Nowe możliwości dodawania załączników w aplikacji iOS

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Kastelik   Wprowadzenie Nowa wersja aplikacji mobilnej WEBCON BPS na system iOS oferuje zupełnie nowe możliwości dodawania załączników. Dotychczas obsługa plików umożliwiała podłączanie zdjęć zapisanych w galerii lub wczytania zdjęcia bezpośrednio z aparatu. Nowa wersja aplikacji daje możliwość podłączania załączników bezpośrednio z aplikacji takich jak OneDrive, Google Drive, […]

Czytaj więcej

Poziome wyświetlanie atrybutów formularza w grupie

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Filip Jawień   Wprowadzenie W wersji WEBCON BPS 2020 wprowadzono możliwość poziomego wyświetlania atrybutów w grupach – pojawiła się opcja „Układ poziomy atrybutów w grupie”. Grupa z atrybutami ułożonymi poziomo może zawierać maksymalnie 3 pola. Opcja dostępna jest tylko w formularzu MODERN. Konfiguracja Aby mieć możliwość poziomego wyświetlania atrybutów […]

Czytaj więcej

Wyświetlanie atrybutu Lista pozycji w raportach aplikacji

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Maciej Duda   Wprowadzenie W wersji 2020 raporty aplikacji WEBCON BPS Portal zostały rozbudowane o możliwość wyświetlania danych z atrybutu Lista pozycji. W konfiguracji raportu możemy dodać kolumny wybranej listy pozycji – możliwe jest prezentowanie danych tylko z jednej listy pozycji. Jeśli na raporcie lista pozycji danego elementu zawiera […]

Czytaj więcej

Wyrażenia regularne – biznesowe zastosowanie

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak  Wyrażenia regularne – czyli w skrócie RegEx, dzięki którym możemy precyzyjnie opisywać skomplikowane wzorce wyszukiwania. Jednym z wielu przykładów może być walidacja poprawności podania numeru rachunku bankowego. To czy wzorzec pasuje do łańcucha znaków jest głównie wykorzystywane podczas walidacji tzw. danych wejściowych. Wyrażenia regularne pozwalają nam sprawdzić, czy dane […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS 2019 – Zdalna konfiguracja profilu aplikacji mobilnej

Dotyczy wersji 2019.1.x; Autor: Przemysław Sierant W WEBCON BPS 2019 została wydana nowa wersja aplikacji mobilnej, w której został zmieniony m.in. proces tworzenia profilu użytkownika. W dalszym ciągu możliwe jest przygotowanie przez administratora systemu pliku o rozszerzeniu BPSX, w celu przekazania go do konkretnego użytkownika, tak jak miało to miejsce do tej pory, a zostało to […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS 2019 – nowy widok formularza

dotyczy wersji: 2019.1.1.x; autor: Marek Suchowiejko Jedną z najefektowniejszych nowości wprowadzonych w WEBCON BPS 2019 jest niewątpliwie nowa szata graficzna oraz alternatywny sposób wyświetlania formularzy (tzw. tryb „Modern”). Co istotne, sposób wyświetlania formularza może zostać określony niezależnie dla każdego procesu. Ułatwia to płynną migrację procesów wdrożonych we wcześniejszych wersjach WEBCON BPS oraz łatwe zarządzanie tym, […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS 2019 – Modern Web Parts

dotyczy wersji: 2019.1.1.x; autor: Paweł Jawień Jedną z najważniejszych zmian rozwojowych platformy WEBCON BPS w wersji 2019 jest wprowadzenie nowej warstwy prezentacji danych dla użytkownika jaką jest WEBCON BPS Portal. Uzupełnieniem tej funkcjonalności dla środowisk działających na platformie MS SharePoint jest możliwość wyświetlania elementów WEBCON BPS Portal bezpośrednio na witrynach SharePoint za pomocą dedykowanych Web […]

Czytaj więcej

Automatyczna weryfikacja NIP kontrahenta

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Mateusz Syrek Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy obligujące przedsiębiorców do sprawdzania swoich kontrahentów czy są czynnymi płatnikami podatku VAT. Zostały udostępnione formularze umożliwiające taką weryfikację. Problem polega jednak na tym, że większość firm wystawia w miesiącu więcej niż jedną fakturę, a są firmy które wystawiają ich dziesiątki, setki czy […]

Czytaj więcej