Źródło danych WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji: 2017.1.1.x; autor: Damian Matuła

Po raz kolejny WEBCON BPS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. W najnowszej wersji dostępna jest funkcjonalność pozwalająca definiować zawartość dokumentów z systemu Webcon BPS jako źródło danych. Dotychczas aby sięgnąć  po wspomniane dane należało użyć zapytania SQL. W wersji 2017 konfiguracja takiego źródła została uproszczona do minimum i wygląda w sposób zbliżony do konfiguracji powszechnie znanego Webpartu SWE. To kolejny po wprowadzeniu reguł biznesowych krok mający na celu ułatwienie tworzenia nawet bardziej skomplikowanych procesów.

W celu zobrazowania posłużę się prostym biznesowym przykładem.

User story:

Chcę stworzyć narzędzie pozwalające zautomatyzować przebieg przetargu. Jako koordynator będę miał możliwość tworzenia obiegu z wymaganiami dotyczącymi aukcji. Dane dotyczące przetargu widoczne byłyby dla kontrahentów mogących złożyć ofertę. Po zakończeniu zbierania ofert podejmę decyzję który kontrahent wygrał.

Rozwiązanie składa się z obiegów :

– Przetargu

Rysunek 1. Obieg aukcji

– Oferty

Rysunek 2. Obieg oferty

Konfiguracja źródła danych

Po uruchomieniu obiegu oferty należy wybrać przetarg którego dotyczy dokument. Wykorzystamy pole wyboru którego źródłem będą dokumenty z procesu przetargowego. Jako klucza użyjemy identyfikator bazodanowy dokumentu ( wfd_ID ), ponadto pokażemy kolumny z sygnaturą, nazwą oraz opisem przetargu.

Aby stworzyć źródło BPS , przechodzimy do zakładki „Źródła danych” następnie w rozwijamy Źródła danych/Źródła BPS  i klikamy [Nowy]

Rysunek 3. Źródło BPS. Widok na konfigurację podstawową

Otwieramy konfigurację źródła, widok zbliżony jest do ustawień webpartu ShowWorkflowElements.

Zakładka „Procesy i formularze”

W tej zakładce filtrujemy dokumenty z systemu Webcon BPS  po procesie, obiegu, typie formularza lub kroku.

Rysunek 4. Konfiguracja z zawężeniem do dokumentów z obiegu przetargowego.

Zakładka „Wybór kolumn”

W zakładce wybieramy które dane z dokumentów systemu Webcon BPS zawarte mają być w źródle, oraz jaką nazwę ma mieć kolumna. W przypadku bardziej złożonych rozwiązań istnieje możliwość dodania kolumn wyliczanych.

Po opis pozostałych zakładek konfiguracji odsyłam do artykułu o webparcie SWE.

Rysunek 5 Wybór kolumn tworzących źródło danych. Domyślnie do zestawu danych dodane są również(nie widoczne w konfiguracji) identyfikator oraz sygnatura dokumentu.

Wykorzystanie do zasilenia pola słownikowego.

 

Aby na formularzu oferty móc odnieść się do konkretnego przetargu, stworzymy pole wyboru „Oferta dotyczy”.  Pole zasilamy wartościami ze skonfigurowanego źródła BPS.

Rysunek 6 Konfiguracja atrybutu typu „Pole wyboru” w obiegu oferty.

Dodatkowo przefiltrujmy wykorzystując reguły biznesowe, tak aby zwróciły tylko te przetargi które jeszcze nie zostały zakończone.

Rysunek 7 Filtrowanie dokumentów uwzględniając datę zakończenia aukcji.

Rysunek 8 Widok na okienko SharePoint picker zasilone źródłem BPS.

 Wykorzystanie nowego źródła do tabelarycznej prezentacji danych.

Po zakończeniu składania ofert osoba decyzyjna w  obiegu przetargu wybiera zwycięzcę. Tu przydatne może okazać się narzędzie do wyświetlania poszczególnych ofert.

Do źródeł danych należy dodać nowe źródło BPS analogicznie jak wcześniej, jednak tym razem odwołujące się do dokumentów z obiegu „Ofert”.

Rysunek 9 Ograniczenie źródła danych do dokumentów z obiegu ofert, mających status „złożona”.

Rysunek 10 Wybór danych dla źródła BPS „Przetarg”

 

Na formularzu przetargu w kroku „Rozstrzygnięcie” umieśćmy tabelę danych z ofertami dotyczącymi przetargu. Jako źródło danych wybieramy skonfigurowane powyżej, a wartości ograniczamy poprzez dodanie filtru.

Rysunek 11 Konfiguracja wyświetlanych danych w tabeli.

Rysunek 12 Lista powiązanych z przetargiem ofert oparta o źródło BPS.

 

Do formularza możemy również dodać pole na podstawie którego filtrowane będą oferty.

Dla przykładu na którym operujemy utworzony zostanie atrybut o nazwie „Maksymalny koszt” oraz zmodyfikowana zostanie reguła w filtrze tabeli,  tak aby zwracane były oferty o koszcie mniejszym niż zdefiniowany w polu formularza.

Rysunek 13 Filtry w konfiguracji tabeli danych. Nie ma konieczności używania zapytań SQL

Rysunek 14. Po uzupełnieniu pola na formularzu wartości w tabeli zostały przeładowane oraz przefiltrowane. 

2 thoughts to “Źródło danych WEBCON BPS”

  1. Czy w przypadku korzystania ze źródła BPS jest możliwość stworzenia listy pozycji z dodatkowym edytowalnym polem? Ewentualnie jak skonstruować zapytanie SQL do tego źródła, uwzględniające wybrany krok?

  2. Również mam podobną sytuację. Mam jedną zmienną typu pole wyboru, które bierze wartości ze źródła danych bps. Nie jestem w stanie przefiltrować źródła danych w oczekiwany sposób (jeśli obieg_ID=X to chcę ze źródła wiersze o ID <100; jeśli obieg_ID=Y to chcę ze źródła wiersze wszystkie). Szukałem informacji o tym jak konstruować warunki filtra zaawansowanego (spodziewam się, że tam można to zrobić), ale ani w helpie, ani tutaj nie znalazłem… pomożecie? 😉

Komentarze są zamknięte.