Przykłady szablonów powiadomień e-mail

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Nieodzownym elementem pracy z procesami firmowymi, jest potrzeba wysyłania powiadomień o przydzielonych do użytkowników zadaniach. WEBCON BPS udostępnia możliwość wysyłania powiadomień standardowych, które generowane są automatycznie na podstawie zawartości elementu i wysyłane po przejściu do kolejnego kroku, a także powiadomień konfigurowalnych, których zawartość może zostać dostosowana do wymagań biznesowych […]

Czytaj więcej

Opisy zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Adrian Baszak   Wstęp Opisy kroków i zadań to krótkie instrukcje umieszczane na formularzu, które pomagają użytkownikom w wykonaniu zadania. Czytelne opisy mogą zmniejszyć liczbę popełnianych błędów oraz pytań, co przełoży się na usprawnienie przebiegu obiegu dokumentów. W najprostszych przypadkach opisy mogą zawierać podstawowe informacje, które mają pomóc nowym osobom w rozpoczęciu korzystania z aplikacji. W innych […]

Czytaj więcej

Zmiana listy domyślnych pól w raporcie „My tasks”

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka   W witrynie portalu WEBCON BPS, jedną ze standardowych zakładek dostępnych do wyboru z menu po lewej stronie, jest zakładka dotycząca zadań użytkownika. Po jej wybraniu, pojawia się raport przedstawiający listę zadań, które przypisane są do aktualnie zalogowanej osoby. Rys. 1. Widok raportu „Moje zadania”   Jak widać na […]

Czytaj więcej

Wyszukiwanie elementów z poziomu portalu

Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Paweł Fijał   Wraz z wersją 2019 i pojawieniem się Portalu  pojawiło się kilka nowych sposób wyszukiwania, które pozwalają przeszukać nie tylko zawartość elementów obiegów, ale również strukturę (raporty, dashboardy, przyciski startu) wszystkich aplikacji dostępnych w Portalu. Artykuł opisuje gdzie i co możemy wyszukać z poziomu Portalu, informacje na temat mechanizmu wyszukiwania można […]

Czytaj więcej

Przydatne opcje w powiadomieniach e-mail

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Agnieszka Burda   Wstęp Powiadomienia email są jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów informowania pracowników o nowych zadaniach w systemie BPS. Czasem jednak ciężko rozróżnić z jakiego procesu zostały wysłane, gdyż posiadają taki sam adres nadawcy. Ponadto często zawierają wszystkie atrybuty z formularza, nawet takie, których wysłania poza system chciałoby się uniknąć. […]

Czytaj więcej

Przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Józef Cyran   Idea aplikacji Aplikacja pozwala na przydzielanie zadań do grup zadaniowych – każda grupa zawiera pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań o określonym charakterze. Przykładowo, aplikacja ta może usprawnić obsługę zgłoszeń przez dział wsparcia przypisując do odpowiedniej grupy na podstawie kategorii zgłoszenia. W procesie określana jest maksymalna liczba zadań dla […]

Czytaj więcej

Reguły biznesowe w regułach formularza

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Konrad Wojtycza   Zagnieżdżenie reguł biznesowych w regułach formularza, pozwala na odniesienie się do danych zawartych w Active Directory lub zewnętrznych źródłach danych. Rozszerza to funkcjonalność reguł formularza i pozwala na korzystanie z danych spoza formularza podczas definiowania logiki procesu. Wykonanie reguły formularza dla określonej grupy osób Za pomocą reguł biznesowych […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie atrybutu – Tabela SQL

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Michał Kastelik   Artykuł jest odświeżeniem już istniejącego artykułu dotyczącego tej samej funkcjonalności, ma na celu prezentacje konfiguracji w aktualnej wersji systemu. Link do istniejącego artykułu – https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-atrybutu-tabela-sql/> Wprowadzenie Atrybut tabela danych pozwala wyświetlić na formularzu dane w postaci tabeli o zdefiniowanych kolumnach. Dane te mogą pochodzić z dowolnego źródła danych zdefiniowanego […]

Czytaj więcej

Tryb wdrożeniowy dla powiadomień e-mailowych

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Jarosława Markopolska   WEBCON BPS umożliwia wysyłanie powiadomień mailowych do użytkowników systemu. Pozwala to na komunikacje oraz sprawne wykonywanie zadań. Funkcjonalność ta jest często wykorzystywana w różnych procesach. W trakcie konfiguracji przydatna jest jednak możliwość zablokowania wysyłania powiadomień do odbiorców końcowych. Platforma Webcon BPS oferuję w tym celu Tryb wdrożeniowy. Czym […]

Czytaj więcej

Możliwość skopiowania linku do schowka

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Podczas pracy w systemie WEBCON BPS często pojawia się potrzeba skopiowania linku do elementu np. w celu wysłania go innej osobie. Podczas pracy w trybie pełnego okna, skopiowanie elementu może odbyć się z poziomu pola adresu strony w przeglądarce. Dotychczas problematyczną czynnością było skopiowanie do schowka linku […]

Czytaj więcej