Multijęzyczne pola wyboru

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1; autor: Jacek Język

Wstęp

Platforma WEBCON BPS pozwala obsługiwać procesy biznesowe w środowiskach międzynarodowych i wielojęzycznych. Poszczególne elementy formularza zostały tak zaprojektowane by na etapie tworzenia obiegu możliwe było wprowadzenie tłumaczeń na dowolny język, taki którym posługują się w danym przypadku użytkownicy.

Dopełnieniem dla formularzy tworzonych z uwzględnieniem wielojęzycznej obsługi jest wprowadzona w wersji 2019.1.2 funkcjonalność multijęzycznych pól wyboru. Funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie słowników wyboru tak by tekst w nich wyświetlany był spójny z językiem w którym w danej chwili prezentowany jest użytkownikowi formularz.

 

Źródła danych dla multijęzycznych pól wyboru

Obsługa wielu języków w polach wyboru formularza wymaga wcześniejszego przygotowania źródła danych, którym taki atrybut zostanie zasilony. Źródło musi zwracać teksty wielojęzyczny, zawierający już przetłumaczone wartości.

Aby było to możliwe należy użyć predefiniowanego formatu, który pozwala na określenie domyślnej nazwy oraz jej tłumaczeń dla konkretnych języków.

 

Format danych

Format w jakim muszą być zwracane dane przez źródło ma postać:

DEFAULT_NAME$$LANG_CODE$$LANG_NAME$$ LANG_CODE $$ LANG_NAME …

 

$$                                     – separator oddzielający poszczególne parametry

DEFAULT_NAME          – domyślna nazwa prezentowana na formularzu w przypadku gdy jest on wyświetlany w języku bez zdefiniowanego w źródle tłumaczenia

LANG_CODE                   – dwuliterowy kod języka (według ISO 639-1) dla którego w kolejnym parametrze zdefiniowane jest tłumaczenie (np. PL, EN, DE, IT)

LANG_NAME                  – tłumaczenie wartości dla konkretnego języka

 

Możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby tłumaczeń, ograniczeniem jest jedynie rozmiar kolumny w bazie danych do przechowywania tłumaczalnych wartości.

 

Przykład

Poniżej przedstawiono przykładową frazę o domyślnej wartości „Kolor” dla której tłumaczenia zostały wykonane w trzech językach (angielskim, niemieckim, włoskim):

Kolor$$EN$$Colour$$DE$$Farbe$$IT$$Colore

 

Konfiguracja atrybutu

Możliwość obsługi wielojęzycznych nazw wprowadzona została dla atrybutu typu Pole wyboru oraz dla kolumn list pozycji typu Wybór z wyszukiwaniem, Lista wyboru oraz Wybór z autouzupełnianiem. Z funkcjonalności można korzystać zarówno na formularzu w trybie Classic jak i Modern.

Warunkiem poprawnego działania funkcjonalności jest odpowiednie przygotowanie źródła danych zasilającego atrybut (zgodnie z wcześniejszym opisem), które musi zwracać tłumaczone frazy w odpowiednim formacie.

Włączenie w konfiguracji atrybutu opcji „Obsługuj wielojęzyczne nazwy” spowoduje uaktywnienie funkcjonalności i odpowiednie wyświetlanie dostępnych tłumaczeń na formularzu, zgodnie z aktualnym językiem prezentacji.

Przechowywanie wartości w bazie danych

Wartości wybrane w atrybutach obsługujących wielojęzyczne nazwy zapisywane są w całości w bazie danych. Wartości przechowywane są jako tekst w standardowym formacie ID#NAZWA, przy czym NAZWA zawiera tłumaczenia wszystkich języków zwróconych przez źródło danych w momencie zapisu formularza. Dzięki takiemu podejściu wartości na formularzu zawsze wyświetlane będą zgodnie z językiem prezentacji. Podejście takie ma również pewne konsekwencje, czego należy być świadomym w trakcie korzystania z funkcjonalności wielojęzycznych nazw:

  • Ograniczenia rozmiaru danych przechowywanych w bazie – Wartości pól i kolumn wyboru zapisywanych w bazie danych aktualnie mogą mieć długość do 1000 znaków. Ograniczenie to wpływa bezpośrednio na długość frazy jak i ilość samych tłumaczeń, które razem nie mogą przekraczać 1000 znaków.
  • Zmiana tłumaczenia w źródle danych nie jest uwzględniana w zapisanej wartości do czasu ponownego zapisania formularza, już z nowym tłumaczeniem.