Akcja „Wykonaj procedurę SQL”

Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Akcja ‘Wykonaj procedurę SQL’ pozwala na wywołanie procedur SQL z poziomu formularza WEBCON BPS. Procedury SQL pozwalają na przygotowanie uniwersalnych zapytań SQL ze zmiennymi. Funkcjonalność procedur jest ograniczona jedynie możliwościami języka zapytań SQL. W połączeniu z WEBCON BPS, możliwe jest wywoływanie procedur SQL korzystających z danych zawartych […]

Czytaj więcej

Akcja wybierz akceptanta

Dotyczy wersji 2020.1.3; autor: Dawid Golonka W systemie WEBCON BPS procesowane elementy przemieszczają się w obiegu pomiędzy poszczególnymi krokami. W krokach, w których użytkownik, bądź grupa użytkowników muszą wykonać jakąś czynność, przypisywane są dla nich zadania. WEBCON BPS, posiada rozbudowane narzędzie, które umożliwia wybór, do kogo ma trafić zadanie w kolejnym kroku – odbywa się […]

Czytaj więcej

Akcja „Walidacja formularza”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Jedna z podstawowych funkcji formularzy WEBCON BPS jest możliwość walidacji poprawności uzupełnionych pól bądź ich zgodności z założeniami biznesowymi. W niniejszym artykule zostanie opisany mechanizm walidacji.   Obieg testowy W niniejszym artykule używany jest obieg Zamówienia (Rys. 1), wszystkie przedstawione akcje walidacji zostały skonfigurowane na ścieżce Rejestracja prowadzącej […]

Czytaj więcej

Dodawanie załączników do OneDrive

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Paweł Fijał   Wprowadzenie Tworząc proces obiegu dokumentów w WEBCON BPS możemy napotkać sytuację, gdzie chcielibyśmy, aby załącznik dodany na formularzu mógł być przetrzymywany w chmurze tak, aby otrzymały do niego dostęp określone osoby, inne niż te biorące udział w samym procesie. Zależy nam bowiem, aby osoba taka miała dostęp do […]

Czytaj więcej

Akcja „Utwórz zadania”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Jedną z podstawowych funkcjonalności umożliwiających tworzenie obiegów dokumentów w WEBCON BPS jest tworzenie zadań. Zadania w WEBCON BPS mogą być tworzone w konfiguracji kroku, na danej ścieżce, ale istnieje również akcja tworzenia zadań, która może zostać umiejscowiona, tak jak każda inna akcja, na wejście do kroku, na […]

Czytaj więcej

Akcje „Dodaj/Usuń grupę BPS”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS można używać bez zainstalowanego SharePointa, jest to tzw. Instalacja „Standalone”. Obecnie w tego typu instalacjach można już wprowadzać do systemu zarówno grupy, jak i poszczególnych użytkowników BPS. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 dodane zostało kolejne udoskonalenie z tego zakresu – […]

Czytaj więcej

Akcje WEBCON BPS – przegląd

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wstęp Artykuł jest uaktualnieniem dla wersji WEBCON BPS 2020 artykułu o tym samym tytule utworzonego dla wersji WEBCON BPS 8.0.x. WEBCON BPS umożliwia tworzenie obiegów workflow obsługujących rozmaite procesy firmowe. Mnogość możliwych do obsłużenia w WEBCON BPS procesów wynika z opcji używania na formularzach funkcjonalności standardowych oraz funkcjonalności […]

Czytaj więcej

Akcja „Wywołaj REST Web service”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Jedną z funkcjonalności, która w znaczący sposób rozszerza potencjał systemu WEBCON BPS  jest możliwość korzystania z interfejsu REST API. API jest podstawowym sposobem wymiany danych między dwoma systemami i jest ono często wykorzystywane, zarówno do pobierania, jak i przekazywania danych z WEBCON BPS do innych aplikacji (np. […]

Czytaj więcej

Akcja „Dodaj załącznik”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie W WEBCON BPS możliwe jest dodawanie załączników do instancji obiegu za pomocą standardowej akcji. Akcja dodawania załączników posiada tryby działania, które umożliwiają: Dodawanie załączników z innych obiegów aktualnej bazy contentu WEBCON BPS, wybranych na podstawie identyfikatora elementu obiegu – tryb „Based on instance ID”. Dodawanie załączników z […]

Czytaj więcej

Akcje „Zmień wartość pola” i „Zmień wartość wielu pól”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Artykuł przedstawia zastosowanie akcji „Zmień wartość pola” oraz „Zmień wartość wielu pół” na przykładzie scenariusza biznesowego rozliczenia delegacji. Akcje zmiany wartości pól w WEBCON BPS pozwalają na aktualizację wartości pojedynczego atrybutu lub wielu atrybutów jednocześnie na podstawie: danych zawartych na formularzu, dowolnych wartości spoza formularza, dostępnych np. […]

Czytaj więcej