WEBCON BPS w sekreteriacie – przykładowy przypadek użycia

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Łukasz Chechelski 1.      Wstęp WEBCON BPS stanowi kompleksowe rozwiązanie dla różnych komórek organizacyjnych w firmie. W tym artykule, został przestawiony przykładowy scenariusz użycia, gdzie głównym użytkownikiem systemu będą pracownicy sekretariatu. Schemat obiegu został przedstawiony poniżej. Rysunek 1 Schemat obiegu W tej przykłądowej firmie, zadaniem pracowników sekretariatu jest rejestracja przychodzących faktur kosztowych. Aby […]

Czytaj więcej