Pre-paid – transakcje elektroniczne w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Agnieszka Burda   Wstęp Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie dla artykułu Lunchtime – zamawianie posiłków dostępnego pod adresem: https://kb.webcon.pl/download/lunchtime-zamawianie-posilkow/. Aplikacja Lunchtime została wzbogacona o pomocnicze procesy słownikowe, które dają możliwość płacenia za posiłek pieniędzmi wcześniej wpłaconymi na osobiste konto. [LT Account] – słownik przechowujący informacje o koncie pracownika [LT Transactions] – słownik […]

Czytaj więcej

Lista pozycji – akcje

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Wprowadzenie Lista pozycji jest często wykorzystywanym elementem wielu aplikacji, ponieważ pozwala na przechowywanie dowolnej liczby wierszy danych w przeciwieństwie do innych atrybutów. Funkcjonalność ta sprawia, że akcje wykonywane na liście pozycji różnią się od standardowej konfiguracji atrybutów. Przypadek biznesowy: Planowanie personelu na potrzeby projektu Działanie atrybutu lista pozycji […]

Czytaj więcej

Konfiguracja atrybutu Lista pozycji i Tabela danych w szablonach e-maili

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor:Franciszek Sakławski   Wstęp Tworząc szablony konfigurowalnych maili wielokrotnie chcielibyśmy umieścić w nich pola z formularza. Sytuacja jednak komplikuje się gdy pole jest listą pozycji lub tabelą danych SQL: Rys. 1 Lista pól dostępnych w systemie   Opis funkcjonalności Do zamieszczenia tego typu pól w szablonie potrzebujemy: Podstawowej znajomości języka HTML a […]

Czytaj więcej

Sugerowane dashboardy i raporty

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Adrian Baszak   Wstęp WEBCON BPS Portal to platforma będąca centralnym punktem systemu dla użytkowników końcowych, skupiająca wszystkie informacje dotyczące dostępnych aplikacji. Jednym z celów i jednocześnie zalet Portalu jest standaryzacja i zachowanie spójność interfejsu pomiędzy wieloma aplikacjami. Użytkownikom zapewnia to łatwość korzystania z kolejnych aplikacji, a dla osób konfigurujących procesy znacząco skraca […]

Czytaj więcej

Reguły biznesowe w regułach formularza

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Konrad Wojtycza   Zagnieżdżenie reguł biznesowych w regułach formularza, pozwala na odniesienie się do danych zawartych w Active Directory lub zewnętrznych źródłach danych. Rozszerza to funkcjonalność reguł formularza i pozwala na korzystanie z danych spoza formularza podczas definiowania logiki procesu. Wykonanie reguły formularza dla określonej grupy osób Za pomocą reguł biznesowych […]

Czytaj więcej

Zaawansowane kolorowanie raportów

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Wstęp W najnowszej wersji WEBCON BPS kolorowanie raportów zostało wzbogacone o dodatkowe możliwości – opis podstawowych trybów kolorowania raportów można znaleźć tutaj. Dzięki dodanej funkcjonalności w trakcie wyświetlania raportu możliwe jest przechodzenie ścieżkami bez konieczności wchodzenia na konkretny element – wystarczy kliknąć w odpowiednio skonfigurowaną komórkę. Konfiguracja pozwala […]

Czytaj więcej

Podgląd załącznika na formularzu

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska   Wstęp Formularz MODERN pozwala użytkownikom na podgląd załączników bez konieczności ich pobrania. Załącznik można podejrzeć na dwa sposoby – w oknie podglądu i na formularzu. Funkcjonalność jest dostępna w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych jak Google Chrome, Opera i FireFox i obsługiwana przez różne formaty plików (m.in. pliki .xlsx, .docx, […]

Czytaj więcej

Eksport atrybutu Tabela danych do pliku Excel

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Eksport danych z atrybutu Tablica danych formularza MODERN to przydatna funkcjonalność, która została dodana do wersji 2020.1.1. Pozwala ona ułatwić dostęp do danych zgromadzonych w WEBCON BPS oraz pracę nad nimi. Konfiguracja i eksport danych Możliwość eksportu dostępna jest w zaawansowanej konfiguracji atrybutu Tabela danych – należy […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu – Tabela SQL

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Michał Kastelik   Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w aktualnej wersji systemu. Link do istniejącego artykułu – https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-atrybutu-tabela-sql/> Wprowadzenie Atrybut tabela danych pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych kolumnach. Dane te mogą pochodzić z dowolnego źródła danych zdefiniowanego […]

Czytaj więcej

Okno podpowiedzi szybkiego wyszukiwania

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska   Wstęp Wyszukiwarka jest wbudowaną częścią portalu WEBCON BPS. Wyszukiwanie umożliwia użytkownikom systemu odnalezienie interesujących ich treści bez konieczności zagłębiania się w strukturę witryny. WEBCON BPS Portal korzysta z wyszukiwania SOLR. Sposób wyszukiwania oparty o silnik SOLR został opisany w artykule https://kb.webcon.pl/wyszukiwarka-w-webcon-bps-2019-portal/ . Okno podpowiedzi W wersji 2020 do […]

Czytaj więcej