Webcon BPS Portal – Personalizacja wyglądu witryny

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wprowadzenie WEBCON BPS Portal umożliwia spersonalizowanie wyglądu platformy poprzez zmianę logo oraz motywu strony. Możliwość modyfikacji tych elementów witryny posiada administrator globalny systemu. Uprawnienia nadawane są w Webcon BPS Designer Studio: Konfiguracja systemu – Parametry globalne – Uprawnienia globalne – Administratorzy systemu. Zmiana wyglądu witryny Personalizacja wyglądu strony jest […]

Czytaj więcej

Integracja WEBCON BPS z Azure Active Directory

Dotyczy wersji 2019.1.3; autor: Łukasz Chechelski Wstęp WEBCON BPS 2019 wprowadza możliwość integracji z usługami w chmurze oferowanymi w ramach Microsoft Azure. Coraz popularniejszy Microsoft Azure stanowi bardzo dobrą alternatywę dla klasycznych instalacji typu „On-Premises” gwarantując wysoką dostępność usługi. W tym artykule został poruszony temat instalacji WEBCON BPS Standalone bez lokalnej domeny Active Directory. Logowanie […]

Czytaj więcej

Dodatek Word – porównywanie wersji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Na temat Microsoft Word Add-In powstało już kilka artykułów. Ogólny, zawierający informacje o instalacji oraz podstawowych funkcjach dostępny jest tutaj: https://kb.webcon.pl/uruchomienie-microsoft-office-word-addin-na-witrynach-sharepoint/ W niniejszym artykule opisana zostanie możliwość porównywania wersji dokumentów Word.   Informacje podstawowe Webcon BPS Word Add-In pozwala śledzić historię zmian dokumentów umieszczonych w repozytorium BPS (liście […]

Czytaj więcej

Zastępstwa w wersji 2019

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Temat zastępstw został szczegółowo opisany w artykule https://kb.webcon.pl/zastepstwa-w-webcon-bps/. Poruszane w nim kwestie są nadal aktualne, niniejszy wpis ma na celu opis dodatkowej funkcjonalności, która pojawiła się wraz z wersją 2019 Webcon BPS Designer Studio. Innowacją jest sposób definiowania zastępstw – przez Portal, a nie składnik WebPart, jak we […]

Czytaj więcej

Zadania vs Uprawnienia

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp W WEBCON BPS procesy są podzielone na poszczególne etapy – kroki obiegu dokumentów. Każdy z etapów zawiera zadania – zbiór czynności, które muszą zostać wykonane, aby formularz mógł płynnie przejść do kolejnego kroku. Przydzielenie zadania jest zasadne, gdy użytkownik jest w stanie w krótkim czasie uzupełnić niezbędne informacje […]

Czytaj więcej

Równoległe przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp Jednym z kluczowych elementów optymalizacji procesów biznesowych jest właściwe przypisywanie zadań. Webcon BPS Designer Studio został zaprojektowany tak, że nawet najbardziej skomplikowane zadania stają się łatwe do opanowania, a ich przydzielanie i wykonywanie – przejrzyste i czytelne. Jako wstęp i/lub uzupełnienie tematu polecam artykuł „Predefiniowane przydzielanie zadań”: https://kb.webcon.pl/predefiniowane-przypisywanie-zadan […]

Czytaj więcej

Generowanie dokumentacji

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Agnieszka Mazur Wstęp WEBCON BPS Designer Studio umożliwia wygenerowanie dokumentacji dla każdego utworzonego procesu. Pełna dokumentacja składa się z dwóch plików w formatach: .docx, który zawiera tekstowy opis procesu oraz .xlsx z matrycą atrybutów.   Wygenerowanie dokumentacji Dostęp do generowania dokumentacji jest zapewniony z poziomu menu kontekstowego procesu (klikamy prawym przyciskiem […]

Czytaj więcej

Intuicyjne zarządzanie aplikacją

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak Wstęp Istotną kwestią, ułatwiającą łatwiejsze zrozumienie procesu dla nowych użytkowników, jest wykorzystywanie podpowiedzi do pól, ścieżek oraz szczegółów zadania dzięki którym użytkownik ma informację jak poprawnie wykonać zadanie w danym kroku.   Podpowiedź na polu Istotnym zastosowaniem jest użycie podpowiedzi wyświetlanej po najechaniu na wybrany atrybut. Aby dodać opis […]

Czytaj więcej

Dodawanie przycisków startowania

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk Wstęp W WEBCON BPS 2019 możliwe jest konfigurowanie przycisków startowania procesu bezpośrednio z aplikacji WEBCON Designer Studio. Taki przycisk może być wykorzystywany na witrynie SharePoint i Portalu BPS, a jego dużą zaletą jest automatyczne przenoszenie rozwiązania na inne środowiska przy użyciu importu – eksportu. Konfiguracja zostanie przedstawiona na przykładzie […]

Czytaj więcej