Wyszukiwanie załączników po treści – akcja "Dodaj warstwę tekstową"

Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Daniel Półchłopek Wstęp WEBCON BPS Portal umożliwia wyszukiwanie po treści załączników PDF zawierających tekst . Niezbędne jest do tego zainstalowanie komponentu odpowiedzialnego za generowanie warstwy tekstowej (ABBYY FineReader) i posiadanie aktywnej licencji. FineReader jest programem przekształcającym skanowane dokumenty i pliki PDF do postaci edytowalnej, jest odpowiedzialny za generowanie warstwy […]

Czytaj więcej

Nauka w OCR AI

 dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Anna Pilch   Na czym polega nauka? Mechanizm nauki w OCR AI umożliwia tworzenie dedykowanych szablonów rozpoznawania dokumentów w procesie. W zależności od rodzaju przetwarzanych dokumentów wykorzystywane są różne wyróżniki, które jednoznacznie wskazują który szablon wykorzystać dla dokumentu. W procesie faktur najczęściej wykorzystywany jest NIP dostawcy. Jeżeli w procesie występują różne […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS w sekreteriacie – przykładowy przypadek użycia

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Łukasz Chechelski 1.      Wstęp WEBCON BPS stanowi kompleksowe rozwiązanie dla różnych komórek organizacyjnych w firmie. W tym artykule, został przestawiony przykładowy scenariusz użycia, gdzie głównym użytkownikiem systemu będą pracownicy sekretariatu. Schemat obiegu został przedstawiony poniżej. Rysunek 1 Schemat obiegu W tej przykłądowej firmie, zadaniem pracowników sekretariatu jest rejestracja przychodzących faktur kosztowych. Aby […]

Czytaj więcej

Niestandardowe pola OCR

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Paweł Snoch System WEBCON BPS oferuje klientom rozwiązania pozwalające na automatyczne rozpoznanie i rejestrację dokumentów. Ten artykuł stanowi uzupełnienie do już istniejącego: OCR AI – Instalacja . W wersji 8.3 pojawiła się nowa funkcjonalność rozszerzająca dotychczasowe możliwości. Doszło także do usprawnienia dotychczasowych mechanizmów rozpoznania i nauki. Opis wstępny Dotychczasowa wersja systemu pozwalała […]

Czytaj więcej

Instalacja FineReader 11 – dodanie uprawnień dla użytkownika

dotyczy wszystkich wersji; autor: Adrian Motyka Podczas instalacji komponentu FineReader 11 należy zwrócić uwagę na uprawnienia użytkownika, na którego koncie będzie uruchomiona usługa WEBCON BPS WorkFlow Service. Jeżeli konto nie jest Administratorem lokalnym należy nadać mu uprawnienia do usługi składowanej DCOM komponentu FineReader 11.[1] Wstęp Komunikat informujący o potrzebie skonfigurowania uprawnień Po zakończonej sukcesem instalacji […]

Czytaj więcej

OCR AI – Instalacja

dotyczy wersji: 8.2.x; autor: Filip Jawień OCR AI – Proces Instalacji Wersja 8.2 systemu WEBCON BPS od strony technologicznej, wprowadza ogromną zmianę w zakresie rozpoznawania i automatycznego rejestrowania dokumentów. Zupełnie nowy, autorski mechanizm został zbudowany w oparciu o sieci neuronowe. Podstawowym scenariuszem zastosowania mechanizmu jest rozpoznawanie informacji zawartych na otrzymywanych przez firmę dokumentach w celu […]

Czytaj więcej