Przykłady szablonów powiadomień e-mail

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Nieodzownym elementem pracy z procesami firmowymi, jest potrzeba wysyłania powiadomień o przydzielonych do użytkowników zadaniach. WEBCON BPS udostępnia możliwość wysyłania powiadomień standardowych, które generowane są automatycznie na podstawie zawartości elementu i wysyłane po przejściu do kolejnego kroku, a także powiadomień konfigurowalnych, których zawartość może zostać dostosowana do wymagań biznesowych […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów

Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Konrad Wojtycza   Wprowadzenie Niniejszy artykuł to uaktualnienie dla wersji WEBCON BPS 2020 artykułu o tym samym tytule utworzonego dla wersji WEBCON BPS 8.0.x. Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach. Z kolei na atrybutach operują wprowadzając kolejne informacje / […]

Czytaj więcej

Publikacja WEBCON BPS w publicznym internecie z użyciem Reverse Proxy z preautentykacją

Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Tomasz Słuszniak   Wprowadzenie Przedstawione w artykule rozwiązanie jest jedną z możliwych metod publikacji zawartości platformy WEBCON BPS w ogólnie dostępnym internecie z zachowaniem separacji fizycznej serwera hostującego platformę WEBCON BPS.  Zastosowanie  firewalli oraz Reverse Proxy zapewnia bufor bezpieczeństwa w przypadku np. ataków DDoS. Reverse Proxy pełni rolę fizycznego bufora filtrującego […]

Czytaj więcej

Nagłówki HTTP w WEBCON BPS

Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Tomasz Słuszniak   Wprowadzenie Wraz z wersją 2020.1.3.321 w WEBCON BPS pojawiła się możliwość definiowana dodatkowych nagłówków http zwracanych w odpowiedziach z serwera www. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać np. do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Portalu WEBCON BPS. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy Portal BPS dostępny jest publicznie w sieci Internet. […]

Czytaj więcej

Źródła danych typu REST

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Franciszek Sakławski   Wstęp Jedną z funkcjonalności w znaczący sposób rozszerzającą potencjał systemu WEBCON BPS jest możliwość korzystania z interfejsu REST API. W tym artykule opisana została funkcjonalność umożliwiająca skonfigurowanie źródła danych opartego na informacjach zwracanych przez zewnętrzne serwisy udostępniające swoje API. Przykładem wykorzystania źródła danych typu REST może być źródło […]

Czytaj więcej

Akcje WEBCON BPS – przegląd

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Konrad Wojtycza   Wstęp Artykuł jest uaktualnieniem dla wersji WEBCON BPS 2020 artykułu o tym samym tytule utworzonego dla wersji WEBCON BPS 8.0.x. WEBCON BPS umożliwia tworzenie obiegów workflow obsługujących rozmaite procesy firmowe. Mnogość możliwych do obsłużenia w WEBCON BPS procesów wynika z opcji używania na formularzach funkcjonalności standardowych oraz funkcjonalności […]

Czytaj więcej

Akcja „Wywołaj REST Web service”

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Jedną z funkcjonalności, która w znaczący sposób rozszerza potencjał systemu WEBCON BPS  jest możliwość korzystania z interfejsu REST API. API jest podstawowym sposobem wymiany danych między dwoma systemami i jest ono często wykorzystywane, zarówno do pobierania, jak i przekazywania danych z WEBCON BPS do innych aplikacji (np. […]

Czytaj więcej

Funkcje JavaScript w atrybutach HTML – część 2

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Agnieszka Burda   Wprowadzenie W poniższym artykule omówione zostaną funkcje JavaScript, jakie są dostępne dla list pozycji w konfiguracji kontrolki HTML. Opisane funkcjonalności są rozszerzeniem artykułu Atrybut typu HTML, który dostępny jest pod linkiem: https://kb.webcon.pl/atrybut-typu-html/.   Funkcje dla list pozycji W przypadku list pozycji BPS oferuje kilka przydatnych funkcji, które może […]

Czytaj więcej

Import użytkowników BPS z pliku Excel

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Franciszek Sakławski   Wstęp Obok standardowych opcji dodawania listy użytkowników w systemie takich jak synchronizacja z Active Directory i/lub Azure Active Directory, system WEBCON BPS umożliwia ręczne dodanie użytkownika. Wszyscy dodani w ten sposób pracownicy mogą logować się poprzez BPS Auth, mieć nadawane uprawnienia oraz mogą być im przypisywane zadania w […]

Czytaj więcej

Podstawowe funkcje JavaScript w atrybutach HTML

Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Agnieszka Burda   Wprowadzenie Poniższy artykuł stanowi rozszerzenie do artykułu Atrybut typu HTML dostępnego pod linkiem: https://kb.webcon.pl/atrybut-typu-html/. Kontrolki HTML to rozwiązanie dostępne od wersji WEBCON BPS 2020.1.3. Pozwalają one na wykorzystanie wszelkich znaczników przewidzianych dla języka HTML. Po dodaniu nowego atrybutu tego typu, w jego konfiguracji zaawansowanej należy wpisać kod, który […]

Czytaj więcej