Uprawnienia do zarządzania grupami BPS

Grupy BPS to lokalne grupy użytkowników WEBCON BPS, których dane pobierane są z Active Directory (AD), Azure Active Directory (AAD) lub których członkami są użytkownicy zewnętrzni (tzw. external users).
Do tej pory uprawnienia do tworzenia grup BPS miał wyłącznie globalny administrator systemu; podobnie, tylko on mógł dodawać nowych użytkowników do istniejących grup. Jednak od wersji 2023 R1 wprowadzono mechanizm, dzięki któremu użytkownicy o niższych poziomach uprawnień będą mogli zarządzać wybranymi grupami BPS.

Czytaj więcej

Konfiguracja maili przez Graph

Wstęp W artykule zebrana została lista minimalnych uprawnień dla aplikacji Microsoft Graph do współpracy z WEBCON BPS dla funkcjonalności związanych ze skrzynkami nadawczymi i odbiorczymi: Powiadomienia E-mail Powiadomienia administracyjne HotMailBoxy MailApproval Dla każdej z tych funkcjonalności istnieje możliwość wyboru Typ serwera: Exchange Online – Microsoft Graph umożliwiająca (jak wynika z nazwy) pracę w oparciu o […]

Czytaj więcej

Załączniki w WEBCON BPS

Nadrzędnym założeniem obiegu w WEBCON BPS jest wymiana pisemnych informacji pomiędzy użytkownikami systemu oraz realizacja zadań z nimi związanych, np. odczytywanie, aktualizacja lub modyfikacja danych na formularzu. Dokumentację w obiegu stanowią nie tylko elementy workflow i wypełnione formularze, ale również pliki o różnych rozszerzeniach dodawane do elementu w formie załączników.
W niniejszym artykule opisano sposoby prezentacji i grupowania załączników w WEBCON BPS Portal, jak również wybrane akcje wywoływane zdarzeniami dotyczącymi plików załączonych do elementów obiegu.

Czytaj więcej