Korzystanie z WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym w wersji 2019

Dotyczy wersji: 2019.1.4.x; autor: Paweł Drab WEBCON BPS Designer Studio może zostać uruchomione z poziomu komputera lokalnego, jednak by mogło się swobodnie połączyć z Portalem i bazą danych wymagana jest odpowiednia konfiguracja środowiska. W zależności od wybranego typu instalacji WEBCON BPS: z SharePointem, StandAlone oraz metody autentykacji: login zintegrowany, login SQL, podzieliliśmy tę instrukcję na […]

Czytaj więcej

Narzędzie do analizy obiegu

Dotyczy wersji 2019.1.x.x; Autor: Paweł Drab Budując duże procesy bardzo łatwo zgubić się w plątaninie ścieżek i pętli. Jak sprawdzić czy użytkownicy końcowi odnajdują się w meandrach skomplikowanych procesów biznesowych? Jak śledzić ich poczynania i sprawdzić, które miejsca obiegu to jego wąskie gardła? Skąd czerpać informacje o tym, czy nasz proces wymaga przebudowy? Odpowiedź jest […]

Czytaj więcej

Integracja z białą listą podatników VAT

Dotyczy wersji: 2019.1.4.x; autor: Mateusz Syrek 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować swoich kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia: Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jeśli […]

Czytaj więcej

Integracja z AAD przy pomocy akcji wywołania REST oraz Microsoft Graph

Dotyczy wersji 2019.1.4.x; autor: Michał Bednarz W przypadku implementacji systemu opartego o autentykacje AAD może zajść konieczność tworzenia zarządzania użytkownikami bezpośrednio w O365 z poziomu WEBCON BPS. BPS dostarcza dedykowane akcje dla lokalnego AD. W przypadku AAD możemy wykorzystać standardowe akcje dostępne w BPS (akcja wywołania REST) oraz REST Service Microsoft Graph.   1. Przygotowanie […]

Czytaj więcej

Webcon BPS Portal – Personalizacja wyglądu witryny

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wprowadzenie WEBCON BPS Portal umożliwia spersonalizowanie wyglądu platformy poprzez zmianę logo oraz motywu strony. Możliwość modyfikacji tych elementów witryny posiada administrator globalny systemu. Uprawnienia nadawane są w Webcon BPS Designer Studio: Konfiguracja systemu – Parametry globalne – Uprawnienia globalne – Administratorzy systemu. Zmiana wyglądu witryny Personalizacja wyglądu strony jest […]

Czytaj więcej

Integracja WEBCON BPS z Azure Active Directory

Dotyczy wersji 2019.1.3; autor: Łukasz Chechelski Wstęp WEBCON BPS 2019 wprowadza możliwość integracji z usługami w chmurze oferowanymi w ramach Microsoft Azure. Coraz popularniejszy Microsoft Azure stanowi bardzo dobrą alternatywę dla klasycznych instalacji typu „On-Premises” gwarantując wysoką dostępność usługi. W tym artykule został poruszony temat instalacji WEBCON BPS Standalone bez lokalnej domeny Active Directory. Logowanie […]

Czytaj więcej

Dodatek Word – porównywanie wersji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Na temat Microsoft Word Add-In powstało już kilka artykułów. Ogólny, zawierający informacje o instalacji oraz podstawowych funkcjach dostępny jest tutaj: https://kb.webcon.pl/uruchomienie-microsoft-office-word-addin-na-witrynach-sharepoint/ W niniejszym artykule opisana zostanie możliwość porównywania wersji dokumentów Word.   Informacje podstawowe Webcon BPS Word Add-In pozwala śledzić historię zmian dokumentów umieszczonych w repozytorium BPS (liście […]

Czytaj więcej

Zastępstwa w wersji 2019

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Temat zastępstw został szczegółowo opisany w artykule https://kb.webcon.pl/zastepstwa-w-webcon-bps/. Poruszane w nim kwestie są nadal aktualne, niniejszy wpis ma na celu opis dodatkowej funkcjonalności, która pojawiła się wraz z wersją 2019 Webcon BPS Designer Studio. Innowacją jest sposób definiowania zastępstw – przez Portal, a nie składnik WebPart, jak we […]

Czytaj więcej

Zadania vs Uprawnienia

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp W WEBCON BPS procesy są podzielone na poszczególne etapy – kroki obiegu dokumentów. Każdy z etapów zawiera zadania – zbiór czynności, które muszą zostać wykonane, aby formularz mógł płynnie przejść do kolejnego kroku. Przydzielenie zadania jest zasadne, gdy użytkownik jest w stanie w krótkim czasie uzupełnić niezbędne informacje […]

Czytaj więcej

Równoległe przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Jednym z kluczowych elementów optymalizacji procesów biznesowych jest właściwe przypisywanie zadań. Webcon BPS Designer Studio został zaprojektowany tak, że nawet najbardziej skomplikowane zadania stają się łatwe do opanowania, a ich przydzielanie i wykonywanie – przejrzyste i czytelne. Jako wstęp i/lub uzupełnienie tematu polecam artykuł „Predefiniowane przydzielanie zadań”: https://kb.webcon.pl/predefiniowane-przypisywanie-zadan […]

Czytaj więcej