Prefiks i sufiks w atrybutach liczbowych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.1; autor: Michał Kastelik 

Prefiks i sufiks w atrybutach liczbowych

 

Opcje konfiguracji atrybutów liczbowych w WEBCON BPS pozwalały do tej pory między innymi na wyświetlanie kodu waluty. Pozwalało to na zwiększenie czytelności formularza oraz ułatwiało orientację użytkowników w przypadku formularzy wielowalutowych.

 

W WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone  zmiany w konfiguracji atrybutów liczbowych. Zostaną one opisane w niniejszym artykule.

 

Prefiks i Sufiks

Pole kod waluty zostało zastąpione w konfiguracji na nową nazwę – Suffix. Działanie tej funkcji jest identyczne jak dotychczas, zmianie uległa tylko jego nazwa w konfiguracji atrybutu.

Rys. 1 Nowa konfiguracja wyświetlania kodu waluty w WEBON BPS 2021

 

W wielu przypadkach zapis symbolu waluty jest jednak stosowany przed wartością (np. dolar amerykański). W tych przypadkach przydatna jest nowa opcja konfiguracji – Prefix. Pole to pozwala na wprowadzenie zapisu symbolu, nazwy (także wartości atrybutu wybranego za pomocą „wąsów”) przed wyświetlaną wartością atrybutu liczbowego.

Rys. 2 Definiowanie prefiksu na atrybucie liczbowym

 

Po zapisaniu konfiguracji, na formularzu po wpisaniu wartości zostanie wyświetlony symbol zdefiniowanej waluty.

Rys. 3 Efekt zastosowania prefiksu na formularzu aplikacji 

 

Pola Prefix i Suffix można wykorzystać także do opisania wartości wyświetlanych na formularzu.

Rys. 4 Konfiguracja atrybutu z wykorzystaniem prefiksu oraz sufiksu na atrybucie 

 

Po wpisaniu wartości, efekt widoczny na formularzu będzie następujący:

Rys. 5 Atrybut liczbowy w trybie edycji z wyświetlonym prefiksem oraz sufiksem

 

W trybie tylko do odczytu opisy pól są także wyświetlane:

Rys. 6 Atrybut w trybie do odczytu z widocznym prefiskem oraz sufiksem

 

Podsumowanie

 

Nowe opcje konfiguracji atrybutów liczbowych w WEBCON BPS 2021 pozwalają na rozszerzenie dostępnego do tej pory opisu pól. Dostępne opcje konfiguracji pozwalają na czytelniejsze formatowanie wartości walutowych jak również umożliwiają nowy opis wartości na formularzu.