Zaawansowane kolorowanie raportów

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran

 

Wstęp

W najnowszej wersji WEBCON BPS kolorowanie raportów zostało wzbogacone o dodatkowe możliwości – opis podstawowych trybów kolorowania raportów można znaleźć tutaj. Dzięki dodanej funkcjonalności w trakcie wyświetlania raportu możliwe jest przechodzenie ścieżkami bez konieczności wchodzenia na konkretny element – wystarczy kliknąć w odpowiednio skonfigurowaną komórkę. Konfiguracja pozwala też na ustawienie stylowania komórek, a także specjalnych funkcji wyświetlania.

Przypadek biznesowy

Przykładem ilustrującym funkcjonalność zaawansowaną raportów jest proces służący ewidencji przechowywanych produktów (np. modeli rowerów). Każdy element obiegu reprezentuje magazyn wraz z numerami seryjnymi egzemplarzy znajdujących się w nim. Magazyn można zamknąć (na przykład gdy jest pełny) uniemożliwiając wkładanie i wyciąganie z niego produktów. Przeczytaj ten artykuł, żeby dowiedzieć się jak ta automatyzacja procesów biznesowych może pomóc w Twojej firmie.

Schemat obiegu

Rys. 1. Magazyn dostępny jest do edycji jedynie w kroku rejestracji i otwartym

 

Atrybuty

Rys. 2. Całkowita liczba produktów ustawiana jest regułami na zmianę wartości

 

Rys. 3. Ilość poszczególnych produktów w magazynie skonfigurowana jest przy użyciu sumowania listy pozycji

 

Rys. 4. Element reprezentujący magazyn

 

Konfiguracja raportu – Magazyny

Raport Magazyny zawiera wszystkie magazyny wraz z ilością przechowywanych produktów.

Rys. 5. Widok podstawowy zawiera jedynie całkowitą liczbę produktów

 

 

Rys. 6. Widok rozszerzony pokazuje też ilość poszczególnych modeli

 

Raport magazyny pozwala zobaczyć liczbę produktów, a także przejść ścieżką z poziomu raportu i zamknąć albo otworzyć magazyn w zależności od kroku w którym się znajduje. Służą ku temu dodane do komórki przyciski (element HTML button).

Rys. 7. W zakładce widoki należy wejść w konfigurację i wybrać Tryb kolorowania – Zaawansowany następnie wkleić JSONa ze stylowaniem komórki

 

Rys. 8. JSON ze stylowaniem komórki

 

"content": "=CurrentField" wyświetla podstawową wartość komórki

Funkcja "=if(CurrentField == 'Open', 'lightgreen', 'tomato')" działa na zasadzie podobnej do excela – na początku podajemy warunek, czyli żeby wartość podstawowa komórki była równa łancuchowi znakow ‘Otwarty’, następnie podajemy wartości odpowiednio dla spełnionego warunku i dla niespełnionego.

W tablicy children znajdują się dodatkowe elementy html które chcemy wyświetlić. W naszym przypadku są to dwa przyciski, ale widoczny naraz będzie tylko jeden – w zależności w którym kroku znajduje się element. Tutaj znowu używamy funkcji if definiując wartość w atrybucie „display” – dzięki temu pokazuje się tylko właściwy przycisk przechodzący ścieżką dostępną w danym kroku.

"action": {

                   "type": "quickPath",

                   "params": {

                       "pathId": 1220

                   }

               }

Powyższy fragment JSON wskazuje akcję przejścia ścieżką i id ścieżki. Aby funkcja zadziałała niezbędne jest zaznaczenie checkboxa ‘szybka ścieżka’.

Rys. 9. Szybkie ścieżki to takie, którymi można przejść już z poziomu raportu bez konieczności wchodzenia na dany element

 

Rys. 10. Paski wyświetlające liczbę produktów konfiguruje się wybierając kolor, wartość minimalną oraz maksymalną

 

W trybie zaawansowanym można skorzystać z funkcji bar:

Rys. 11. Funkcja bar przyjmuje jako argumenty kolejno: wartość wyznaczającą długość paska, kolor, wartość minimalną oraz maksymalną

 

Konfiguracja raportu – Model 1

Następne raporty dla Modeli 1, 2 i 3 wyglądają tak jak na poniższym rysunku.

