Publikacja WEBCON BPS w publicznym internecie z użyciem Reverse Proxy z preautentykacją

Dotyczy wersji 2020.1.3.321 autor: Tomasz Słuszniak   Wprowadzenie Przedstawione w artykule rozwiązanie jest jedną z możliwych metod publikacji zawartości platformy WEBCON BPS w ogólnie dostępnym internecie z zachowaniem separacji fizycznej serwera hostującego platformę WEBCON BPS.  Zastosowanie  firewalli oraz Reverse Proxy zapewnia bufor bezpieczeństwa w przypadku np. ataków DDoS. Reverse Proxy pełni rolę fizycznego bufora filtrującego […]

Czytaj więcej