Zmiana nazwy baz danych WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Wprowadzenie

 

Migracja baz danych do innego środowiska bazodanowego lub ich odtwarzanie na takim środowisku może wymagać zmiany nazwy bazy danych. W sytuacji, gdy odniesienia do bazy danych znajdują się w wielu lokalizacjach, zewnętrzna, logiczna zmiana nazwy bazy danych jest niewystarczająca. W artykule opisano procedurę zmiany nazwy bazy danych poprzez wprowadzenie zmian w konfiguracji.

 

Przykład

 

Procedura zakłada:

 

 1. zmianę wszystkich miejsc w konfiguracji, gdzie pojawiają się nazwy bazy danych (nie dotyczy ID i akronimu),
 2. zmianę konfiguracji serwisu,
 3. zmianę konfiguracji portalu,
 4. zmianę zapytań w:
  • źródłach danych,
  • akcjach,
  • regułach biznesowych (SQL COMMAND),

w miejscach, w których wybór opcji <bieżąca baza danych> nie jest możliwy, lub gdzie w zapytaniu znajduje się bezpośrednia referencja do bazy.

Jeśli problem dotyczy nowo zainstalowanego systemu WEBCON BPS, lepszym rozwiązaniem będzie ponowne wykonanie instalacji, niż ręczne wprowadzanie zmian.

 

Zmiana wpisów w konfiguracji

Baza konfiguracyjna

 • GlobalParameters, parametr "ConfigDatabase"
 • \WEBCON\WEBCON BPS Portal\appsettings.user.json
  • Initial Catalog
  • Initial Catalog

Baza zawartości

 • ContentDatabases.CD_Name
 • GlobalParameters, parametr "DBMain"
 • GlobalParameters, parametr "DBMain"
 • instalacja SP – WEBCON BPS Feature na witrynach SP

Baza załączników

 • GlobalParameters, parametr "WFAttachmentsDefaultDB"
 • WFAttachmentDatabases.ADB_Name
 • WFDefinitions.DEF_AttachmentsDatabase

Baza archiwum

 • GlobalParameters, parametr "ArchiveDefaultDB"
 • ArchivingDatabases.ARD_Databases
 • WFDefinitions.DEF_ArchivingDatabase

Zapytania SQL do sprawdzenia listy baz danych

1 | -- CONFIG
2 | select CD_ID, CD_Name, CD_Type from ContentDatabases
3 |
4 | -- CONTENT
5 | select ARD_ID, ARD_Name from ArchivingDatabases
6 |
7 | select ADB_ID, ADB_Name from WFAttachmentDatabases
8 | 
9 | select DEF_ID, DEF_Name, DEF_APPID, DEF_AttachmentsDatabase, DEF_ArchivingDatabase from WFDefinitions
10 | 
11 | select PRM_Name, PRM_Value from GlobalParameters
12 | where PRM_Name in ('WFAttachmentsDefaultDB', 'ConfigDatabase', 'ArchiveDefaultDB')
13 |
14 | -- ARCH/ATT
15 | select PRM_Name, PRM_Value from GlobalParameters
16 | where PRM_Name in ('DBMain')