Lista pozycji – akcje

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Wprowadzenie Lista pozycji jest często wykorzystywanym elementem wielu aplikacji, ponieważ pozwala na przechowywanie dowolnej liczby wierszy danych w przeciwieństwie do innych atrybutów. Funkcjonalność ta sprawia, że akcje wykonywane na liście pozycji różnią się od standardowej konfiguracji atrybutów. Przypadek biznesowy: Planowanie personelu na potrzeby projektu Działanie atrybutu lista pozycji […]

Czytaj więcej

Konfiguracja atrybutu Lista pozycji i Tabela danych w szablonach e-maili

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor:Franciszek Sakławski   Wstęp Tworząc szablony konfigurowalnych maili wielokrotnie chcielibyśmy umieścić w nich pola z formularza. Sytuacja jednak komplikuje się gdy pole jest listą pozycji lub tabelą danych SQL: Rys. 1 Lista pól dostępnych w systemie   Opis funkcjonalności Do zamieszczenia tego typu pól w szablonie potrzebujemy: Podstawowej znajomości języka HTML a […]

Czytaj więcej

Podgląd załącznika na formularzu

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska   Wstęp Formularz MODERN pozwala użytkownikom na podgląd załączników bez konieczności ich pobrania. Załącznik można podejrzeć na dwa sposoby – w oknie podglądu i na formularzu. Funkcjonalność jest dostępna w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych jak Google Chrome, Opera i FireFox i obsługiwana przez różne formaty plików (m.in. pliki .xlsx, .docx, […]

Czytaj więcej

Eksport atrybutu Tabela danych do pliku Excel

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Eksport danych z atrybutu Tablica danych formularza MODERN to przydatna funkcjonalność, która została dodana do wersji 2020.1.1. Pozwala ona ułatwić dostęp do danych zgromadzonych w WEBCON BPS oraz pracę nad nimi. Konfiguracja i eksport danych Możliwość eksportu dostępna jest w zaawansowanej konfiguracji atrybutu Tabela danych – należy […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu – Tabela SQL

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Michał Kastelik   Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w aktualnej wersji systemu. Link do istniejącego artykułu – https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-atrybutu-tabela-sql/> Wprowadzenie Atrybut tabela danych pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych kolumnach. Dane te mogą pochodzić z dowolnego źródła danych zdefiniowanego […]

Czytaj więcej

Atrybut typu Obrazek

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski   Wstęp Podczas konfiguracji procesów biznesowych istnieje możliwość dodania do formularza logo lub obrazka – służy do tego atrybut typu Obrazek. Konfiguracja atrybutu W celu dodania obrazka na formularzu należy wybrać atrybut typu „Obrazek”: Rys. 1. Konfiguracja atrybutu typu „Obrazek”   Dodawanie obrazka do dokumentu w WEBCON BPS jest […]

Czytaj więcej

Wygląd atrybutów w formularzu MODERN

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Mateusz Klos   Atrybuty nie posiadają jednego konkretnego sposobu wyświetlania. WEBCON BPS Designer Studio pozwala na konfigurowanie ich wyglądu tak, by mogły być bardziej przejrzyste i czytelne, a także dostosowane do preferencji użytkowników. Poniżej znajduje się kilka sposobów zarządzania wyglądem atrybutów. Grupy Użytkownik w WEBCON BPS Designer Studio ma możliwość grupowania […]

Czytaj więcej

Reguła formularza do dodatkowej walidacji przy wyborze ścieżki

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski   Wstęp Podczas procedowania dokumentów bardzo ważnym jest kontrolowanie poprawności wprowadzanych danych. System WEBCON BPS Portal daje wiele możliwości weryfikacji formularza. Jedną z nich jest ustawienie reguły formularza na ścieżce. Artykuł przedstawia zastosowanie tej funkcjonalności. Opis funkcjonalności Konfigurując ścieżkę obiegu na zakładce „Parametry”, pojawia się pole o nazwie „Reguła formularza […]

Czytaj więcej

Pola wyboru na formularzu MODERN

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Franciszek Sakławski   Wstęp Podczas tworzenia formularzy istnieje możliwość dodania pola, którego wartość może zostać wybrana z zestawu danych. Niezależnie od tego czy zestawem danych są dni tygodnia, grupa użytkowników czy predefiniowana lista – z pomocą przychodzą pola wyboru tzw. „Pickery”. Pola wyboru Podczas dodawania atrybutu w WEBCON BPS Designer Studio […]

Czytaj więcej

Ograniczenie liczby atrybutów

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Piotr Poniedziałek   Wprowadzenie Z każdą wersją W BPS, pojawiają się nowe funkcjonalności, które pozwalają na wdrażanie coraz bardziej skomplikowanych i rozbudowanych procesów. Często jednak rozwinięcie procesu, wiąże się ze zwiększeniem liczby wykorzystanych atrybutów, mimo, że nie zawsze jest to konieczne. Więcej informacji na temat można znaleźć w artykule WEBCON BPS […]

Czytaj więcej