Systemowe źródło danych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2023.1.3 i powyżej

Wstęp

W wersji 2023 R3, w konfiguracji atrybutu Osoba lub grupa możliwy jest wybór źródła danych i skonfigurowanie filtru po stronie atrybutu (tak jak w przypadku atrybutu Pole wyboru).

Aby nie było konieczne ręczne tworzenie źródeł dla istniejących atrybutów, stworzono systemowe źródło danych o nazwie <Użytkownicy i grupy>, zawierające domyślnie wszystkie (aktywne) elementy z tabeli CacheOrganizationStructure.

Źródło umożliwia filtrowanie listy użytkowników wykorzystywanej w systemie. Celem nowego źródła danych oraz zmian w atrybucie Osoba lub grupa, jest wprowadzenie złożonego filtrowania do obsługi następujących scenariuszy:

 • Filtrowanie użytkowników dostępnych w systemie, w przypadku, gdy konfiguracja synchronizacji użytkowników nie pozwala na wskazanie zakresu synchronizacji (np. AAD).
 • Umożliwienie wyboru źródła danych w atrybutach Osoba lub grupa, oraz tworzenie źródeł możliwych do wykorzystania przez ten atrybut, tak aby filtrować wartości dostępne w tych atrybutach w różnych miejscach użycia.

 

Gdzie używane jest globalne źródło <Użytkownicy i grupy>?

Źródło jest domyślnie powiązane z każdą Aplikacją.

Wykorzystywane jest w następujących miejscach:

 • Atrybuty Osoba lub grupa
 • Kolumny Listy pozycji Użyj źródła danych pola osoby
 • Opcja Dowolna osoba w predefiniowanym przypisywaniu zadań
 • Delegowanie zadań na Portalu
 • Dodawanie uprawnień poprzez akcje administracyjne na Portalu
 • Funkcje Reguł biznesowych z węzła “Użytkownicy”, np.: CURRENT USER IS ONE OF, USER IS ONE OF, itd.
 • Uprawnienia Globalne, Aplikacji, Procesu, Obiegu
 • Opiekun Aplikacji

Uwaga: wszystkie wyżej wymienione obszary korzystają z systemowego źródła <Użytkownicy i grupy>. Ponieważ źródło wykorzystywane jest globalnie, w wielu miejscach, zmiany w jego konfiguracji (filtrze) powinno być odpowiednio przemyślane.
Jeżeli potrzebny jest filtr do specyficznych (miejscowych) zastosowań, np. ograniczenie zwracanych kont w danym procesie, formularzu, lub atrybucie, należy stworzyć osobne dedykowane źródło – klonując systemowe źródło <Użytkownicy i grupy>, tworząc nowe źródło typu Użytkownicy i grupy, lub zdefiniować ten filtr w konfiguracji atrybutu.

Pełna, niefiltrowana lista użytkowników jest wciąż dostępna w następujących miejscach:

 • Poglądowo w Synchronizacja użytkowników i grup w Konfiguracji Systemu
 • W innych niestandardowych źródłach danych typu Użytkownicy i grupy

Dodano też nowy widok V_CacheOrganizationStructure, zwracający zawartość tabeli CacheOrganizationStructure uwzględniając filtry skonfigurowane na źródle <Użytkownicy i grupy>.

 

Filtrowanie po stronie źródła danych

Najważniejszym aspektem źródła systemowego <Użytkownicy i grupy> jest możliwość globalnego zdefiniowania filtrów decydujących o wyświetlaniu na listach i użytkowników i grup elementów spełniające określone warunki.

Główne zastosowania filtru to:

 • Wykluczenia niektórych kont zsynchronizowanych do cache użytkowników WEBCON BPS (np. konta testowe, konta gości).
 • Ograniczenie wartości dostępnych w atrybucie Osoba lub grupa. Np. po dowolnym atrybucie (lokalizacji, stanowisku itd.)

Domyślnie ustawiony został filtr IS ACTIVE – który zwraca konta aktywne (COS_IsActive=1).

Razem z filtrem zdefiniowanym w tym wyrażeniu, stosowany będzie predefiniowany filtr z menu Rodzaj zapytania.

Uwaga: ważne jest, aby filtr nie wykluczył użytkowników nadających uprawnienia, ani administratorów. W przypadku utracenia możliwości zalogowania, należy skorzystać z konta Administratora Lokalnego zdefiniowanego w instalatorze.

 

Rodzaj zapytania

Predefiniowane filtry stosowane jednocześnie z konfigurowalnymi. Dostępne opcje:

 • Wszyscy użytkownicy
 • Wszyscy użytkownicy i grupy (opcja domyślna)

 

Dostępne kolumny

W konfiguracji zwracanych kolumn należy wybrać, które kolumny będą używane przez źródło. Kolumny na szarym tle są wymagane, nie mogą być odznaczone. Są to:

 • COS_BpsID*
 • COS_Department*
 • COS_DisplayName*
 • COS_Email*
 • COS_JobTitle*
 • COS_Login*
 • COS_ManagerBpsID
 • COS_ManagerDisplayName

Kolumny oznaczone gwiazdką są domyślnie wczytane w konfiguracji każdego atrybutu typu Osoba lub grupa. Pozostałe kolumny mogą być wczytane ręcznie w konfiguracji atrybutu.

 

Źródło typu: Osoba lub grupa

Dla domyślnego źródła <Użytkownicy i grupy>, ta opcja jest zawsze włączona – nie jest możliwa do wyłączenia.

Parametr decyduje o możliwości wykorzystania źródła w konfiguracji atrybutu o typie Osoba lub grupa oraz kolumny listy pozycji o typie: Użyj źródła danych pola osoby.

Źródło dla którego ta opcja jest zaznaczona, będzie miało wypełnioną ikonę.

Włączenie tej opcji spowoduje, że źródło będzie zawsze zwracać co najmniej 8 kolumn wymienionych powyżej – bez możliwości ich pominięcia.

 

Zmiany w atrybucie Osoba lub Grupa

Istniejące atrybuty Osoba lub grupa będą korzystać z źródła systemowego <Użytkownicy i grupy>.

Możliwa jest teraz zmiana źródła danych w atrybutach Osoba lub grupa. Źródło musi posiadać typ Użytkownicy i grupy, oraz włączoną opcję Źródło typu: Osoba lub grupa.

Domyślnie załadowanych będzie 6 z 8 kolumn wymienionych powyżej. Dodatkowe kolumny mogą być wczytane w konfiguracji atrybutu.

W zaawansowanej konfiguracji atrybutu wciąż dostępne są dodatkowe filtry w zakładce Picker pozwalające określić Zakres dostępnych danych.

W efekcie, w każdym atrybucie Osoba lub grupa możliwe jest zdefiniowanie filtrów na każdym z wymienionych poziomów, dopasowując miejsce oraz ilość ograniczeń do specyfiki danego procesu oraz organizacji.

 • Filtr na poziomie źródła danych <Użytkownicy i grupy> lub Użytkownicy i grupy
 • Rodzaj zapytania na poziomie źródła danych <Użytkownicy i grupy> lub Użytkownicy i grupy
 • Filtr na poziomie atrybutu Osoba lub grupa
 • Zakres dostępnych danych w konfiguracji zaawansowanej atrybutu Osoba lub grupa