Nowy wygląd WEBCON BPS 2021 Portal

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik   Wraz z wprowadzeniem nowej wersji platformy WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone zmiany w wyglądzie graficznym BPS Portalu. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze widoczne różnice w porównaniu do wersji 2020.   Nowy wygląd strony głównej   Na stronie głównej platformy wyświetlane są ulubione elementy w postaci kafelków, podobnie […]

Czytaj więcej

Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)   W niniejszym artykule zostanie przestawiona funkcjonalność elementów Ulubionych dostępna w WEBCON BPS 2020 oraz nowy sposób prezentacji tych elementów dostępne w wersji 2021.   Co to są Ulubione elementy? Podobnie jak w przeglądarkach internetowych, w platformie WEBCON BPS jest […]

Czytaj więcej

Nowe przyciski startujące w WEBCON BPS 2021

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Nowe przyciski startujące w WEBCON BPS 2021   Przyciski startujące są jednym ze stałych elementów każdej aplikacji. W wersji BPS 2021 został wprowadzony nowy wygląd przycisków startujących oraz nowe opcje ich konfiguracji, które zostaną omówione w tym artykule.   Ukrywanie przycisków Po włączeniu trybu edycji na Portalu, użytkownicy posiadający […]

Czytaj więcej

Lista użytkowników BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W praktyce biznesowej konieczne może okazać się nadanie dostępu do portalu WEBCON i znajdujących się na nim procesów dla użytkownika spoza organizacji. Konto takiego użytkownika najczęściej nie będzie znajdowało się w organizacyjnym Active Directory (bądź innej bazie użytkowników). Opisana sytuacja dotyczyć może: Procesów negocjacji umów z […]

Czytaj więcej

Dodatkowy link nawigacji

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik   Jedną z nowości wprowadzonych wraz z wersją WEBCON BPS 2021 jest możliwość dodania linku w pasku bocznym Portalu, umożliwiającym przekierowanie do określonej strony. W niniejszym artykule zostanie opisane w jaki sposób dodać link do menu bocznego. Konfiguracja linku w Designer Studio Aby włączyć link nawigacji, należy przejść do […]

Czytaj więcej

Import i export aplikacji w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Michał Kastelik Wprowadzenie   Platforma WEBCON BPS posiada mechanizmy importu oraz eksportu szablonów aplikacji. Dzięki temu pozwala na udostępnianie utworzonych aplikacji w jednym środowisku i wdrożenie ich w środowisku nowym. Szablony aplikacji można także przenosić między środowiskami On-Premises oraz WEBCON BPS Cloud Platform. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona funkcjonalność i zostanie […]

Czytaj więcej

Zmienianie wyglądu strony logowania ADFS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Mateusz Syrek Wprowadzenie   Jednym z możliwych do skonfigurowania dostawców autentykacji jest ADFS. Szczegóły rejestracji WEBCON BPS Portal w ADFS zostały opisane w artykule Integracja WEBCON BPS Portal z ADFS. W tym artykule skupimy się na wyglądzie strony logowania. W Windows Server 2019 Microsoft udostępnia domyślnie 2 tematy graficzne strony: 1. […]

Czytaj więcej

HotFoldery

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik Odświeżenie artykułu: HotFoldery.    Wprowadzenie Jedną z podstawowych funkcjonalności platformy WEBCON BPS jest możliwość parowania zeskanowanych plików z dokumentami w wersji elektronicznej (na podstawie kodu kreskowego) oraz startowanie nowych obiegów dokumentów na podstawie plików, które trafiają do specjalnie skonfigurowanego katalogu zwanego HotFolderem. W niniejszym artykule zostanie opisane jak uruchomić […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie kolumn wyliczanych

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlenie dodatkowych informacji w raportach WEBCON BPS, uzupełniając je o informacje, które nie występują w formularzu aplikacji. Kolumny wyliczalne tworzy się poprzez dodanie nowej kolumny w raporcie. Kolumna ta używa zapytania w języku SQL i działa tylko w obrębie danego raportu. Tworzenie kolumny wyliczanej Po […]

Czytaj więcej

Migracja uprawnień

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Michał Kastelik   WEBCON BPS posiada wbudowane narzędzie administracyjne, które pozwala na szybkie przeniesienie lub skopiowanie uprawnień z jednego użytkownika na drugiego. Funkcja ta jest przydatna w momencie zmian w strukturze organizacji lub w czasie przekazywania obowiązków w danym procesie nowej osobie.   Dostęp do narzędzia Każdy użytkownik, który posiada uprawnienia […]

Czytaj więcej