Zmienna „Czy jestem na urządzeniu mobilnym”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.3.163 i powyżej, autor: Dawid Golonka

Wprowadzenie

W WEBCON BPS dostępna jest zmienna zwracająca informację o tym, czy formularz otwierany jest w aplikacji mobilnej. Taką informację można wykorzystać w obrębie tworzonych reguł formularza do dopasowania jego widoku do charakterystyki aplikacji mobilnej. Nazwa zmiennej to „Czy jestem na urządzeniu mobilnym” i działa ona tylko w obrębie aplikacji mobilnej „Webcon BPS”.

 

Przykład użycia

Utworzono prosty obieg służący do składania zamówień na środki trwałe.

 

Schemat obiegu

Formularz składania nowego zamówienia zawiera podstawowe dane o zamówieniu.

 

Formularz składania nowego zamówienia

 

Opisywaną w artykule zmienną „Czy jestem na urządzeniu mobilnym” wykorzystano w regule formularza wykonywanej po zmianie wartości checkboxa „Wymagane uzasadnienie”. W aplikacji mobilnej po zaznaczeniu tego pola wyświetlone zostanie kompaktowe pole typu pojedynczy wiersz tekstu „Krótkie uzasadnienie zapotrzebowania”, natomiast w przeglądarce pole wielowierszowe „Pełne uzasadnienie zapotrzebowania”. Ma to na celu zachowanie przejrzystości przy przeglądaniu formatki w aplikacji mobilnej.

 

Reguła formularza wykonywana po zmianie wartości pola „Wymagane uzasadnienie”

 

Na potrzeby prezentacji zarejestrowano nowe zapotrzebowanie w przeglądarce na komputerze:

 

Widok formularza w przeglądarce internetowej na komputerze.

 

oraz w aplikacji mobilnej na smartfonie:

 

Formularz w aplikacji mobilnej WEBCON

 

W tym przypadku biznesowym, aby ujednolicić wyświetlanie danych, np. na raportach, możliwe jest na przejściu ścieżką przenoszenie zawartości pola z krótkim uzasadnieniem do pola z pełnym uzasadnieniem.

Podsumowanie

Jak zaprezentowano widok formularza różni się w zależności od tego, gdzie uruchomiony został obieg. Zmienna „Czy jestem na urządzeniu mobilnym” może okazać się przydatna w sytuacji, gdy zachowanie formularza działającego w obrębie aplikacji mobilnej powinno różnić się od zachowania formularza uruchamianego przez przeglądarkę, a konieczne jest zachowanie dziedziczenia pomiędzy formularzem podstawowym a kompaktowym.