Outlook Modern – instalacja i korzystanie z dodatku

Microsoft Outlook jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez pracowników biurowych. Za jego integrację z WEBCON BPS Portal odpowiadają dodatki Outlook Classic oraz Outlook Modern. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swoich zadań, może wyświetlać zawartość wybranych formularzy i korzystać z wielu innych funkcjonalności Portalu z poziomu korespondencji e-mail, bez konieczności zamykania aplikacji pocztowej.
Niniejszy artykuł opisuje metodę instalacji dodatku Outlook Modern w webowej aplikacji Outlook pakietu Microsoft 365 oraz zawiera krótką prezentację funkcjonalności tego dodatku.

Czytaj więcej

Outlook Classic – instalacja i korzystanie z dodatku

Outlook Classic to dodatek umożliwiający integrację WEBCON BPS z desktopową aplikacją Outlook dostępną w ramach pakietu Microsoft Office, która jest jedną z najczęściej stosowanych aplikacji do zarządzania korespondencją e-mail w przedsiębiorstwach. Doposażenie jej w dedykowany dodatek WEBCON pozwoli użytkownikom na efektywną obsługę zadań i procesów już z poziomu samej aplikacji pocztowej, zwłaszcza w przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
W niniejszym artykule opisano sposób instalacji dodatku Outlook Classic oraz przykłady jego zastosowania.

Czytaj więcej

WEBCON BPS WORD Modern – Użytkowanie

WEBCON BPS umożliwia tworzenie szablonów, które następnie posłużą do automatycznego generowania standardowych dokumentów zawierających dane wprowadzone na formularzu. Dotychczas za automatyzację tę odpowiadał wyłącznie dodatek Word Classic do MS Word. Od niedawna dostępny jest także nowy dodatek: Word Modern, z którego będzie można korzystać również w Microsoft Word Online oraz Microsoft 365 Word w systemach Windows oraz macOS.

Czytaj więcej

Przekazywanie załączników do Google Drive za pomocą akcji REST

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Tomasz Pytlak   Wstęp Jedną z podstawowych funkcjonalności WEBCON BPS jest praca z załącznikami. Niektóre procesy, jak na przykład Repozytorium Dokumentów, mogą istnieć wyłącznie w celu skatalogowania i udostępnienia plików wybranym użytkownikom. W innych, załączniki mogą mieć drugorzędne znaczenie. Niezależnie od tego pozostają one jednym z centralnych elementów każdego systemu BPS. […]

Czytaj więcej

Akcje SDK

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Kinga Bożęcka   W przypadku, gdy funkcjonalność, którą chcielibyśmy uzyskać wykracza poza standardowe możliwości WEBCON BPS, możliwe jest stworzenie dedykowanego dodatku. Przykładowo mogą być to dodatki: konwertujące PDF do formatu jpg /jpeg /png, scalające kilku PDF do jednego PDF, generujące Excela na podstawie zapytania SQL, tworzące/usuwające grupy SharePoint na podstawie zapytania, […]

Czytaj więcej

Web Part KPI – nowa edycja

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Zakładka „Analizy” dostępna w WEBCON BPS Designer Studio z poziomu panelu edycji danego kroku pozwala zobaczyć czas przebywania elementów w danym kroku oraz czas ich edycji na poszczególnych krokach. Można też ustalić planowany czas edycji elementu oraz czasu jaki element powinien przebywać w danym kroku. Dzięki temu […]

Czytaj więcej

Pre-paid – transakcje elektroniczne w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Agnieszka Burda   Wstęp Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie dla artykułu Lunchtime – zamawianie posiłków dostępnego pod adresem: https://kb.webcon.pl/download/lunchtime-zamawianie-posilkow/. Aplikacja Lunchtime została wzbogacona o pomocnicze procesy słownikowe, które dają możliwość płacenia za posiłek pieniędzmi wcześniej wpłaconymi na osobiste konto. [LT Account] – słownik przechowujący informacje o koncie pracownika [LT Transactions] – słownik […]

Czytaj więcej