Konto BPS_User

Wraz z wprowadzeniem wersji 2022 R3 WEBCON BPS zdefiniowano dedykowane konto do odczytu bazy danych. Podczas każdej nowej instalacji oraz aktualizacji systemu we wszystkich Bazach zawartości automatycznie utworzony zostanie użytkownik bazy danych o nazwie BPS_User.

Niniejszy artykuł przybliża kwestie zastosowania tego konta, przysługujących mu uprawnień oraz towarzyszących ograniczeń.

Czytaj więcej