Integracja WEBCON BPS z Keycloak

Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Bednarz   Artykuł opisuje sposób integracji WEBCON BPS z Keycloak – oprogramowaniem typu open-source, które służy do zarządzania autentyfikacją oraz tożsamością. Wymagania WEBCON BPS StandAlone w wersji 2021, portal dostępny z zastosowaniem SSL po adresie w formacie FQDN. Keycloak Server (w artykule wykorzystano wersje 12.0.3), witryna dostępna z zastosowaniem SSL […]

Czytaj więcej

Publikacja WEBCON BPS w publicznym internecie z użyciem Reverse Proxy z preautentykacją

Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Tomasz Słuszniak   Wprowadzenie Przedstawione w artykule rozwiązanie jest jedną z możliwych metod publikacji zawartości platformy WEBCON BPS w ogólnie dostępnym internecie z zachowaniem separacji fizycznej serwera hostującego platformę WEBCON BPS.  Zastosowanie  firewalli oraz Reverse Proxy zapewnia bufor bezpieczeństwa w przypadku np. ataków DDoS. Reverse Proxy pełni rolę fizycznego bufora filtrującego […]

Czytaj więcej