Akcja – Uruchom podobieg

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 8.3.x i powyżej; Autor: Kamil Nędza

Opis

Podczas startowania nowego obiegu za pomocą akcji dostępne są trzy tryby startowania definiowane na poziomie pierwszej zakładki konfiguracji akcji:

  • Jako podobieg aktualnego elementu – utworzony element będzie podobiegiem aktualnego.
  • Jako obieg równoległy do aktualnego elementu – zarejestrowany element będzie posiadał tego samego rodzica co aktualny element.
  • Jako obieg nadrzędny niepowiązany z aktualnym elementem – wystartowany element jest niezależny. Podczas startowania nie posiada elementów podrzędnych ani nadrzędnych.

 

Przykład użycia

Najczęściej wykorzystywanymi sposobami są: startowanie nowego obiegu jako podobieg aktualnego elementu oraz startowanie jako obieg niepowiązany. W poniższym przykładzie skupimy się na rzadszym scenariuszu, w którym użyte zostanie startowanie jako obieg równoległy do aktualnego elementu.

Przykładem użycia może być wystartowanie duplikatu danego elementu obiegu w taki sposób, aby utworzony element miał tego samego rodzica oraz wybrane dane. Tego typu obiegi mogą mieć zastosowanie np. w:

  • Obiegu faktur kosztowych, w przypadku faktur cyklicznych, gdzie zmieniać się będzie tylko numer faktury oraz data wystawienia, a pozostałe dane pozostaną takie same.
  • Obiegu ewidencji sprzętu dla danego działu, gdy rejestrowanych jest kilka sztuk tego samego sprzętu.
  • Skierowanie tego samego zadania (w osobnych elementach) do kilku pracowników w ramach jakiegoś projektu.

 

Konfiguracja

Na ścieżce przejścia dodana jest akcja „Uruchom podobieg”. W akcji należy skonfigurować który obieg ma być wystartowany oraz w jaki sposób. Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco:

 

Następnie w zakładce „Dane” należy zdefiniować jakie wartości z bieżącego elementu powinny być przekazane do startowanego obiegu:

3

 

W naszym przypadku nie przekazujemy Daty wystawienia faktury oraz jej numeru, ponieważ zawsze będą inne. Pozostałe dane zawsze się powtarzają w przypadku faktur cyklicznych.

Następnie należy zapisać proces.

 

Weryfikacja

Na elemencie przechodzimy ścieżką przejścia, na której skonfigurowana została akcja startowania nowego obiegu. W moim przypadku jest to ścieżka „Duplikuj”. Zwróć uwagę, jaki jest element nadrzędny.

4

Po przejściu ścieżką przejścia utworzony został duplikat elementu. Po otwarciu w przeglądarce elementu nadrzędnego widać, że posiada on dwa podobiegi. Pierwszy – FK/2016/07/00002 – z którego utworzony został duplikat, oraz element będący duplikatem – FK/2016/07/00003.

5