Kroki systemowe – jak działają?

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Franciszek Sakławski   Wprowadzenie WEBCON BPS pozwala na zarządzanie naszą firmą i usprawnianiem przydzielania zadań poprzez odpowiednio zaprojektowane obiegi elementów. Obieg jest to sekwencja kroków, które element obiegu musi przejść, aby zrealizować swój cel biznesowy. Taki obieg ułatwia i optymalizuje pracę przez jasne określenie kolejności w jakiej kroki muszą […]

Czytaj więcej

Narzędzie do analizy obiegu

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Paweł Drab   W przypadku tworzenia dużych i rozbudowanych procesów często mogą pojawiać się problemy ze zbyt dużym stopniem ich skomplikowania, co może być problematyczne, zwłaszcza dla użytkowników końcowych. Aby sprawdzić czy nasz proces nie wymaga przebudowy i uproszczenia warto wykonać audyt takiego obiegu. Po co wykonywać audyt? Audyt […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań – reguły biznesowe

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Urszula Słupik   Wprowadzenie Równoległość zadań Predefiniowane przepisywanie zadań Na podstawie reguły biznesowej Dynamiczne przypisywanie zadań Przypisywanie zadań vs. Nadawanie uprawnień Wprowadzenie Każdy obieg systemu WEBCON BPS to sekwencja kroków. Na większości z nich – tzw. krokach pośrednich – proces zatrzymuje się w oczekiwaniu na wykonanie zadania przez użytkownika […]

Czytaj więcej

Zarządzanie przydzielaniem zadań w środowiskach wielospółkowych/wielooddziałowych

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor   Artykuł przedstawia w jaki sposób możemy ułatwić utrzymanie aplikacji, którą używamy w wielu spółkach/oddziałach i za poszczególne zadania (np. księgowanie) odpowiedzialne są różne osoby. Przypadek biznesowy Wdrażamy aplikację do dekretacji (obiegu dokumentów) faktur kosztowych. Nasza firma posiada dwa oddziały (analogicznie mechanizm może być też zastosowany w […]

Czytaj więcej

Akcje cykliczne

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Marcin Wiktor   Wprowadzenie W przypadku aplikacji posiadających dużą ilość zależnych od siebie obiegów często pojawiają się problemy związane z wydajnością takich aplikacji, z powodu przesuwania/tworzenia wielu obiegów w tym samym czasie. Szybkość tworzenia/aktualizowania podobiegów zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj formularza, ilość danych/akcji/reguł, szybkości odpowiedzi z zewnętrznych […]

Czytaj więcej

Procesy słownikowe

Dotyczy wersji: 2020.1.64.x i wyższych; autor: Mateusz Kunior   Wprowadzenie Tworzenie procesu słownikowego Proces słownikowy – raport Importowanie/eksportowanie procesów słownikowych Wprowadzenie W wersji WEBCON 2020 wprowadzono możliwość korzystania z typowanych procesów umożliwiających tworzenie standardowych słowników danych. Dzięki temu mamy możliwość w łatwy sposób tworzyć i zarządzać słownikami lokując je w obrębie platformy WEBCON BPS, co […]

Czytaj więcej

Zabezpieczenie procesów importowanych przed ich ręczną modyfikacją

Dotyczy wersji: 2020.1.64.x i wyższych; autor: Michał Bednarz   W przypadku pracy w środowiskach zarządzanych równolegle przez wiele współpracujących ze sobą osób (lub zespołów) często pojawia się konieczność współistnienia w jednym środowisku dwóch rodzajów procesów – obsługiwanych przez mechanizm eksport/import oraz tych implementowanych bezpośrednio w środowisku produkcyjnym. W takiej sytuacji nie mamy możliwości zablokowania środowiska […]

Czytaj więcej

Integracja z białą listą podatników VAT

Dotyczy wersji: 2019.1.4.x; autor: Mateusz Syrek 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować swoich kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia: Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jeśli […]

Czytaj więcej

Intuicyjne zarządzanie aplikacją

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak Wstęp Istotną kwestią, ułatwiającą łatwiejsze zrozumienie procesu dla nowych użytkowników, jest wykorzystywanie podpowiedzi do pól, ścieżek oraz szczegółów zadania dzięki którym użytkownik ma informację jak poprawnie wykonać zadanie w danym kroku.   Podpowiedź na polu Istotnym zastosowaniem jest użycie podpowiedzi wyświetlanej po najechaniu na wybrany atrybut. Aby dodać opis […]

Czytaj więcej

Wyrażenia regularne – biznesowe zastosowanie

Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak  Wyrażenia regularne – czyli w skrócie RegEx, dzięki którym możemy precyzyjnie opisywać skomplikowane wzorce wyszukiwania. Jednym z wielu przykładów może być walidacja poprawności podania numeru rachunku bankowego. To czy wzorzec pasuje do łańcucha znaków jest głównie wykorzystywane podczas walidacji tzw. danych wejściowych. Wyrażenia regularne pozwalają nam sprawdzić, czy dane […]

Czytaj więcej