Systemowe źródło danych

Dotyczy wersji 2023.1.3 i powyżej Wstęp W wersji 2023 R3, w konfiguracji atrybutu Osoba lub grupa możliwy jest wybór źródła danych i skonfigurowanie filtru po stronie atrybutu (tak jak w przypadku atrybutu Pole wyboru). Aby nie było konieczne ręczne tworzenie źródeł dla istniejących atrybutów, stworzono systemowe źródło danych o nazwie <Użytkownicy i grupy>, zawierające domyślnie […]

Czytaj więcej

Atrybut Drzewo Wyboru – prezentacja struktury AD w atrybucie

dotyczy wersji: 8.2 do 2017, nie dotyczy wersji 2019 i wyższych, autor: Kamil Nędza Atrybut typu „Drzewo wyboru” pozwala zamieścić na formularzu dane w formie rozwijalnego drzewa. Atrybut służy do wybrania jednej wartości. Dane w tej formie mogą być bardziej przejrzyste i czytelne dla użytkownika. Drzewo znakomicie nadaje się do prezentacji struktury podległościowej oraz danych, […]

Czytaj więcej