Outlook Classic – instalacja i korzystanie z dodatku

Outlook Classic to dodatek umożliwiający integrację WEBCON BPS z desktopową aplikacją Outlook dostępną w ramach pakietu Microsoft Office, która jest jedną z najczęściej stosowanych aplikacji do zarządzania korespondencją e-mail w przedsiębiorstwach. Doposażenie jej w dedykowany dodatek WEBCON pozwoli użytkownikom na efektywną obsługę zadań i procesów już z poziomu samej aplikacji pocztowej, zwłaszcza w przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
W niniejszym artykule opisano sposób instalacji dodatku Outlook Classic oraz przykłady jego zastosowania.

Czytaj więcej