Przydatne opcje w powiadomieniach e-mail

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Agnieszka Burda   Wstęp Powiadomienia email są jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów informowania pracowników o nowych zadaniach w systemie BPS. Czasem jednak ciężko rozróżnić z jakiego procesu zostały wysłane, gdyż posiadają taki sam adres nadawcy. Ponadto często zawierają wszystkie atrybuty z formularza, nawet takie, których wysłania poza system chciałoby się uniknąć. […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Idea aplikacji Aplikacja pozwala na przydzielanie zadań do grup zadaniowych – każda grupa zawiera pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań o określonym charakterze. Przykładowo, aplikacja ta może usprawnić obsługę zgłoszeń przez dział wsparcia przypisując do odpowiedniej grupy na podstawie kategorii zgłoszenia. W procesie określana jest maksymalna liczba zadań dla […]

Czytaj więcej

Reguły biznesowe w regułach formularza

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Konrad Wojtycza   Zagnieżdżenie reguł biznesowych w regułach formularza, pozwala na odniesienie się do danych zawartych w Active Directory lub zewnętrznych źródłach danych. Rozszerza to funkcjonalność reguł formularza i pozwala na korzystanie z danych spoza formularza podczas definiowania logiki procesu. Wykonanie reguły formularza dla określonej grupy osób Za pomocą reguł biznesowych […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu – Tabela SQL

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Michał Kastelik   Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w aktualnej wersji systemu. Link do istniejącego artykułu – https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-atrybutu-tabela-sql/> Wprowadzenie Atrybut tabela danych pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych kolumnach. Dane te mogą pochodzić z dowolnego źródła danych zdefiniowanego […]

Czytaj więcej

Wzorce akcji

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jakub Okrzesik   Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w wersji 2020.1.3. Link do istniejącego artykułu: https://kb.webcon.pl/wzorce-akcji/) Wprowadzenie Wzorce akcji to funkcjonalność pozwalająca zaoszczędzić sporo czasu podczas wdrażania procesów, równocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów konfiguracyjnych. Pozwalają one stworzyć jedną globalną konfigurację jakiejś […]

Czytaj więcej

Tryb wdrożeniowy dla powiadomień e-mailowych

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska   WEBCON BPS umożliwia wysyłanie powiadomień mailowych do użytkowników systemu. Pozwala to na komunikacje oraz sprawne wykonywanie zadań. Funkcjonalność ta jest często wykorzystywana w różnych procesach. W trakcie konfiguracji przydatna jest jednak możliwość zablokowania wysyłania powiadomień do odbiorców końcowych. Platforma Webcon BPS oferuję w tym celu Tryb wdrożeniowy. Czym […]

Czytaj więcej

Opcja kończenia zadań w trybie administracyjnym

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Obiegi dokumentów tworzone w systemie WEBCON BPS zbudowane są z kroków odzwierciedlających kolejne etapy „wędrówki” procesowanego elementu. Skierowanie elementu do kolejnego kroku zazwyczaj wiąże się z koniecznością przydzielania jakiemuś użytkownikowi, bądź grupie użytkowników, zadania do wykonania. W szczególnych przypadkach może wystąpić potrzeba zakończenia jakiegoś zadania nie czekając, […]

Czytaj więcej

Możliwość przenoszenia grup BPS przy pomocy mechanizmu eksport-import

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie WEBCON BPS 2019 wprowadził mechanizm, który może zastąpić Grupy SharePoint i pozwala na łatwiejsze zarządzanie i przydzielanie praw użytkownikom systemu, są to tzw. Grupy BPS. Z grup tych można korzystać w instalacjach typu STANDALONE oraz CLOUD. Dotychczas przy przenoszeniu aplikacji pomiędzy środowiskami DEV/TEST/PROD grupy BPS należało przenosić […]

Czytaj więcej

Możliwość skopiowania linku do schowka

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Podczas pracy w systemie WEBCON BPS często pojawia się potrzeba skopiowania linku do elementu np. w celu wysłania go innej osobie. Podczas pracy w trybie pełnego okna, skopiowanie elementu może odbyć się z poziomu pola adresu strony w przeglądarce. Dotychczas problematyczną czynnością było skopiowanie do schowka linku […]

Czytaj więcej

Podpisy cyfrowe Skribble w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Miłosz Różycki   Wprowadzenie Wdrożenie podpisu cyfrowego jest kolejnym krokiem do pełnej digitalizacji procesów biznesowych. Pozwala na potwierdzenie autentyczności oraz integralności dokumentów jednocześnie umożliwiając znaczne oszczędności zasobów. Wersja 2020 systemu WEBCON BPS rozszerza istniejącą funkcjonalność podpisywania elektornicznego o dedykowane dodatki SDK, dzięki którym możliwa jest integracja z widoącymi dostawcami podpisu cyfrowego: […]

Czytaj więcej