Zmiana dostawcy synchronizacji użytkowników

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Paweł Fijał

 

Wprowadzenie

 

W WEBCON BPS istnieje możliwość zmiany synchronizacji użytkowników z istniejącego już źródła wykorzystując do tego celu instalator WEBCON BPS. W niniejszym artykule zostanie opisana zmiana synchronizacji użytkowników z AD na AAD.

Przed przystąpieniem do zmiany w konfiguracji synchronizacji użytkowników BPS w Azure należy utworzyć dedykowaną aplikację do synchronizacji, która została opisana w KB „Integracja WEBCON BPS z Azure Active Directory”.

 

Zmiana źródła użytkowników BPS za pomocą instalatora

 

Po uruchomieniu instalatora WEBCON BPS i zaakceptowaniu warunków licencji należy wybrać „Narzędzia do zarządzania systemem” i z menu po lewej stronie wybrać „Lista użytkowników”.

 

W konfiguracji jako źródło synchronizacji należy wybrać „Azure Active Directory” oraz uzupełnić dane dostępowe zgodnie z opisem w artykule KB „Integracja WEBCON BPS z Azure Active Directory”, do którego link zamieszczono na początku artykułu.

 

Po zapisaniu zmiany należy zrestartować serwis WEBCON BPS. Można to uczynić również za pomocą instalatora klikając na „Status serwisu” z menu po lewej stronie. Następnie należy zatrzymać serwis i ponownie go uruchomić.

 

Po zalogowaniu się do WEBCON Designer Studio można sprawdzić w konfiguracji synchronizacji listy użytkowników BPS na zakładce „Dane logowania”, czy zostało poprawnie ustawione źródło synchronizacji na „Azure Active Directory” oraz uruchomić synchronizację użytkowników przechodząc na zakładkę „Zaawansowane” i wybierając jedną z dostępnych opcji synchronizacji. Jeżeli synchronizacja nie zostanie uruchomiona ręcznie to odbędzie się ona zgodnie z ustawionym harmonogramem.

 

Dla pewności można sprawdzić w historii synchronizacji, czy synchronizacja się udała.