecznie z jednego miejsca w BPS Designer Studio.