Zastępstwa w WEBCON BPS

W niniejszym artykule w oparciu o przykłady biznesowe przybliżono temat obsługi Zastęp w WEBCON BPS ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastępstwa, użytkownika tworzącego zastępstwo, jego roli i przysługujących mu uprawnień, a także dostępności aplikacji/procesów, w ramach których tworzone są zastępstwa.

Czytaj więcej