Zmienianie wyglądu strony logowania ADFS

Dotyczy wersji 2020.1.3 autor: Mateusz Syrek Wprowadzenie   Jednym z możliwych do skonfigurowania dostawców autentykacji jest ADFS. Szczegóły rejestracji WEBCON BPS Portal w ADFS zostały opisane w artykule Integracja WEBCON BPS Portal z ADFS. W tym artykule skupimy się na wyglądzie strony logowania. W Windows Server 2019 Microsoft udostępnia domyślnie 2 tematy graficzne strony: 1. […]

Czytaj więcej