Aktualizacja WEBCON BPS Search Server w wersji 2024 (Apache Solr 9.6)

Dotyczy wersji 2024 R1, autor: Marcin Kapusta   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2024 R1, komponent WEBCON BPS Search Server wykorzystuje do wyszukiwania danych nową wersję indeksu Apache Solr – 9.6.0. W związku z tym, aktualizacja do tej wersji wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Większość tych kroków wykonuje instalator, jednak część musi być wykonana ręcznie przez administratora przeprowadzającego aktualizację. […]

Czytaj więcej

VebView2

W wersji WEBCON BPS 2024.1.1 zmieniono sposób działania widoków Webview w WEBCON BPS Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic.
Do poprawnego działania wymagają one instalacji „Środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2”, które dotychczas było dystrybuowane w ramach paczek instalacyjnych obu komponentów.
W wersji 2024.1.1 paczki instalacyjne nie zawierają już Microsoft Edge WebView2, dzięki czemu znacząco zmniejszyły się ich rozmiary, a oba komponenty wykorzystują najnowsze wersje runtime'a zainstalowanego w systemie operacyjnym. Do porawnego działania Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic wymagane jest „Środowisko uruchomieniowe Microsoft Edge WebView2” w wersji co najmniej 105.0.1343.22.

Czytaj więcej

Dezaktywacja funkcji Extended Protection w ramach aktualizacji zbiorczej CU14 platformy Exchange Server 2019

W niniejszym artykule opisano problemy, jakie dla użytkowników platformy WEBCON BPS niesie włączenie funkcji Extended Protection w wyniku aktualizacji CU14. Dodatkowo przedstawiono sposób wyłączenia tej funkcji podczas instalacji w trybie nienadzorowanym (Unattended Mode), a także omówiono procedurę jej dezaktywacji, w przypadku gdy została już ona aktywowana.

Czytaj więcej