Rys. 12. Ikona kłódki wskazuje czy Magazyn jest zamknięty czy otwarty

 

Raport zawiera wszystkie egzemplarze modelu 1 znajdujące się w magazynach. Kolor tła komórki wskazuje na ilość egzemplarzy w magazynie.

Rys. 13. Dostępne zestawy kolorów

 

 

W trybie zaawansowanym aby skorzystać z powyższej funkcjonalności należy użyć funkcji scale.

Funkcja scale

Składnia: scale(wartość, przedrostek_klasy, min, max)

Funkcja znajduje w którym z 10 podprzedziałów, na które podzielony został przedział od podanego minimum do maksimum, znajduje się podana wartość.

Ikona

Dostępne są ikony UI Fabric (https://uifabricicons.azurewebsites.net/ – zbiór ikon)

Rys. 14. Konfiguracja kolumny zawierającej kod magazynu wraz z ikoną pokazującą krok, w któym się znajduje

 

Opis funkcji formatujących komórki raportu

Wyrażenia

W wyrażeniach można używać zdefiniowanych operatorów i funkcji:

 • Operatorów *, /, +, – i innych operatorów matematycznych,
 • Operatora + do łączenia łańcuchów tekstowych;
 • Innych funkcji matematycznych opisanych w dokumentacji ;
 • Funkcji if(warunek, wartość_jeżeli_prawda, wartość_jeżeli_fałsz). Funkcje można zagnieżdżać w sobie;
 • Funkcji dedykowanych do tworzenia graficznej reprezentacji danych bar i scale;
 • Funkcji związanych z operacjami na datach: date, now, today i innych,
 • Funkcji związanych z operacjami na tekście: includes i startsWith,
 • Funkcji związanych z operacjami na atrybutach typu picker: pickerCompare, pickerCompareById i pickerCompareByName;
 • Zmiennych kontekstowyuch jak CurrentUser.BPSID oraz CurrentUser.DisplayName zwracających informację o aktualnym użytkowniku.

Funkcje związane z obsługą daty i czasu

 • date(wartość) — przyjmuje datę w formacie ISO jako tekst (tak jak konstruktor obiektu Date() w JavaScript) i zwraca uniksowy znacznik czasu (jako liczbę milisekund od 1970 roku).
 • datePart(wartość, ['year'|'month'|'day'|'hour'|'minutes'|'seconds']) — przyjmuje datę w formacie ISO jako tekst (tak jak konstruktor obiektu Date() w JavaScript) i zwraca wybrany fragment daty.
 • days(wartość) — zamienia podaną liczbę dni na liczbę milisekund.
 • hours(wartość) — zamienia podaną liczbę godzin na liczbę milisekund.
 • minutes(wartość) — zamienia podaną liczbę minut na liczbę milisekund.
 • seconds(wartość) — zamienia podaną liczbę sekund na liczbę milisekund.
 • now — zwraca uniksowy znacznik czasu dla bieżącej daty i godziny.
 • today — zwraca uniksowy znacznik czasu dla początku bieżącego dnia.

Funkcje związane z porównywaniem wartości typu picker

 • pickerCompare — porównywanie zarówno identyfikatorów i nazw.
 • pickerCompareById — porównywanie identyfikatorów.
 • pickerCompareByName — porównywanie nazw.

Każda z funkcji przyjmuje w pierwszym argumencie zmienną odnoszącą się do kolumny typu picker lub jednej ze specjalnych kolumn systemowych.

Drugim argumentem jest ciąg znaków postaci id#nazwa. W przypadku pickera w trybie wielowyboru wartości te należy podawać po średniku np. id1#nazwa1;id2#nazwa2;id3#nazwa3.

