Od prototypu do aplikacji wdrożonej produkcyjnie – tryb edycji w WEBCON BPS Portal

Platforma WEBCON BPS została rozbudowana o funkcjonalność umożliwiającą podgląd konfiguracji oraz edycję procesów z poziomu Portalu, tzw. Tryb edycji. Funkcjonalność ta dedykowana jest szczególnie użytkownikom biznesowym, którzy w codziennej pracy realizują swoje zadania, wykorzystując przy tym gotowe aplikacje/procesy, często nie mając wglądu do ich danych konfiguracyjnych.
Niniejszy artykuł stanowi opis tej nowej funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika biznesowego.

Czytaj więcej