Outlook Modern – instalacja i korzystanie z dodatku (aktualizacja)

Microsoft Outlook jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez pracowników biurowych. Za jego integrację z WEBCON BPS Portal odpowiadają dodatki Outlook Classic oraz Outlook Modern. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do swoich zadań, może wyświetlać zawartość wybranych formularzy i korzystać z wielu innych funkcjonalności Portalu z poziomu korespondencji e-mail, bez konieczności zamykania aplikacji pocztowej.
Niniejszy artykuł opisuje metodę instalacji dodatku Outlook Modern w webowej aplikacji Outlook pakietu Microsoft 365 oraz zawiera krótką prezentację funkcjonalności tego dodatku.

Czytaj więcej

Akcje powiązane z Listą pozycji

W WEBCON BPS możliwe jest wykonywanie zautomatyzowanych operacji na wierszach, kolumnach i wartościach Listy pozycji. Dotychczas za te operacje odpowiadała akcja Zmiana wartości listy pozycji, której ostateczne działanie było uwarunkowane trybem, jaki wybrała osoba konfigurująca. Jednak wersja 2023 R3 przyniosła liczne zmiany w tym obszarze – istniejąca akcja została zaktualizowana i pojawiły się dodatkowe akcje powiązane z Listą pozycji.

W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania wiedzy na temat dostępnych akcji wykonywanych na Liście pozycji, scharakteryzowania ich funkcji, a także różnic w działaniu w oparciu o praktyczne przykłady.

Czytaj więcej

Dezaktywacja funkcji Extended Protection w ramach aktualizacji zbiorczej CU14 platformy Exchange Server 2019

W niniejszym artykule opisano problemy, jakie dla użytkowników platformy WEBCON BPS niesie włączenie funkcji Extended Protection w wyniku aktualizacji CU14. Dodatkowo przedstawiono sposób wyłączenia tej funkcji podczas instalacji w trybie nienadzorowanym (Unattended Mode), a także omówiono procedurę jej dezaktywacji, w przypadku gdy została już ona aktywowana.

Czytaj więcej

Instrukcja wyrównywania środowiska WEBCON 2023 StandAlone

Dotyczy wersji: 2023; autor: Marcin Smarzewski Dezaktywacja Licencji na Środowisku Testowym lub Deweloperskim Przed rozpoczęciem procesu wyrównywania środowiska, zaleca się dezaktywację licencji testowej lub deweloperskiej (w zależności od charakteru środowiska, które ma zostać wyrównane). Brak wcześniejszej dezaktywacji licencji uniemożliwi późniejszą, samodzielną jej aktywację. W takim przypadku konieczny będzie kontakt z firmą WEBCON poprzez portal zgłoszeniowy […]

Czytaj więcej

Licencje WEBCON BPS

Model licencjonowania WEBCON BPS dla nowych klientów zmienia się. Licencje będą teraz oferowane w modelu subskrypcyjnym. Kalkulator dostępny na stronie głównej pozwoli oszacować koszt nowych licencji.

W artykule przedstawiono co się zmieni dla klientów korzystających z licencji wieczystych „perpetual”.

Czytaj więcej

License Activation Service

WEBCON udostępniła swoim klientom nowe narzędzie, License Activation Service (LAS), dzięki któremu będą mieli pełniejszy wgląd w kwestie licencjonowania posiadanej wersji platformy WEBCON BPS oraz dane zarejestrowanych serwisów licencji. Za pośrednictwem tego narzędzia klienci będą mogli swobodnie przeglądać posiadane licencje WEBCON BPS, a także samodzielnie wygenerować pliki niezbędne do aktywacji i dezaktywacji serwisów licencji offline. LAS umożliwia również pobieranie plików licencji, np. w przypadku zakupu dodatkowych rozwiązań lub aktualizacji WEBCON BPS do nowszych wersji, a także kontrolę terminu ważności licencji, szczególnie w przypadku korzystania z modelu subskrypcyjnego.
W niniejszym artykule przedstawiono opis najważniejszych funkcji i możliwości LAS.

Czytaj więcej