WEBCON BPS Designer Desk

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Marek Suchowiejko   Wstęp Aplikacje wspomagające obieg dokumentów elektronicznych w przeważającej większości powstają w działach IT. Kluczem do sukcesu jest skuteczne przekazanie założeń i wymagań biznesowych, ponieważ komfort używania gotowego systemu zależy od właściwego opisania oczekiwanego działania. Dział IT posiada wiedzę na temat możliwości technicznych, podczas gdy Biznes zna charakterystykę i […]

Czytaj więcej

Jak stworzyć i skonfigurować przyciski startu w WEBCON BPS 2020 i 2021

Dotyczy wersji 2020 i 2021.1 autor: Krzysztof Gaszczyk Przyciski startu służą do startowania elementów procesu lub obiegu dokumentów w WEBCON BPS. W tym artykule pokazujemy, jak je tworzyć i konfigurować za pomocą Designer Studio lub Portalu. Najpierw wyjaśniamy, jak to zrobić w Studio, a następnie na Portalu. Obie konfiguracje są bardzo podobne.   Konfigurowanie przycisków […]

Czytaj więcej

Zmiana dostawcy synchronizacji użytkowników

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Paweł Fijał   Wprowadzenie   W WEBCON BPS istnieje możliwość zmiany synchronizacji użytkowników z istniejącego już źródła wykorzystując do tego celu instalator WEBCON BPS. W niniejszym artykule zostanie opisana zmiana synchronizacji użytkowników z AD na AAD. Przed przystąpieniem do zmiany w konfiguracji synchronizacji użytkowników BPS w Azure należy utworzyć dedykowaną aplikację […]

Czytaj więcej

Konfiguracja dostawcy autentykacji OpenID Connect w WEBCON BPS na przykładzie Google

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Bednarz Od wersji 2021 WEBCON BPS umożliwia wykorzystanie dowolnego dostawcy autentykacji wykorzystującego standard OpenID Connect. Poniżej przedstawiona zostanie konfiguracja na przykładzie Google. W przypadku innych dostawców autentykacji wygląda ona analogicznie.   Konfiguracja po stronie dostawcy.   Konieczne jest zarejestrowanie aplikacji po stronie dostawcy, w tym przypadku Google. Konfiguracja opisana jest […]

Czytaj więcej

Dashboardy

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Wojciech Kołodziej   Wstęp   Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy-widżety (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Widżety aplikacji pozwalają na zbudowanie spersonalizowanej strony aplikacji w WEBCON BPS Portal. Prezentując wersję WEBCON BPS 2019, po raz pierwszy pojawiła się możliwość stworzenia własnych dashboardów z […]

Czytaj więcej

Nowe reguły do tekstu w WEBCON BPS 2021

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W wersji 2021 WEBCON BPS wprowadzono nowe funkcje formularza działające na tekście: CONCAT – łączy wartości tekstowe w jeden tekst. SPLIT – Rozdziela wskazany tekst na części, zgodnie z podanym separatorem. Separatorem może być dowolny ciąg znaków. Wynikiem działania funkcji jest kolekcja elementów rozdzielonych średnikami ‘;’. […]

Czytaj więcej

Nowy wygląd WEBCON BPS 2021 Portal

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik   Wraz z wprowadzeniem nowej wersji platformy WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone zmiany w wyglądzie graficznym BPS Portalu. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze widoczne różnice w porównaniu do wersji 2020.   Nowy wygląd strony głównej   Na stronie głównej platformy wyświetlane są ulubione elementy w postaci kafelków, podobnie […]

Czytaj więcej

Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej (BPS 2021)   W niniejszym artykule zostanie przestawiona funkcjonalność elementów Ulubionych dostępna w WEBCON BPS 2020 oraz nowy sposób prezentacji tych elementów dostępne w wersji 2021.   Co to są Ulubione elementy? Podobnie jak w przeglądarkach internetowych, w platformie WEBCON BPS jest […]

Czytaj więcej

Nowe przyciski startu w WEBCON BPS 2021

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Michał Kastelik Przyciski startu są jednym ze stałych elementów każdej aplikacji. W wersji BPS 2021 został wprowadzony nowy wygląd przycisków startu oraz nowe opcje ich konfiguracji, które zostaną omówione w tym artykule.   Ukrywanie przycisków Po włączeniu trybu edycji na Portalu, użytkownicy posiadający uprawnienia projektanta Portalu, mają możliwość edycji przycisków bezpośrednio […]

Czytaj więcej

Lista użytkowników BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie   W praktyce biznesowej konieczne może okazać się nadanie dostępu do portalu WEBCON i znajdujących się na nim procesów dla użytkownika spoza organizacji. Konto takiego użytkownika najczęściej nie będzie znajdowało się w organizacyjnym Active Directory (bądź innej bazie użytkowników). Opisana sytuacja dotyczyć może: Procesów negocjacji umów z […]

Czytaj więcej