Outlook Add-In – Szybkie ścieżki

Szybkie ścieżki BPS wraz z wersją oznaczoną 8.2 dostarcza nową funkcjonalność dostępną dla Outlook Add-In -mianowicie szybkie ścieżki. Podstawowa wiedza dotycząca uruchomienia samej przystawki Outlook Add-In została zawarta w artykule https://kb.webcon.pl/outlook-addin-uruchomienie-przystawki/   Szybkie ścieżki – co to jest? Szybkie ścieżki to prosty mechanizm ułatwiający pracę nad elementami workflow użytkownikom korzystającym z dodatku. Szybka ścieżka to pojęcie […]

Czytaj więcej

Customowe statusy (grafiki) na liście pozycji

Opis funkcjonalności W referencji do artykułów: https://kb.webcon.pl/wykorzystanie-kolumn-wyliczanych/ https://kb.webcon.pl/dynamicznie-generowane-wartosci-kolumn-list-pozycji/ Bieżący artykuł wskazuje prostą aczkolwiek skuteczna metodę na warstwę widoku – prezentację statusów poszczególnych etapów / zadań za pomocą ikonek, które osoba konfigurująca może sama wybrać i rozszerzyć ( w stosunku do domyślnie dostępnych w BPSie trzech stanów 0/1/2).

Czytaj więcej