Zmienne typu picker

Zmienne typu picker to specjalny rodzaj zmiennych, które są obiektem z właściwościami Id oraz Name. Zmienne tej postaci to wszystkie kolumny wyboru (AttChoose_N, gdzie N jest numerem skojarzonym z danym atrybutem) oraz następujące zmienne systemowe:

 • DET – proces
 • STP – krok
 • DOCTYPE – typ formularza
 • SUBDOCTYPE – podtyp formularza
 • WF – obieg

Przykład użycia:
W zależności od ID kroku wzięta zostanie ikona ContactCard lub ContactCardSettings.
Należy zwrócić uwagę, że przy odwołaniach do Id oraz Name wartość w operatorze porównania przekazana jest jako tekst (w apostrofach), czyli STP.Id == '212'

"attributes": { "iconName": "=if(STP.Id == '212', 'ContactCard', 'ContactCardSettings')" }

Wspierane elementy i atrybuty HTML

Elementy HTML

 • div
 • span
 • a
 • img
 • svg
 • path
 • button

Atrybuty HTML

 • href
 • src
 • class
 • target
 • title
 • role
 • style
 • iconName

Wspierane style i klasy CSS

Style CSS

 • align-items
 • background
 • background-color
 • background-image
 • border-bottom-color
 • border-bottom-left-radius
 • border-bottom-right-radius
 • border-bottom-style
 • border-bottom-width
 • border-bottom
 • border-collapse
 • border-color
 • border-left-color
 • border-left-style
 • border-left-width
 • border-left
 • border-radius
 • border-right-color
 • border-right-style
 • border-right-width
 • border-right
 • border-spacing
 • border-style
 • border-top-color
 • border-top-left-radius
 • border-top-right-radius
 • border-top-style
 • border-top-width
 • border-top
 • border-width
 • border
 • bottom
 • box-decoration-break
 • box-shadow
 • box-sizing
 • caption-side
 • clear
 • clip
 • color
 • cursor
 • direction
 • display
 • empty-cells
 • fill
 • float
 • font-family
 • font-size-adjust
 • font-size
 • font-stretch
 • font-style
 • font-variant
 • font-weight
 • font
 • hanging-punctuation
 • height
 • justify-content
 • left
 • letter-spacing
 • line-height
 • margin-bottom
 • margin-left
 • margin-right
 • margin-top
 • margin
 • max-height
 • max-width
 • min-height
 • min-width
 • opacity
 • outline-color
 • outline-style
 • outline-width
 • outline
 • overflow-style
 • overflow-x
 • overflow-y
 • overflow
 • padding-bottom
 • padding-left
 • padding-right
 • padding-top
 • padding
 • position
 • punctuation-trim
 • right
 • table-layout
 • text-align-last
 • text-align
 • text-decoration
 • text-indent
 • text-justify
 • text-outline
 • text-shadow
 • text-transform
 • text-wrap
 • top
 • transform
 • unicode-bidi
 • vertical-align
 • visibility
 • white-space
 • width
 • word-break
 • word-spacing
 • word-wrap i -ms-word-wrap
 • z-index

Klasy CSS

 • webcon-conditions — określa odstępy dla tła komórki,
 • webcon-databar — przykład zastosowania w sekcji dotyczącej funkcji bar,
 • webcon-databar__bar — określa pozycjonowanie paska danych,
 • webcon-databar__bar–0 do webcon-databar_bar–100 — określa szerokość paska danych w procentach,
 • webcon-databar__content — określa pozycjonowanie dla tekstu "nad" paskiem danych,
 • webcon-scale-green–1 do webcon-scale-green–10 — kolor tła od przeźroczystego do zielonego, kolejne klasy różnią się nasyceniem koloru,
 • webcon-scale-green-to-red–1 do webcon-scale-green-to-red–10 — kolor tła od zielonego, przez przeźroczysty do czerwonego, kolejne klasy różnią się nasyceniem koloru, przy czym dwie środkowe klasy mają je najmniejsze,
 • webcon-scale-red–1 do webcon-scale-red–10,
 • webcon-scale-red-to-green–1 do webcon-red-to-green-red–10

2 thoughts to “Zaawansowane kolorowanie raportów”

 1. A czy można użyć zamiast ścieżki np akcji globalnej typu przycisk lub czy mamy gdzieś listę co możemy wykonać pod przyciskiem który dodamy sobie na widoku?

 2. Tworząć przycisk z ścieżką przejścia podajemy ID ścieżki, które zazwyczaj jest inne pomiędzy środowiskami DEV/TEST/PROD przez co tej funkcjonalności nie da się użyć albo trzeba pamiętać o zaktualizowaniu ID po przeniesieniu apki na inne środowisko. Lepiej byłoby przekazywać guida ścieżki, no chyba, że jest taka możliwość ?

Komentarze są zamknięte.