Zmiana listy domyślnych pól w raporcie "My tasks"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka

 

W witrynie portalu WEBCON BPS, jedną ze standardowych zakładek dostępnych do wyboru z menu po lewej stronie, jest zakładka dotycząca zadań użytkownika. Po jej wybraniu, pojawia się raport przedstawiający listę zadań, które przypisane są do aktualnie zalogowanej osoby.

Rys. 1. Widok raportu "Moje zadania"

 

Jak widać na zrzucie ekranu zamieszczonym powyżej, na stronie raportu w przewijanej liście po lewej stronie, zamieszczone są odwołania do każdego z elementów z zadaniem oczekującym na użytkownika. Każde z okienek dotyczących poszczególnych elementów, składa się z pól wyświetlających o nich informacje. Rzeczą, którą warto wiedzieć jest to, że istnieje możliwość modyfikacji tych informacji – zarówno wyświetlanych pól jak i ich kolejności – zostanie to omówione w tym artykule.

Opis

Domyślny zestaw pól znajdujących się w poszczególnych kafelkach dotyczących zadań wygląda następująco:

Rys. 2. Okienko z informacjami o zadaniu

 

Element z rysunku nr 2 pochodzi z obiegu składania wniosku urlopowego, a użytkownik do którego trafiło zadanie jest odpowiedzialny za akceptację wniosków.

Jak widać na zrzucie, domyślnie użytkownikowi przedstawiane są informacje o:

 • sygnaturze elementu,
 • typie formularza,
 • kroku, w którym znajduje się element,
 • autorze elementu,
 • dacie i godzinie modyfikacji elementu,
 • ostatnim modyfikującym,
 • czasie, od kiedy zadanie jest przypisane od użytkownika.

Taki zestaw danych nie zawsze zawiera informacje, które są kluczowymi dla użytkownika, do którego trafia zadanie. System WEBCON BPS daje możliwość zmiany tej konfiguracji, oferując wybór pól z zakresu atrybutów systemowych jak i tych utworzonych na potrzeby danego procesu. Zmiany rodzaju i ułożenia pól dokonuje się z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. Po wybraniu procesu, którego zmiana ma dotyczyć należy przejść na kartę „Widok kompaktowy”:

Rys. 3. Konfiguracja zmiany sposobu wyświetlania pól

 

Zmiany rodzaju wyświetlanych danych dokonuje się z rozwijanych list. Kolejność wierszy przekłada się bezpośrednio na kolejność wyświetlania pól w raporcie zadań. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać proces. Aktualnie okienko dotyczące elementu w raporcie zadań wygląda jak poniżej:

Rys. 4. Kafelek z informacjami o zadaniu po zmianach

 

W podanym przypadku biznesowym, akceptujący wnioski urlopowe menadżer wybrał zestaw danych, które już z poziomu raportu pozwalają mu się dowiedzieć o tym, że zadanie dotyczy wniosku urlopowego, a dalej uzyskać informacje:

 • kto i kiedy wystawił wniosek,
 • na urlop dla kogo został wystawiony,
 • jakiego rodzaju urlopu dotyczy,
 • a także kiedy pracownik chce go rozpocząć – co daje menadżerowi informacje o tym, jak pilnie musi zająć się danym wnioskiem

Przy zmianie konfiguracji pól w zakładce „Widok kompaktowy” w WEBCON BPS Designer Studio, zmianie ulega również widok aktualnych zadań w dodatku Outlook Add-In:

Fig. 5. Zadania użytkownika w dodatku do Outlooka. Zmiana konfiguracji pól wykonała się także tutaj

 

Innym miejscem, gdzie widoczna jest dokonana zmiana pól, jest podgląd elementów wylistowanych po skorzystaniu z portalowej wyszukiwarki:

Rys. 6. Widok elementów w wyszukiwarce

 

Na rysunku powyżej, element oznaczony numerem „2” wyświetla się ze zmodyfikowaną listą pól. Element oznaczony numerem „4” przedstawia układ pól w układzie domyślnym. Pozostałe dwa przypadki zostały opisane  poniżej.

Ważne!

 • Pola w raporcie zadań definiowane są dla całego procesu. W przypadku, gdy w procesie występuje więcej niż jeden typ formularza, może dojść do sytuacji, gdy do raportu dodane zostanie pole z atrybutem, którego któryś z formularzy nie obsługuje. W takiej sytuacji, po zarejestrowaniu elementu na tym formularzu, takie pole w raporcie nie zwróci żadnej wartości. Poniższy przykład wyświetla element z obiegu wniosków urlopowych, rejestrowany na formularzu, w którym nie wybiera się rodzaju urlopu:

Rys. 7. Okno z informacją o zadaniu. Jedno z pó odwołuje się do atrybutu, który nie był zdefiniowany na danym typie formularza

 

 • Pola przechowujące dużo treści mogą źle wyglądać w widoku raportu, należy mieć to na uwadze przy personalizacji wyboru atrybutów. Przykładowy kafelek z dodaną historią urlopową pracownika, na którego składany jest wniosek:

Rys. 8. Pola ze zbyt dużą ilością treści mogą pogorszyć czytelność raportu

 

Jak taki element prezentuje się w wyszukiwarce zaprezentowano na rysunku 6, został on oznaczony cyfrą "3".