Możliwość przenoszenia grup BPS przy pomocy mechanizmu eksport-import

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

WEBCON BPS 2019 wprowadził mechanizm, który może zastąpić Grupy SharePoint i pozwala na łatwiejsze zarządzanie i przydzielanie praw użytkownikom systemu, są to tzw. Grupy BPS. Z grup tych można korzystać w instalacjach typu STANDALONE oraz CLOUD. Dotychczas przy przenoszeniu aplikacji pomiędzy środowiskami DEV/TEST/PROD grupy BPS należało przenosić ręcznie, czyli tworzyć je od nowa na każdym ze środowisk. Od wersji WEBCON BPS 2020.1.3 mechanizm Export-Import daje możliwość przeniesienia wraz z aplikacją również grup BPS. W tym artykule zaprezentowany został przykład takiej migracji.

Opis działania

Na potrzeby prezentacji działania mechanizmu przenoszenia definicji grupy utworzona została grupa BPS o nazwie „Managers_test”. Do grupy przynależy trzech użytkowników.

Rys. 1. Przykładowa grupa BPS

 

Grupa ta została użyta w konfiguracji procesu „Invoice” służącemu rejestracji faktury – wykorzystano ją przy przydzielaniu uprawnień. Proces „Invoice” znajduje się w aplikacji „Correspondence”.

Rys. 2. Uprawnienia przydzielone członkom grupy "Managers_test" w procesie "Invoice"

 

Aby grupa została wyeksportowana wraz z procesem, musi być wykorzystana w konfiguracji procesu. Na przykład do przypisania uprawnień (jak powyżej), czy przypisania zadania na ścieżce przejścia.

Podczas eksportu aplikacji „Correspondence”, w kroku podsumowującym narzędzie poinformuje nas, że system znalazł grupę (grupy) BPS i ją wyeksportował. Istotnym jest fakt, że mechanizm eksportu/importu nie przenosi zawartości grupy.

Rys. 3. Narzędzie do eksportowania aplikacji informuje o fakcie znalezienia grup BPS

 

Przed przejściem do importowania aplikacji, grupa „Managers_test” została usunięta:

Rys. 4. Przycisk służący do usuwania grup BPS w panelu

 

Narzędzie do importowania aplikacji, na kroku „konfiguracja” pyta użytkownika, czy chce zaimportować grupy BPS. Domyślnie opcja przenoszenia jest zaznaczona:

Rys. 5. Narzędzie do importu aplikacji pozwala wybrać, czy grupy BPS powinny zostać zaimportowane

 

W sytuacji, kiedy odznaczony zostanie checkbox przenoszenia grup, import aplikacji przebiegnie pomyślnie, a brakujące grupy można utworzyć ręcznie.

Gdy opcja przenoszenia grup pozostanie zaznaczona, raport z procesu importu aplikacji poinformuje o tym, że grupy BPS zostały dodane:

Rys. 6. W raporcie z procesu importu widnieje informacja o zaimportowanych grupach

 

Ważne – przeniesienie grup BPS wymaga uruchomienia niezależnej synchronizacji pojedynczego użytkownika (dla dodanych grup), może ona potrwać kilka sekund – dlatego grupy na środowisku docelowym mogą pojawić się z lekkim opóźnieniem.

W zaimportowanej aplikacji, w sekcji uprawnień procesu „Invoice” nadal figuruje przypisanie grupy „Managers_test”.

Rys. 7. Grupa "Managers_test" zachowała swoje przypisanie w sekcji uprawnień

 

Sprawdzając wykaz Grup BPS na portalu, można zauważyć, że grupa, którą uprzednio usunęliśmy, znów widnieje na liście:

Rys. 8. Grupa została utworzona, zawartość grupy nie została przeniesiona

 

Jak można zauważyć na powyższym zrzucie ekranu – operacja import/export nie przeniosła zawartości grupy.