WEBCON BPS aktualna wersja

Firma WEBCON stale prowadzi prace mające na celu usprawnienie platformy WEBCON BPS. Na bieżąco wprowadzane są zarówno poprawki ewentualnych błędów jak i elementy modyfikujące funkcjonalność platformy.

Dwa razy w roku publikowana jest tzw. „duża wersja” wprowadzająca w platformie całkowicie nowe funkcjonalności, natomiast wersje z bieżącymi poprawkami i niewielkimi zmianami rozwojowymi publikowane są min. raz w miesiącu. Takie niewielkie zmiany można śledzić za pomocą historii zmian (changelog), która jest publikowana na dole tej strony. Dokument ten zawiera listę wszystkich zmian rozwojowych wprowadzonych do „dużej wersji” podczas jej życia.

Najnowsza „duża wersja” posiada numer: 2019.1 – [Whitepaper – przegląd nowości]

 

Wersja bieżąca: 2019.1.4.95

Wersja 2019.1.4.95 dostępna jest na portalu wsparcia po zalogowaniu: https://support.webcon.com/ver/WEBCON_BPS_2019.zip

Instrukcje instalacji znajdują się w powyższej paczce, możne je również znaleźć [tutaj].

Przed aktualizacją do WEBCON BPS 2019 z wersji 2017 lub starszych, warto zapoznać się z [artykułem o procedurze aktualizacji], który zawiera użyteczne informacje dot. aktualizacji systemu do wersji 2019.

Informację jak zaktualizować dodatki SDK do wersji 2019 można znaleźć w następujących dokumentach: [Dokument migracyjny SDK 2019] oraz [Dokument migracyjny SDK 2019.1.3]

 

Listę zmian wprowadzonych do wersji 2019.1.4.95 można pobrać poniżej:Aktualizacje WEBCON BPS 2019.1

pdf WEBCON BPS 2019.1.4.95 – Opublikowana 17/10/2019

pdf WEBCON BPS 2019.1.4.81 – Opublikowana 02/10/2019

pdf WEBCON BPS 2019.1.4.61 – Opublikowana 05/09/2019

pdf WEBCON BPS 2019.1.4.23 – Opublikowana 02/08/2019

pdf WEBCON BPS 2019.1.3.74 – Historia zmianStarsze wersje

WEBCON BPS 2017

(Najnowsza opublikowana wersja: 2017.1.3.602)

Whitepaper

Instrukcja migracji do wersji 2017.1

Changelog (pełna historia zmian aż do najnowszej wersji)

WEBCON BPS 2016

(Najnowsza opublikowana wersja: 2016.1.3.583)

News

Whitepaper

Changelog (pełna historia zmian aż do najnowszej wersji)