Aktualizacja WEBCON BPS Search Server w wersji 2024 (Apache Solr 9.6)

Dotyczy wersji 2024 R1, autor: Marcin Kapusta   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2024 R1, komponent WEBCON BPS Search Server wykorzystuje do wyszukiwania danych nową wersję indeksu Apache Solr – 9.6.0. W związku z tym, aktualizacja do tej wersji wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Większość tych kroków wykonuje instalator, jednak część musi być wykonana ręcznie przez administratora przeprowadzającego aktualizację. […]

Czytaj więcej

Szablony formularza

W wersji 2024 R1 wprowadzono możliwość zmiany proporcji lewego i prawego panelu formularza WEBCON BPS. Definiując jego wygląd, projektanci będą mogli teraz korzystać z gotowych szablonów i lepiej dostosować szerokość paneli bocznych do ich zawartości. Rozwiązanie to pozwoli maksymalne wykorzystać dostępny obszar roboczy i jednocześnie tworzyć formularze, które będą nie tylko efektowne, ale także przyjazne dla użytkownika.
W niniejszym artykule opisano najważniejsze powiązane zmiany systemu, a także podano przykłady praktycznego wykorzystania poszczególnych szablonów formularza.

Czytaj więcej

VebView2

W wersji WEBCON BPS 2024.1.1 zmieniono sposób działania widoków Webview w WEBCON BPS Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic.
Do poprawnego działania wymagają one instalacji „Środowiska uruchomieniowego Microsoft Edge WebView2”, które dotychczas było dystrybuowane w ramach paczek instalacyjnych obu komponentów.
W wersji 2024.1.1 paczki instalacyjne nie zawierają już Microsoft Edge WebView2, dzięki czemu znacząco zmniejszyły się ich rozmiary, a oba komponenty wykorzystują najnowsze wersje runtime'a zainstalowanego w systemie operacyjnym. Do porawnego działania Designer Studio oraz dodatku Outlook Classic wymagane jest „Środowisko uruchomieniowe Microsoft Edge WebView2” w wersji co najmniej 105.0.1343.22.

Czytaj więcej

Outlook Modern – instalacja i korzystanie z dodatku (aktualizacja)

Microsoft Outlook jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez pracowników biurowych. Za jego integrację z WEBCON BPS Portal odpowiadają dodatki Outlook Classic oraz Outlook Modern. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swoich zadań, może wyświetlać zawartość wybranych formularzy i korzystać z wielu innych funkcjonalności Portalu z poziomu korespondencji e-mail, bez konieczności zamykania aplikacji pocztowej.
Niniejszy artykuł opisuje metodę instalacji dodatku Outlook Modern w webowej aplikacji Outlook pakietu Microsoft 365 oraz zawiera krótką prezentację funkcjonalności tego dodatku.

Czytaj więcej

Akcje powiązane z Listą pozycji

W WEBCON BPS możliwe jest wykonywanie zautomatyzowanych operacji na wierszach, kolumnach i wartościach Listy pozycji. Dotychczas za te operacje odpowiadała akcja Zmiana wartości listy pozycji, której ostateczne działanie było uwarunkowane trybem, jaki wybrała osoba konfigurująca. Jednak wersja 2023 R3 przyniosła liczne zmiany w tym obszarze – istniejąca akcja została zaktualizowana i pojawiły się dodatkowe akcje powiązane z Listą pozycji.

W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat dostępnych akcji wykonywanych na Liście pozycji, scharakteryzowania ich funkcji, a także różnic w działaniu w oparciu o praktyczne przykłady.

Czytaj więcej