Instrukcja wyrównywania środowiska WEBCON 2023 StandAlone

Dotyczy wersji: 2023; autor: Marcin Smarzewski Dezaktywacja Licencji na Środowisku Testowym lub Deweloperskim Przed rozpoczęciem procesu wyrównywania środowiska, zaleca się dezaktywację licencji testowej lub deweloperskiej (w zależności od charakteru środowiska, które ma zostać wyrównane). Brak wcześniejszej dezaktywacji licencji uniemożliwi późniejszą, samodzielną jej aktywację. W takim przypadku konieczny będzie kontakt z firmą WEBCON poprzez portal zgłoszeniowy […]

Czytaj więcej

Konto bps_user

Wraz z wprowadzeniem wersji 2022 R3 WEBCON BPS zdefiniowano dedykowane konto do odczytu bazy danych. Podczas każdej nowej instalacji we wszystkich Bazach zawartości automatycznie utworzony zostanie użytkownik bazy danych o nazwie bps_user.

Niniejszy artykuł przybliża kwestie zastosowania tego konta, przysługujących mu uprawnień oraz towarzyszących ograniczeń.

Czytaj więcej

Archiwizacja

Stale rosnąca ilość danych oraz problem kurczącej się przestrzeni dyskowej i spadku wydajności stanowi wyzwanie dla każdego systemu informatycznego. Aby stawić mu czoła, w WEBCON BPS zaimplementowano rozbudowany mechanizm archiwizacji pozwalający w sposób zautomatyzowany usuwać dane z  baz procesów. Zapewniane w ten sposób lepsze uporządkowanie przestrzeni dyskowej przekłada się na zwiększoną wydajność i bezawaryjność całego systemu.

Czytaj więcej

# SQL Maintenance – Dedykowany mechanizm utrzymania dużych baz danych BPS: indeksów i statystyk

W niniejszym artykule opisano metodę utrzymania baz danych w celu zapewnienia możliwie największej wydajności działania silnika SQL, a co za tym idzie samej aplikacji BPS. W praktyce będzie to oznaczało zmniejszenie ilości błędów typu ‘timeout’, na przykład przy ładowaniu się raportu. Mechanizm ten jest dostosowany do baz danych BPS.

Czytaj więcej

Zmiana nazwy baz danych WEBCON BPS

Migracja baz danych do innego środowiska bazodanowego lub ich odtwarzanie na takim środowisku może wymagać zmiany nazwy bazy danych. W sytuacji, gdy odniesienia do bazy danych znajdują się w wielu lokalizacjach, zewnętrzna, logiczna zmiana nazwy bazy danych jest niewystarczająca. W artykule opisano procedurę zmiany nazwy bazy danych poprzez wprowadzenie zmian w konfiguracji.

Czytaj więcej

Raport – Kolejka indeksowania SOLR

Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Wojciech Mleczko   Dane elementów zarejestrowanych w WEBCON BPS, są przechowywane w bazie MS SQL, a także na potrzeby szybkiego wyszukiwania – w indeksach Apache Solr. W trakcie pracy systemu, działania takie jak np. rejestracja nowego elementu, przejście ścieżką, zapis elementu, generują wpisy w kolejce elementów do zapisania w […]

Czytaj więcej

Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Dawid Golonka Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników BPS   Wprowadzenie   Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS można używać bez zainstalowanego SharePointa, jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy, jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane […]

Czytaj więcej

Operacje na danych w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Częstą rozterką napotykaną podczas pracy z danymi w WEBCON BPS jest wybór sposobu dostępu do danych zamieszczonych np. w zewnętrznej bazie danych. W studio BPS dostęp i zawężenie wyświetlanych danych może zostać zrealizowane poprzez: Zdefiniowanie połączenia do danych i zapytania SQL, Utworzenie źródła danych i skorzystanie z […]

Czytaj więcej

Lista tabel konfiguracyjnych

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wstęp System WEBCON BPS działa w dużej mierze w oparciu o bazę danych. Jednym z rodzajów danych przechowywanych w bazie, jest konfiguracja elementów tworzących aplikacje i procesy. Ustawienia konfiguracyjne, które użytkownik wprowadza w WEBCON BPS Designer Studio, przechowywane są w tabelach odpowiednich dla konfigurowanych składników. W tym artykule […]

Czytaj więcej