Zmiana nazwy baz danych WEBCON BPS

Migracja baz danych do innego środowiska bazodanowego lub ich odtwarzanie na takim środowisku może wymagać zmiany nazwy bazy danych. W sytuacji, gdy odniesienia do bazy danych znajdują się w wielu lokalizacjach, zewnętrzna, logiczna zmiana nazwy bazy danych jest niewystarczająca. W artykule opisano procedurę zmiany nazwy bazy danych poprzez wprowadzenie zmian w konfiguracji.

Czytaj więcej

WEBCON BPS WORD Modern – Użytkowanie

WEBCON BPS umożliwia tworzenie szablonów, które następnie posłużą do automatycznego generowania standardowych dokumentów zawierających dane wprowadzone na formularzu. Dotychczas za automatyzację tę odpowiadał wyłącznie dodatek Word Classic do MS Word. Od niedawna dostępny jest także nowy dodatek: Word Modern, z którego będzie można korzystać również w Microsoft Word Online oraz Microsoft 365 Word w systemach Windows oraz macOS.

Czytaj więcej

Tryb zgodności baz danych WEBCON BPS (Compatibility Level) – dobre praktyki

Począwszy od wersji WEBCON BPS 2022.1.1 najniższą wspieraną wersją MS SQL Server jest wersja 2014. W związku z tym podczas instalacji/migracji WEBCON BPS,  Compatibility Level dla baz danych jest ustawiany na wartość: 120 – odpowiadającą SQL Server 2014. Takie ustawienie jest stosowane również w przypadku instalacji WEBCON BPS na nowszych wersjach SQL Serwera (2016, 2019…). […]

Czytaj więcej

Brak możliwości edycji plików bezpośrednio z formularza WEBCON BPS Portal przy uwierzytelnieniu Google.

W przypadku środowiska bez domeny Windows w systemie WEBCON BPS można skonfigurować i korzystać z metody uwierzytelnienia za pomocą kont Google. Taka konfiguracja nie będzie jednak działać w przypadku edycji plików bezpośrednio z poziomu formularza WEBCON BPS Portal za pomocą programów Microsoft Office w wersji desktop. W przypadku edycji plików bezpośrednio z poziomu formularza system […]

Czytaj więcej

Zmiana wyglądu WEBCON BPS Portal – Motywy kolorystyczne

Dotyczy wersji 2022.1.x i powyżej, autor: Dominika Stelmach Artykuł jest aktualizacją już istniejącego artykułu -> WEBCON BPS Portal – Personalizacja wyglądu witryny.  Wprowadzenie W WEBCON BPS istnieje możliwość spersonalizowania wyglądu platformy poprzez zmianę logo oraz motywu strony. Aby użytkownik miał możliwość modyfikacji musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadawane są w WEBCON BPS Designer Studio. W […]

Czytaj więcej